• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 06/2006

PPJO - PROGRAM OTWARTY

Podsumowanie kolejnego roku doświadczeń Programu Poprawy Jakości Owoców (PPJO), wdrażanego przez firmę Arysta LifeScience, zorganizowano 18 kwietnia w Radziejowicach koło Żyrardowa. Na spotkaniu przedstawiciele nauki i doradcy sadowniczy omawiali wyniki doświadczeń uzyskane w 2005 roku.

Preparaty, które mogą być stosowane w PPJO, przypomniał dr Adam Słowiński z firmy Arysta LifeScience. Należy do nich biostymulator Asahi SL, który — jak powiedział prelegent — przyspiesza procesy życiowe w roślinie i jej regenerację po działaniu stresów (przymrozki, susza, zalanie systemu korzeniowego). Zdaniem dr. Bogusława Źrały z Japonii (dyrektor rozwoju produktów i rynków na cały świat w Asahi Chemicals MFG), Asahi SL przyspieszając produkcję takich enzymów, jak polifenole czy polipeptydy, poprawia odporność roślin na niektóre patogeny, np. Monilinia sp., Botrytis sp., Phytophthora sp., Sphaerotheca sp. Wśród innych biostymulatorów A. Słowiński wymienił m.in. Protek, który można wykorzystać do zapobiegania pękaniu czereśni, a u jabłek i gruszek do ograniczania ordzawienia na owocach. W badaniach znajdują się dwa kolejne środki: Gotem (ma pobudzać rozwój systemu korzeniowego) oraz Pigmentil (ma poprawiać wybarwienie owoców).

W 2005 roku w kilkunastu rejonach w naszym kraju prowadzone były obserwacje nad wpływem PPJO na poszczególne odmiany j a b ł o n i, grusz, czereśni i innych gatunków sadowniczych. 'Gala' ma tendencję do drobnienia owoców, które zawierają dużo wapnia, w związku z czym są mało podatne na choroby fizjologiczne. Dla tej odmiany najlepsze wyniki uzyskano stosując w czasie kwitnienia 3-krotnie zwiększający intensywność podziałów komórkowych w młodych zawiązkach Gomar BM86 (3 l/ha), 4 tygodnie po kwitnieniu zawierające płynny chlorek wapnia Fruton Kombi (5 kg/ha) i w połowie sierpnia Fruton (10 l/ha) — większy niż w kontroli był udział w plonie owoców o średnicy 70–75 mm i powyżej 75 mm. Dla odmiany 'Jonagold' i jej sportów, które są bardziej niż 'Gala' podatne na choroby przechowalnicze (gorzka plamistość podskórna i rozpady fizjologiczne), PPJO powinien być oparty na zwabiającym pszczoły preparacie Pollinus (1 l/ha) polecanym do użycia na początku kwitnienia drzew, i nawozach Fruton Kombi — 4 i 6 tygodni po kwitnieniu oraz Fruton — 4-krotnie w lipcu i sierpniu. Owoce z tego doświadczenia miały większą niż w kontroli liczbę nasion w owocach, a przez to mogły pobierać więcej wapnia, były również mniej narażone na występowanie chorób przechowalniczych w czasie przechowywania. 'Golden Delicious' jest odmianą, u której problemem może być niedorastanie owoców do prawidłowych rozmiarów oraz ich ordzawianie się. Jak podkreślał dr Słowiński, korzystne jest zatem 3-krotne opryskiwanie drzew tej odmiany preparatem Gomar BM86 (w fazie różowego pąka, w pełni kwitnienia i po nim). Od 2 tygodni po kwitnieniu drzewa zalecał opryskiwać preparatem Protek (1 l/ha), 4 razy co 2 tygodnie. 'Golden Delicious' jest mało podatny na choroby przechowalnicze, dlatego wystarcza nawożenie dolistne Frutonem Kombi 4 tygodnie po kwitnieniu i Frutonem w połowie sierpnia. Doświadczenia wykazały, że można w ten sposób znacznie zwiększyć udział owoców o średnicy 75–80 mm i powyżej 80 mm (nawet do 50%), podczas gdy w kombinacji kontrolnej owoce takie stanowiły tylko 30% plonu. Dzięki używaniu Proteku udało się również ograniczyć ordzawienie owoców. 'ampion' , podobnie jak 'Gala', ma tendencję do drobnienia owoców, które podatne są na choroby fizjologiczne, a w trakcie przechowania szybko tracą jędrność. W PPJO dla tej odmiany wskazane jest zatem wykorzystywanie środka Gomar BM86 na początku kwitnienia oraz 4 i 6 tygodni po nim. Dla poprawy odżywienia owoców wapniem należy również stosować Fruton Kombi (6 tygodni po kwitnieniu i w połowie lipca) oraz w późniejszym okresie Fruton — co 2 tygodnie do końca sierpnia.

Najbardziej rozpowszechniona w uprawie g r u s z odmiana 'Konferencja' przy obfitym plonowaniu wykazuje tendencję do drobnienia owoców. By temu zapobiec, warto w okresie kwitnienia trzykrotnie opryskać drzewa środkiem Gomar BM86. Odmiana ta w małym stopniu jest podatna na choroby fizjologiczne, dlatego — jak podawał prelegent — wystarczające jest opryskanie jej drzew Frutonem Kombi 4 tygodnie po kwitnieniu oraz Frutonem w połowie lipca i w połowie sierpnia. Taki program nawożenia dolistnego pozwolił w doświadczeniach zwiększyć udział owoców o średnicy powyżej 60 mm do 75% (w kontroli stanowiły one tylko 43%).

W badaniach drzewa c z e r e ś n i 'Regina' opryskiwano według następującego schematu: 3 razy Goemar BM86 (3 x 3 l/ha) od początku kwitnienia, 2 razy Pollinus (1 l/ha) oraz na 2 tygodnie i bezpośrednio przed zbiorem Protek (5 l/ha). Udało się w ten sposób ograniczyć pękanie owoców, uzyskano również większy niż w kontroli udział w plonie owoców o średnicy powyżej 24 mm.

U m a l i n y i t r u s k a w k i o terminie dojrzewania owoców i plonie decyduje szybki i intensywny wzrost roślin wczesną wiosną. PPJO dla tych gatunków powinien być zatem oparty na opryskiwaniu roślin biostymulatorem Asahi SL (0,5 l/ha) na początku wegetacji. Zastosowanie tego preparatu na początku kwitnienia i w jego pełni poprawia zawiązywanie i tworzenie owoców, zabiegi można łączyć z ochroną przeciwko szarej pleśni. Korzystne jest także na początku kwitnienia, w jego trakcie i po nim opryskiwanie Gomarem BM86. Dla zwiększenia trwałości owoców warto opryskiwać maliny i trus-kawki Frutonem Kombi w okresie 2–4 tygodni po kwitnieniu.