• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 06/2006

CENY SKUPU OWOCÓW I WARZYW NA EKSPORT W I KWARTALE 2006 ROKU

Niższe niż w poprzednich latach zbiory warzyw i owoców w 2005 roku przyczyniły się do wzrostu cen tych produktów. W efekcie nawet trwające od listopada rosyjskie embargo na import produktów roślinnych z Polski nie zahamowało wzrostu notowań produktów ogrodniczych. Korzystne były też dla naszych eksporterów mniejsze niż ubiegłoroczne zapasy jabłek w lutym br. w niektórych krajach UE (według niemieckiej organizacji ZMP, w przypadku 'Idareda' o 17%, a Jonagoldów — o 12%).

Owoce

W pierwszym kwartale 2006 r. ceny oferowane przez przedsiębiorstwa eksportujące za jabłka deserowe wzrosły, w porównaniu z notowaniami z 2005 roku (tab. 1, wykres 1) w styczniu o 18,5%, w lutym o 42,8%, a w marcu o 28,4%.

Tabela 1. Ceny jabłek i gruszek przeznaczonych na eksport
w I kwartale 2005 r. i 2006 r.

* brak skupu

Wykres 1. Ceny jabłek wybranych odmian przeznaczonych na eksport
w I kwartale 2005 r. i 2006 r.

W styczniu 2006 r. ceny jabłek ponownie zaczęły rosnąć po spadku w grudniu 2005 r. Za te owoce producenci otrzymywali w styczniu średnio o 5% więcej niż miesiąc wcześniej. Najbardziej podrożały duże owoce odmian 'Ligol' (o 25%), 'Pinova' (o 22,4%) oraz Jonagoldy i Jonagoredy. Droższe były też jabłka 'Idareda', niezależnie od wielkości. Potaniały owoce 'Gali', a 'Golden Deliciousa' nie zmieniły ceny. Ceny gruszek w styczniu 2006 r. były średnio o 17% wyższe niż w grudniu 2005 r. ('Lukasówki' o 5,4%). Pomiędzy grudniem 2006 r. a styczniem 2005 r. rekordowy wzrost ceny (o 110%) dotyczył drobnych (o średnicy 65–
70 mm) owoców 'Glostera' (drobne jabłka odmian 'Alwa', 'Conell Red', 'Cortland', 'Elstar' — fot. — 'Idared', 'Jonagold', 'Jonagored' i 'Šampion' podrożały co najmniej o 50%). Gdy porówna się ceny ze stycznia 2006 r. i 2005 r., okazuje się, że potaniały wszystkie owoce 'Gali' (o 7,5–21,9%) oraz 'Jonagoreda' o średnicy ponad 75 mm (o 3,6%). Pozostałe jabłka były droższe o kilka do prawie 50%. W tym samym przedziale czasowym gruszki podrożały średnio o 14,4% ('Lukasówka' o 22,5%).

W lutym 2006 r. ceny jabłek deserowych były średnio o 18,9% wyższe niż w styczniu br. Najbardziej podrożały w tym okresie duże owoce odmian 'Jonica' i 'Elise' (odpowiednio, o 45,1% i o 40,5%), o mniej więcej 32% wzrosły ceny jabłek (o średnicy powyżej 70 mm) odmian 'Gloster', 'Idared', 'Jonagold', 'Jonagored' i 'Ligol'. Tańsze były tylko owoce 'Gali' (o średnicy 65–70 mm) oraz 'Glostera' i 'Idareda' (w przypadku obu tych odmian jabłka o średnicy ponad 75 mm). Średnia cena skupu jabłek na eksport w lutym 2006 r. wyniosła 0,98 zł/kg, wobec 0,68 zł/kg w lutym poprzedniego roku. W tym okresie najwyższy — ponaddwukrotny — wzrost cen dotyczył drobnych owoców 'Elstara' i 'Gali' (drobne owoce pozostałych odmian oraz jabłka o średnicy 70–75 mm podrożały o ponad 50%), a mniej niż o połowę wzrosły notowania jabłek o średnicy ponad 75 mm odmian 'Elise', 'Golden Delicious', 'Idared', 'Jonagored', 'Jonica' i 'Šampion' oraz owoce o średnicy ponad 80 mm odmian 'Jonagold Decosta' i 'Jonagold'.

W marcu 2006 r. — w stosunku do cen z lutego tego roku — jabłka podrożały średnio o 3%. Najbardziej wzrosły notowania owoców dużych (o średnicy ponad 75 mm) odmian 'Idared' i' Golden Delicious' (podrożały o 50%). O 15–20% wzrosły ceny owoców odmian 'Šampion', 'Jonagold', 'Jonagored' i 'Jonica' , a o mniej więcej 9% — 'Elise', 'Ligol' i 'Lobo'. Nie zmieniły ceny lub o kilka procent potaniały owoce drobne i średnie (o średnicy 65–75 mm), np. Jonagoldów o 12%. Gdy porówna się ceny z marca 2006 r. i 2005 r., okazuje się, że jabłka podrożały średnio o 28,4%. W tym okresie o ponad 40% wzrosły ceny drobnych owoców odmian 'Gloster', 'Jonagored', 'Ligol', 'Pinova' i Šampion' oraz jabłek o średnicy powyżej 70 mm odmian 'Ligol' i 'Šampion'. O 30–40% więcej płacono też za owoce o średnicy powyżej 70 mm odmian 'Alwa', 'Elise', 'Elstar', 'Jonagold', 'Jonagold Decosta', 'Jonagored', 'Jonica', 'Ligol' oraz za duże jabłka (o średnicy powyżej 75 mm) 'Idareda' i 'Šampiona'. Od marca 2005 r. do marca 2006 r. potaniały tylko jabłka 'Gali' z chłodni i z przechowalni z kontrolowaną atmosferą oraz Jonagoldy i Jonagoredy z przechowalni z KA.


W I kwartale 2006 roku szybko drożały drobne jabłka (tutaj owoce 'Elstara')

Warzywa

Ta grupa produktów, z wyjątkiem kapusty pekińskiej, drożała przez wszystkie miesiące pierwszego kwartału 2006 roku (tab. 2, wykres 2).

Tabela 2. Ceny warzyw przeznaczonych na eksport
w I kwartale 2005 r. i 2006 r.

* cena w zł/szt., ** brak skupu

Wykres 2. Ceny wybranych warzyw przeznaczonych na eksport
w I kwartale 2005 r. i 2006 r.

W styczniu 2006 r. ceny wszystkich warzyw, z wyjątkiem pietruszki (spadek o 7%), były wyższe niż w grudniu 2005 roku. Najbardziej podrożały kapusta pekińska (o 43,3%), pory (o 34,0%), selery (o 29,6%) oraz buraki ćwikłowe (o 22,3%). Nie zmieniła się ceny cebuli. Wszystkie warzywa podrożały także pomiędzy styczniem 2005 r. i 2006 r., najbardziej kapusta biała (o 260%), cebula (o 151,3%), pory (o 124,6%) i kapusta czerwona o (100%). Pozostałe warzywa były droższe o 24% (kapusta włoska) do 96% (marchew).

W lutym 2006 r. wszystkie warzywa były droższe niż w styczniu br., najbardziej wzrosły ceny pietruszki (o 56,3%), kapusty czerwonej (o 47,0%), marchwi (o 36,1%), porów (o 31,3%) oraz kapusty białej (o 30,6%). Rekordowo wzrosły natomiast ceny pomiędzy lutym br. a tym samym miesiącem 2005 r. — kapusty białej o 427,1%, cebuli o 250,3%, porów o 206,1%, buraków ćwikłowych o 160%, a kapusty czerwonej, marchwi i pietruszki po 150%.

W marcu br. — w stosunku do cen z poprzedniego miesiąca — podrożały pietruszka (o 18,8%), cebula (o 15,7%) i marchew (o 15,4%), nie zmieniły się notowania kapusty czerwonej, włoskiej i brukselskiej, natomiast kapusta pekińska była tańsza o 10,7%, a biała o 6,7%. W marcu tendencja wzrostu cen wobec ubiegłorocznych zachowała się, nie dotyczyło to tylko kapusty pekińskiej (była tańsza o 40% niż w marcu 2005 r.). W stosunku do cen z marca 2005 r. najbardziej podrożała cebula (o 337,2%), pietruszka (o 148,2%), kapusta czerwona (146,2%) i biała (o 133,9%) oraz marchew (o 118,4%).