• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/2006

WARZYWNICZE OKOLICE KRAKOWA

26 lutego w Łętkowicach w gminie Radziemice (Małopolska) szkolenie dla producentów warzyw zorganizowały firmy Polan oraz Yara.

Otwierając spotkanie wójt Eugeniusz Skoczeń (fot. 1) podkreślił, że Radziemice to gmina typowo rolnicza, a w okolicach Łętkowic koncentrują się uprawy ogrodnicze, głównie cebuli, czosnku, marchwi, ziemniaków i kapusty pekińskiej. Jak ocenia, w ostatnich latach ogrodnicy mieli kłopoty ze zbytem towaru, ale miniony rok był dla nich pod tym względem lepszy. Przed rozpoczęciem nowego sezonu producenci warzyw obawiali się jednak, że w związku z dobrymi cenami, jakie uzyskiwali w minionym sezonie, w tym może wystąpić nadprodukcja, ponieważ wielu rolników zainteresowało się uprawą warzyw. Może zatem dojść do utrudnień w sprzedaży i do obniżenia cen.


Fot. 1. Eugeniusz Skoczeń — wójt rolniczej gminy Radziemice

Firmę Polan reprezentował Wojciech Makowski (fot. 2), który przypomniał zestaw odmian hodowli tej firmy. Z cebul zwracał uwagę głównie na mieszańcową odmianę Kuba F1, wczesną, o grubej, mocnej łusce i cienkiej szyjce, charakteryzującą się szybkim i skoncentrowanym w czasie załamywaniem się szczypioru. Z nowszych, średnio wczesnych polecał natomiast odmianę Topolska F1. Spośród odmian buraka wyróżnił, między innymi, Polglob F1, o kulisto-owalnych korzeniach, o dużej zawartości betaniny i suchej masy. Zwracał także uwagę na pietruszkę Kinga o grubej, gładkiej skórce bez ordzawień i jednolitym wybarwieniu kory oraz walca osiowego.


Fot. 2. Firmę Polan reprezentował Wojciech Makowski

Ofertę nawozów firmy Yara przedstawił Krzysztof Fatel. Producentom, którzy samodzielnie produkują rozsadę warzyw, przypomniał, że firma od dłuższego czasu ma w ofercie wieloskładnikowy nawóz PG-Mix, którego dodaje się w ilości do 1,5 kg na 1 m3 substratu, konieczne jest jednak również wzbogacenie podłoża w magnez (np. dodanie siarczanu magnezu w ilości 250 g/m3), ponieważ nawóz zawiera małą ilość tego pierwiastka. W przypadku wystąpienia niedoborów fosforu w czasie produkcji rozsady (co zdarza się np. przy niskiej temperaturze) zalecał zasilanie roślin Kristalonem fosforowym ("żółtym"). Prelegent ten zwracał uwagę producentów kapusty pekińskiej na duże zapotrzebowanie tej rośliny na wapń (czyt. też HO 4/2006), przy którego niedoborach występuje wewnętrzne zbrunatnienie główek. Do nawożenia posypowego polecał m.in. granulowane saletry Tropicote lub Nitrabor (wzbogaconą o bor). Do nawożenia pozakorzeniowego dolistnego można wybrać natomiast jedną z saletr rozpuszczalnych — Calcinit lub Calciplus — a także Calfruit (z magnezem i borem).

O ochronie warzyw przed chorobami mówił prof. Józef Robak z Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach. Zwracał, między innymi, uwagę na konieczność zaprawiania przed sadzeniem dymki czy ząbków czosnku — na mokro w mieszaninie zawierającej Ronilan 500 SC lub Sumilex 500 SC, Zaprawę Funaben T oraz, ewentualnie, Grevit 200 SL. W uprawie cebuli problemy sprawia zwykle mączniak rzekomy.
W zwalczaniu tej choroby skuteczne są m.in. Amistar 250 SC, Tattoo C 750 SC oraz Ridomil Gold MZ 68 WG. Coraz częściej na plantacjach tego warzywa występują bakteriozy, dlatego po uszkodzeniu szczypioru — na przykład po gradobiciu — wskazany jest zabieg zwalczający bakterie (Grevit 200 SL) oraz chroniący przed chorobami grzybowymi (Amistar 250 SC lub Rovral Flo 255 SC).

W Łętkowicach przeważają gospodarstwa o powierzchni 7–10 ha, jest też kilka większych. Jedno z nich prowadzi Włodzimierz Ziarko, który uprawia warzywa na 20 ha. Produkuje głównie cebulę (około 7 ha) — ozima, z sierpniowych wysiewów, zajmuje mniej więcej 1,5 ha, jest ona zbierana w czerwcu. Z wiosennego siewu uprawiane są odmiany wczesne i średnio późne — między innymi Polanowska — część cebuli przeznaczona jest do przechowywania. Selery korzeniowe zajmują 2 hektary. Na takiej samej powierzchni uprawiana jest marchew dla przetwórstwa, a zestaw warzyw korzeniowych uzupełnia pietruszka. Włodzimierz Ziarko co roku uprawia też kalarepę (1,5–2 ha). Zwykle przeznaczona jest ona dla przetwórstwa, a w ubiegłym roku bardzo dobrze sprzedawała się również na rynku warzyw świeżych. Ogrodnik ten planuje zwiększenie areału uprawy warzyw kapustnych i urozmaicenie ich asortymentu — będą wśród nich m.in. kapusta głowiasta biała stożkowa oraz późna do długiego przechowywania. Nawożenie w jego gospodarstwie poprzedzone jest analizą gleby przeprowadzaną w stacji chemiczno-rolniczej, co pozwala optymalnie zaopatrzyć rośliny w składniki pokarmowe, a także uniknąć podawania nadmiernych dawek nawozów i, w związku z tym, niepotrzebnego wydawania pieniędzy.
W tym roku producent ten zamierza się starać o certyfikat integrowanej produkcji m. in. dla upraw cebuli. Warzywa z jego gospodarstwa sprzedawane są głównie na krajowym rynku (w Krakowie), a także eksportowane na Słowację.