• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 09/2004

POMARAŃCZOWY ZAWRÓT GŁOWY

Ogrodnicy oraz przedstawiciele firm nasiennych i nawozowych 4 lipca spotkali się na Ogólnopolskim Dniu Marchwi Wczesnej. Zaprezentowano tam wyniki doświadczeń prowadzonych w Specjalistycznym Gospodarstwie Ogrodniczym Andrzeja Balińskiego (fot. 1) w Warcie koło Sieradza.


Fot. 1. Andrzej Baliński — właściciel gospodarstwa

A. Baliński uprawia marchew na 60 ha, z czego wczesną, przeznaczoną na rynek świeżych warzyw, na 5 ha. Zajmuje się również uprawą cebuli, buraków, selerów, ziemniaków i zbóż. Swoje produkty sprzedaje do sieci supermarketów, a także eksportuje na Wschód. Marchew została wysiana w połowie marca, uprawiana jest w systemie pasowo-rzędowym — po trzy rzędy na zagonie. Uprawa ta nawożona była według programu zalecanego przez firmę Kemira z wykorzystaniem produktów Cropcare. Tegoroczna, raczej obfita w deszcze, wiosna sprawiła, że nie było konieczności intensywnego nawadniania, jednakże podczas spotkania zademonstrowano pracę ramienia nawadniającego (fot. 2). W tym sezonie nie było większych problemów z chorobami czy szkodnikami — wykonywano tylko zabiegi przeciwko połyśnicy marchwiance. Marchew w tym gospodarstwie zbierana jest dwurzędowym kombajnem, a następnie przesypywana do kosza zsypowego, skąd taśmociągiem przesyłana jest na ciągi selekcyjne. W ciągu jednego dnia przy użyciu takiego sprzętu można zebrać 20–30 ton marchwi.


Fot. 2. Pokaz nawadniania plantacji marchwi 

W gospodarstwie A. Balińskiego badano zdolność kumulowania azotanów przez 40 odmian marchwi różnych firm nasiennych. Wszystkie były poddawane tym samym zabiegom uprawowym (ten sam termin siewu, nawadnianie, zabiegi ochronne, odchwaszczanie, nawożenie). Przed spotkaniem pobrane zostały próbki korzeni i zbadano w nich zawartość azotanów. Średnia zawartość azotanów we wszystkich badanych próbach wynosiła tylko 112,5 mg/kg masy korzeni, podczas gdy dopuszczalna średnia krajowa zawartość w korzeniach marchwi wynosi 400 mg/kg. Spośród testowanych odmian u dziewięciu zawartość azotanów wynosiła poniżej 50 mg/kg masy korzeni, były to: Tino F1 (Nickerson Zwaan), Torro F1, RX 090080 (Seminis), Niagara F1, Napoli F1 (Bejo Zaden), Laguna F1 (fot. 3), Vitana F1, Sirkana F1, Nun 3011CE (Nunhems Nasiona). Najniższą średnią zawartość azotanów (56,5 mg/kg) miały odmiany firmy Nunhems Nasiona — Laguna F1 (13 mg/kg), Vitana F1 (24 mg/kg), Sirkana F1 (26 mg/kg). Drugie miejsce zajęły odmiany firmy Seminis ze średnią zawartością — 58 mg/kg, a następnie odmiany firmy Nickerson Zwaan (77,7 mg/kg).

Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali wykładu prof. Włodzimierza Sadego (AR Kraków), który omówił podstawowe zasady uprawy i nawożenia marchwi oraz wpływ zabiegów uprawnych na zdolność kumulowania azotanów i metali ciężkich w korzeniach.


Fot. 3. Laguna F1 zawierała najmniej azotanów spośród czterdziestu badanych odmian

Producenci oceniają ten rok jako dobry, jednak późna wiosna i chłodne lato wpłynęły na opóźnienie zbiorów o 2–3 tygodni. Podkreślali jednak, że trudno im konkurować z importowaną wiosną marchwią holenderską czy francuską, która jest bardzo wyrównana i intensywnie wybarwiona. Największe zapotrzebowanie na rynku świeżych warzyw jest na marchew o gładkiej skórce, wyrazistym pomarańczowym kolorze i zaokrąglonych, prostych korzeniach. Marchew taka ma również tę zaletę, że w czasie mycia nie wbija się ona w sita myjące, co zdarza się w przypadku ostro zakończonych odmian. Tymczasem naszym ogrodnikom trudno uzyskać odpowiedni kształt korzeni, który jest cechą odmianową, ale wpływa na niego także nawożenie i nawadnianie. Istotne jest też, aby korzenie osiąg­nęły dojrzałość zbiorczą, gdyż największy przyrost masy korzeni następuje w ciągu ostatnich kilku dni. Zebrane zbyt wcześnie nie zdążą się odpowiednio ukształtować.

Atrakcją Dnia Marchwi okazały się "Ogólnopolskie Mistrzostwa w Wiązaniu Marchwi w Pęczki" (fot. 4).


Fot. 4. W Warcie walczono o tytuł mistrza w wiązaniu marchwi w pęczki