• 12-636-18-51
 • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 09/2004

OKIEM DORADCY

 • Wrzesień to okres intensywnego zbioru owoców, głównie jabłek, gruszek, śliwek, a także malin odmian powtarzających owocowanie. Na jakość owoców zasadniczy wpływ ma nasze postępowanie w miesiącach wiosennych i letnich. Stale należy jednak prowadzić monitoring i, w razie potrzeby, opryskiwać uprawy przed zbiorem owoców, zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie karencji. Jeżeli szkodniki wystąpią w ilości przekraczającej próg ekonomicznego zagrożenia, konieczne jest opryskiwanie. Na plantacjach malin niezbędne są zabiegi chroniące przed szarą pleśnią i zamieraniem pędów malin. W sadach jabłoniowych pamiętajmy także o chorobach przechowalniczych: gorzkiej zgniliźnie, parchu przechowalniczym i szarej pleśni. Zabiegi wykonujemy na 4 i 2 tygodnie przed zbiorami, preparatami polecanymi w programach ochrony roślin sadowniczych. Na przykład do zwalczania gorzkiej zgnilizny najlepsze są fungicydy benzimidazolowe (na przykład Befran 25 SL).
  W przypadku wystąpienia odporności na preparaty z tej grupy lub jeśli używaliśmy ich wcześniej, drzewa należy oprys­kiwać na przykład Captanem 50 WP/80 WG, Eupare­-
  nem Multi 50 WG czy Mythosem 300 SC.
 • Przy ciepłej i wilgotnej pogodzie w sadach może nasilić się występowanie zarazy ogniowej. W tym czasie pozostaje jedynie usuwanie porażonych pędów i zabezpieczanie ran farbą emulsyjną z dodatkiem fungicydów miedziowych. Opryskiwanie w tym okresie porażonych drzew preparatami miedziowymi może spowodować poparzenia owoców.
 • Sady wiśniowe powinny być chronione przed drobną plamistością liści. W fazie opadania liści drzewa wiśni i czereśni opryskujemy preparatami miedziowymi. Podobnie brzoskwinie i morele, w okresie opadania liści opryskujemy przeciw rakowi bakteryjnemu i leukostomozie drzew pestkowych.
 • Jesienne zwalczanie chwastów po zbiorach owoców polecam zarówno w sadach 1- lub 2-letnich, jak i starszych, skuteczne są mieszanki herbicydów dolistnych zawierających glifosat z dodatkiem preparatów doglebowych.
  W miarę obniżania się temperatury gleby i zwiększania jej wilgotności lepiej działają fungicydy doglebowe, wystarczą wtedy ich niewielkie dawki, aby skutecznie niszczyć chwas­ty wyrastające do okresu kwitnienia jabłoni w następnym sezonie. Skuteczne okazuje się jesienne niszczenie chwas­tów 2-liściennych, zwłaszcza mniszka lekarskiego rosnącego w międzyrzędziach. Do jego zwalczania polecam Starane 250 EC lub Dicoherb 750 SL.
 • Kontrolujemy stan zasiedlenia sadów i jagodników przez gryzonie, zwłaszcza młodych nasadzeń na karłowych podkładkach. Po stwierdzeniu obecności szkodników, zwalczamy je polecanymi w programach ochrony sadów środkami gryzoniobójczymi.
 • Optymalny okres zbioru owoców dla danej odmiany trwa zwykle 4–7 dni. Nie zawsze jest możliwe zerwanie owoców w tak krótkim czasie i często konieczny jest ich kilkakrotny zbiór. Skrzyniopalety z kolejnych zbiorów powinny być składowane w określonych miejscach komory chłodniczej i specjalnie oznaczone.
  Zrywane owoce powinny mieć odpowiednią dla danej odmiany wielkość, kształt, barwę zasadniczą skórki i rumieniec oraz nie powinny być uszkodzone mechanicznie, przez owady lub choroby. Powinny mieć odpowiednią jędrność, zawartość skrobi i cukrów. Zbiór należy przeprowadzić po osiągnięciu dojrzałości zbiorczej, a następnie owoce niezwłocznie umieścić w komorach chłodniczych. Jabłka zbyt wcześnie zerwane mają zły smak, szybciej więdną, są bardziej podatne na oparzeliznę powierzchniową i zbrunatnienie przygniezdne. Owoce zerwane zbyt późno mają mniejszą jędrność, są mniej trwałe, bardziej wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne, infekcje grzybowe i choroby przechowalnicze, dlatego wyznaczenie terminu dojrzałości zbiorczej jest bardzo istotne. Należy się opierać zarówno na oznaczeniu jędrności miąższu, jak i na wyniku próby skrobiowej, a także skorzystać z metody etylenowej. Dodatkowymi pomocnymi wskaźnikami w wyznaczeniu dojrzałości zbiorczej mogą być: zabarwienie owoców, nasion, łatwość odchodzenia szypułki od pędu. Wykonanie tak zwanej próby skrobiowej nie powinno sadownikowi sprawiać kłopotów. Korzystając z "Pakietu skrobiowego", którego cena wynosi około 25 zł, można porównać przebarwienia w miąższu ze wzorcem podanym w tabeli. Dokładniejszą metodą jest pomiar intensywności oddychania i wydzielania przez owoce etylenu (metoda indukowanego oddychania). Coraz częściej do oznaczania dojrzałości wykorzystywany jest indeks Streifa (więcej na temat tej metody w HO 8/2004).