• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 09/2004

"OBRODZIŁY" DNI POMIDORA

Wiosną i na początku lata pogoda nie sprzyjała uprawie i plonowaniu pomidorów, nie brakowało jednak w tym czasie "Dni Pomidora". 27 czerwca Syngenta Seeds oraz Kemira zaprosiły producentów do gospodarstwa Mieczysława Borka w Gaju Koniemłockim (fot. 1), tydzień później — 3 i 4 lipca — pod patronatem marszałka województwa świętokrzyskiego zorganizowano X Wojewódzkie Święto Pomidora — w przygotowanie tej imprezy zaangażowani byli między innymi wójt i Rada Gminy w Dwikozach oraz sandomierski oddział Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Imprezie tej towarzyszyła prezentac­ja uprawy w gospodarstwie Dariusza Binka (fot. 2), przygotowana przez firmy Syngenta Seeds oraz Yara Poland.


Fot. 1. Gaj Koniemłocki — Dzień Pomidora w gospodarstwie Mieczysława Borka, w środku Jan Statuch, z prawej Jacek Bursztyński (pracownicy firmy Syngenta Seeds)


Fot. 2. Dwikozy — uprawa Siluet F1 w gospodarstwie Dariusza Binka

W obu wspomnianych gospodarstwach zaprezentowano nowe, samokończące odmiany pomidorów — Siluet F1 i Ivet F1 (fot. 3), przeznaczone do uprawy w tunelach. Uprawiane były z siewu 15 lutego, sadzone w gruncie tuneli w kwietniu — w Dwikozach — 13.04. (były one dogrzewane), w Gaju Koniemłockim — 17. i 20.04. Siluet F1 silnie rośnie, zwykle kończy wzrost za 8. gronem, dlatego prowadzona może być na jeden lub dwa pędy. Ivet F1 o słabszym wigorze uprawiana była na jeden pęd. Ponieważ może ona zakończyć wzrost po 3. lub 4. gronie, dlatego wcześniej wyprowadzano pęd dodatkowy. Pomidory zaczęły dojrzewać pod koniec czerwca (około 2 tygodnie później niż przed rokiem), Ivet F1 o kilka dni wcześniej niż Siluet F1.


Fot. 3. Ivet F1

W Gaju Koniemłockim w części tuneli uprawiana była również papryka Yecla F1 — rośliny prowadzono na dwa pędy (fot. 4), regulowano liczbę zawiązków i obowiązkowo usuwano pierwszy zawiązany owoc, dzięki temu — jak mówi M. Borek — uzyskuje się tylko owoce I klasy — regularnego kształtu i wyrównanej wielkości. Jego zdaniem, na polskim rynku wkrótce poszukiwana będzie głównie taka papryka.


Fot. 4. W gospodarstwie M. Borka papryka prowadzona jest na dwa pędy

W gospodarstwie M. Borka nawożenie prowadzone było na podstawie zaleceń firmy Kemira. Do uregulowania odczynu gleby użyto dolomitu z magnezem. Przed sadzeniem pomidorów podstawowym nawozem wieloskładnikowym był Cropcare 10-10-20 z mikroelementami (20–21 kg na tunel — 210 m2), później prowadzona była fertygacja — pożywkę sporządzano z nawozów Ferticare 6,4. Ten podstawowy zestaw uzupełniany był w razie potrzeby nawozami pojedynczymi. Podobnie nawożona była papryka uprawiana w zimnych tunelach.

W gospodarstwie D. Binka przed sadzeniem rozsady ziemię nawieziono siarczanem potasu i fosforanem amonu, dalsze nawożenie prowadzone było według zaleceń firmy Yara Poland (podstawowymi nawozami do fertygacji są Nutrifol Zielony, Calcinit i Krista MgS, do przygotowania podłoża zalecany jest HydroComplex Partner).

Jednym z tematów poruszanych podczas tych spotkań były niskie ceny pomidorów. W końcu czerwca za pomidory z tuneli płacono w Krakowie i Sandomierzu od 2,2 do 2,5 zł/kg, szklarniowe kosztowały wówczas 3,3 zł/kg. Na początku lipca pomidory tunelowe kosztowały już tylko około 1,80 zł/kg, szklarniowe — 3,0 zł/kg. Jacek Bursztyński z firmy Syngenta Seeds zwracał uwagę, że również w Europie Zachodniej wiosenne ceny były niższe niż w ubiegłym roku — do czerwca za pomidory płacono średnio o około 30% mniej niż przed rokiem, często poniżej granicy opłacalności. Holenderscy i belgijscy producenci to załamanie cen wiązali z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej — niesłusznie jednak, ponieważ w tym okresie ceny w Polsce były wyższe niż płacone na Zachodzie (około 2,7 zł za kilogram pomidorów szklarniowych) i nie eksportowaliś­my wtedy większych ilości naszych pomidorów na Zachód. Z kolei, ze względu na opóźnienie plonowania pomidorów, na początku lipca na sandomierskiej giełdzie podaż pomidorów była jeszcze zbyt mała, aby rozpocząć ich wysyłkę na wschodnie rynki.

Sytuacja na rynku owocowo-warzywnym była również tematem wykładu Sławomira Pietrzakaszefa platformy logistycznej rynku hurtowego w Broniszach — zaproszonego przez organizatorów Święta Pomidora do Dwikozów. Zwracał on, między innymi, uwagę na to, że od chwili wejścia do UE warzywa i owoce oferowane na rynku świeżych warzyw muszą odpowiadać unijnym standardom jakościowym (czyt. też HO 2/2004), a za kontrolę jakościową odpowiada Inspekcja Jakości Handlowej. Obecnie pomimo iż obowiązują już nowe przepisy, trudno jednak mówić o jednorodności towaru na rynku — chociażby dlatego, że na przykład do sortowania pomidorów wykorzystywane są cztery różne typy kalibrownic. Innym problemem jest konieczność zorganizowania się producentów w grupy — ze względu na to, że we Wspólnej Polityce Rolnej środki pomocowe są skierowane tylko do grup. Grupy mogłyby dzięki temu inwestować w linie sortujące czy opakowania — i w ten sposób przejmować część dochodów uzyskiwanych obecnie przez firmy prowadzące skup i konfekcjonujące pomidory. S. Pietrzak namawiał również ogrodników z Dwikozów do skorzystania z pomocy, jaką rynek hurtowy w Broniszach oferuje w tworzeniu grup producenckich.