• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/2006

CIĘCIE NA "KLIK"

Tegoroczny pokaz cięcia w gospodarstwie Adama Węgrzyna w Górze Jana, towarzyszący XVI Międzynarodowemu Seminarium Sadowniczemu w Limanowej (czyt. str. 58), poprowadził Leon Jahae (fot. 1) z angielskiej firmy doradczej Fast. Zaprezentował nową metodę wyprowadzania przewodnika jabłoni poprzez tzw. cięcie na "klik", polegającą na skracaniu przewodnika na przyroście jednorocznym. Dzięki takiemu cięciu ogranicza się wyrastanie nadmiernej liczby silnych pędów w górnej części drzewa. Aby zabieg ten przyniósł najlepsze efekty, powinien być wykonywany w chwili osiągnięcia przez przewodnik wysokości, jaką planuje się dla danego drzewa. Pędy konkurujące z przewodnikiem usuwa się w całości. W ciągu roku z oczek położonych najwyżej na przewodniku wyrastają średnio trzy silne pędy (fot. 2). W kolejnym sezonie z tych pędów wybiera się jeden i skraca się go na mniej więcej 3 lub 4 oczka (fot. 3). Pozostałe pędy usuwa się w całości. Z pozostawionego odcinka jednorocznego pędu wyrasta znów kilka silnych pędów, z których w kolejnym roku jeden skraca się na jednorocznym przyroście, a pozostałe usuwa się w całości. Według L. Jahae, takie postępowanie powoduje, że drzewo w górnej części rośnie "spokojnie", a z przewodnika wyrastają pędy zakończone pąkami kwiatowymi (fot. 4).


Fot. 1. W tym roku pokaz cięcia w Górze Jana poprowadził Leon Jahae z angielskiej firmy doradczej


Fot. 2. Po skróceniu w ubiegłym roku przewodnika na jednorocznym przyroście
w jego górnej części wyrosły trzy silne pędy


Fot. 3. Podczas cięcia na "klik" usunięto jeden silny pęd, jeden skrócono na jednorocznym przyroście, pozostawiono słabszy pęd zakończony pąkiem kwiatowym


Fot. 4. Po prawej przewodnik po cięciu (metodą na "klik"),
po lewej drzewo przed cięciem

Z pozostałej części drzewa usuwamy wszystkie zbyt silnie rosnące pędy, które nie są zakończone pąkiem kwiatowym. Stale obowiązuje zasada ucinania pędów na skośny czop (fot. 5), z którego wyrastają nowe pędy.


Fot. 5. Leon Jahae starał się ucinać w całości pędy na skośny czop

U odmian o słabym wzroście i zawiązujących nadmiar pąków kwiatowych, jak 'Gala', 'Sampion' czy 'Golden Delicious Reinders', w celu pobudzenia drzewa do wzrostu warto skracać pędy — zawsze jednak na jednorocznym przyroście (fot. 6).
Leon Jahae skracanie pędów na jednorocznych przyrostach (nazywane również cięciem na "klik") prowadził na odmianie 'Jonagold', która rośnie stosunkowo silnie. Według specjalisty, skrócenie o około 1/3 młodego jednorocznego przyrostu będzie stymulowało pozostawioną jednoroczną, 2-, a czasem 3-letnią część gałęzi do zawiązywania większej liczby pąków kwiatowych. Pobudza się w ten sposób drzewo do silniejszego wzrostu, ale dotyczy on tylko końcówki skróconego pędu jednorocznego.


Fot. 6. Skracanie bocznych gałęzi na jednorocznym przyroście stymuluje
je do zawiązywania pąków kwiatowych