• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 03/2006

CENY SKUPU PRODUKTÓW OGRODNICZYCH NA EKSPORT W IV KWARTALE 2005 ROKU

W trzech ostatnich miesiącach 2005 roku ceny oferowane ogrodnikom przez firmy eksportujące były wyższe niż w analogicznym okresie 2004 r. Rosnący popyt na owoce i mniejsze zbiory owoców z drzew w Polsce (według GUS — o 19,8%, w porównaniu z danymi z 2004 r.) oraz w wielu krajach europejskich zdecydowały o wzroście notowań w ostatnim kwartale roku. W grudniu 2005 r. jabłka deserowe były droższe średnio o 20% niż rok wcześniej, gruszki — o 30%. Więcej niż w 2004 r. płacono także za warzywa, których zbiory w 2005 r. były o 2,7% niższe niż w roku poprzednim. Największy wzrost cen dotyczył warzyw kapustnych (w grudniu 2005 r. notowania kapusty białej były o ok. 157% wyższe niż rok wcześniej) i cebuli (w grudniu — o 76% wyższe).

Owoce

W czwartym kwartale 2005 r. ceny skupu jabłek deserowych na eksport wzrosły w porównaniu z notowaniami z roku poprzedniego (tabela i wykres 1), odpowiednio, w październiku o 2,7%, w listopadzie — o 16,9% i w grudniu — o 20,7%.

Ceny skupu owoców i warzyw przeznaczonych na eksport
w IV kwartale 2004 r. i w 2005 r.


* w zł/szt

Wykres 1. Ceny skupu wybranych owoców przeznaczonych na eksport
w IV kwartale 2004 r. i 2005 r.

W październiku 2005 r. najwyższe ceny otrzymywali producenci jabłek odmian 'Gala' i 'Gala Must' (0,96–0,98 zł/kg). Powyżej 0,80 zł/kg płacono za owoce 'Rubina', 'Elstara', 'Jonagoreda' i 'Ligola'. W październiku 2005 r., w porównaniu z danymi z września tego samego roku, średnia cena jabłek była o 1% wyższa. W omawianym kwartale najbardziej wzrosły ceny jabłek (o średnicy 65–70 mm) 'Gali' — o 9% i 'Sampiona' — o 8%. W październiku 2005 r.
średnia cena skupu jabłek deserowych była wyższa o 25,5% niż w październiku 2004 r. — najbardziej podrożały owoce 'Cortlanda' o średnicy 70–75 mm (o 41,5%), drobne jabłka — o średnicy 65–70 mm — tej samej odmiany (o 40,6%) oraz duże jabłka — o średnicy powyżej 70 mm — 'Lobo' (o 41,3%). Potaniały natomiast owoce 'Rubina' i 'Elstara'. W październiku 2005 roku gruszki potaniały o 22,8%, w porównaniu z notowaniami z września. W październiku 2005 r. ceny tych owoców były o 25,5% wyższe niż w tym miesiącu rok wcześniej.

W listopadzie 2005 r. ceny skupu jabłek deserowych były o 4,6% wyższe niż we wrześniu. Najbardziej podrożały owoce 'Elstara' (o średnicy powyżej 70 mm) — o 10%, a o po­nad 6% drobne owoce 'Lobo' i 'Cortlanda'. Ceny jabłek pozostałych odmian nie zmieniły się lub były wyższe o 1–3%. W listopadzie 2005 r., w porównaniu z notowaniami sprzed roku, ceny jabłek były wyższe o 17%. Wzrosły notowania owoców wszystkich odmian, z wyjątkiem 'Ligola' i 'Jonagoreda' o średnicy powyżej 75 mm (spadek, odpowiednio, o 7% i o 9%). Za 'Cortlanda', zależnie od średnicy, producenci otrzymywali ceny wyższe o 50–62%. Wzrost notowań o mniej więcej 40% dotyczył owoców 'Glostera' i 'Lobo'.
W listopadzie 2005 r. za gruszki płacono o 7% więcej niż w październiku (najbardziej — o 12,5% — podrożały 'Lukasówki' o średnicy powyżej 70 mm). W porównaniu z cenami z listopada 2004 roku, w 2005 roku gruszki podrożały o 45% ('Lukasówki' o średnicy powyżej 70 mm — o 47%).

W grudniu 2005 r., w stosunku do cen z poprzedniego miesiąca, jabłka potaniały średnio o 4%, a gruszki ponownie podrożały o 7%. Załamanie rosnącego trendu notowań jabłek mogło mieć wiele przyczyn, ale na pewno nie bez znaczenia było embargo na świeże owoce i warzywa wprowadzone przez Rosję w listopadzie. Największe obniżenie cen zanotowano dla dużych owoców 'Glostera' (o 23%), 'Ligola' oraz 'Jonagoreda (w obu przypadkach o 10%).
O kilkanaście procent potaniały duże jabłka (o średnicy powyżej 70 mm) większości odmian (np. 'Jonagolda', 'Jonagoreda', 'Lobo' czy 'ampiona'). W porównaniu z cenami z grudnia 2004 r., w grudniu ubiegłego roku jabłka były droższe średnio o 20%. Owoce odmian 'Conell Red', 'Cortland', 'Ligol' i 'Lobo' były droższe o 20–78,9%. W tym przedziale najmniej podrożały jabłka 'Lobo' o średnicy powyżej 75 mm, a najbardziej 'Cortlanda' o średnicy powyżej 70 mm. Mniejszy wzrost cen dotyczył jabłek odmian droższych — 'Gali', 'Golden Deliciousa', Jonagoldów oraz 'Idareda' (o średnicy powyżej 70 mm), który był głównie eksportowany do krajów WNP. Podrożały gruszki, na przykład owoce 'Lukasówki' o średnicy powyżej 70 mm — o 53,8%.

IV kwartał 2005 r. zakończył się niepewną sytuacją w handlu z Rosją, która wspólnie z pozostałymi krajami WNP odbierała od nas w poprzednich latach ponad 70% zbiory były w ubiegłym roku niższe, a ceny owoców przemysłowych wyższe (o 127% w porównaniu z cenami z grudnia 2004 r.), utrzymanie przez Rosję embarga może znacznie utrudnić zagospodarowanie części tych owoców i spowodować duży spadek cen.

Warzywa

W październiku 2005 r. ceny oferowane producentom warzyw przez eksporterów zmieniały się, zależnie od gatunku. Najbardziej zdrożały w tym miesiącu (w porównaniu z cenami z września) pomidory z tuneli foliowych — o 69,7% oraz polowe — o 43,1%. O ponad 30% podrożały kapusta czerwona i papryka zielona, a o 27% pomidory szklarniowe.
W niewielkim stopniu wzrosły ceny pietruszki i papryki czerwonej, natomiast pozostałe warzywa potaniały. W październiku 2005 r., w porównaniu z cenami z października 2004 r.,
notowania wszystkich warzyw — z wyjątkiem ogórków, papryki czerwonej i żółtej oraz kalafiorów — wzrosły (tabela). Najbardziej podrożały warzywa kapustne, w tym kapusta biała (o 97,2 %) i pekińska (o 42% — wykres 2). Droższe były także warzywa korzeniowe, zwłaszcza pietruszka (o 85,5%). Ceny pomidorów szklarniowych wzrosły, w stosunku do notowań sprzed roku, o 66,1%.

Wykres 2. Ceny skupu wybranych gatunków warzyw przeznaczonych na eksport
w IV kwartale 2004 r. i 2005 r.

W listopadzie 2005 r., w stosunku do notowań z października tego samego roku, najbardziej wzrosły ceny skupu kalafiorów (o 55%) i warzyw kapustnych (z wyjątkiem kapus­ty pekińskiej, która potaniała o 25%). Podrożały: papryka — 16–22%, cebula — o 27% oraz, nieznacznie, pasternak, pomidory i ogórki. Znacznie, bo o 29%, tańsza była pietruszka, a nieznacznie — pozostałe gatunki. W porównaniu z cenami z listopada 2004 r., w listopadzie ubiegłego roku wszystkie warzywa (z wyjątkiem selerów) były zdecydowanie droższe: kapusta biała — o 120%, cebula — o 100%, papryka zielona i czerwona kapusta — o ponad 80%.

W grudniu 2005 r. ceny większości warzyw — w stosunku do notowań z listopada — nieco się obniżyły. Wyjątek stanowiły pory (wzrost o 13,6%), kapusta biała (o 10,5%), marchew (o 5,3%) oraz kapusta brukselska (o 2,8%). Natomiast wzrost cen pomiędzy grudniem 2004 r. a grudniem 2005 r. był bardzo wysoki. Najbardziej podrożała kapusta biała
(o 156,7%), czerwona (o 85,7%) oraz cebula (o 76,1%).