• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/2006

NAJWCZEŚNIEJSZE SZCZEPIONE POMIDORY

Producenci pomidorów mieli okazję spotkać się 17 marca w Słupecznie w gospodarstwach Doroty i Tadeusza Grzegorczyków oraz Jerzego i Wioletty Rojów (fot. 1), gdzie Dzień Otwarty zorganizowały firmy De Ruiter Seeds i Broste. Po wizycie w szklarniach na sesję wykładową uczestników zaproszono do Kraśnika.


Fot. 1. Od lewej: dr Tomasz Pyzik dyrektor De Ruiter Seeds Sp. z o.o., Jacek Ceglarski — kierownik działu Agri/Horti firmy Broste SA i Piotr Słomiany (DRS) — w czasie otwarcia spotkania w gospodarstwie Jerzego Roja (pierwszy z prawej)

Obu producentów uprawia odmianę Admiro F1 (fot. 2, 3) szczepioną na podkładce Maxifort F1. Rozsadę przygotowaną w gospodarstwie Grzegorza Krasonia sadzono wcześnie (tabela), już pod koniec grudnia. Do sporządzania pożywek wykorzystywane były nawozy Pioner NPK Makro 9-5-30 +Mg pHast oraz Pioner NPKCl Makro 7-3-30 +Mg i Pionier Mikro. Jak powiedział Jacek Ceglarski — kierownik działu Agri/Horti firmy Broste SA — użycie nowych, zmodyfikowanych mieszanek pozwoliło na lepsze zbilansowanie pożywki i dobre odżywienie wymagających roślin. Korzystnie wpłynęło też na wybarwienie owoców i transport wapnia w roślinach. Do pożywek dodawany był również biostymulujący nawóz fosforowo-potasowy Resistim, który aktywizuje naturalne mechanizmy obronne u roślin (stymuluje powstawanie związków z grupy fitoaleksyn, zwiększających odporność roślin na patogeny).


Fot. 2. Odmiana Admiro F1 szczepiona na podkładce Maxifort F1
w niespełna miesiąc po rozpoczęciu owocowania (17 marca)


Fot. 3. W początkowym okresie zbiorów owoce szczepionych pomidorów Admiro F1
były większe od typowych dla tej odmiany

Pomimo trudnych warunków zimą — oprócz niskiej temperatury, było mało światła — pierwsze pomidory zaczęły dojrzewać już 20 lutego. W Słupecznie można się było przekonać, że pomidory szczepione mogą wcześnie rozpoczynać plonowanie. Aby było to możliwe, konieczne jest jednak odpowiednie przyspieszenie terminu produkcji rozsady szczepionej — w tym przypadku rozpoczęto ją już w październiku. Jak powiedział Piotr Słomiany — doradca z firmy De Ruiter Seeds — spośród jej klientów w tak wczesnym terminie szczepioną rozsadę pomidorów sadzili tylko ogrodnicy ze Słupeczna. Jest wprawdzie jeszcze kilka nieco późniejszych nasadzeń szczepionych pomidorów odmiany Grace F1, większość tego typu upraw rozpoczynano jednak około miesiąca później — rozsadę sadzono w końcu stycznia. Stosunkowo rzadko uprawia się także z rozsady szczepionej odmiany mięsiste wielkoowocowe czy standardowe — jak Admiro F1 — o owocach średniej wielkości (130–150 g). W obu tych uprawach szczepienie na podkładce Maxifort F1 miało na celu przede wszystkim zapewnienie roślinom zwiększonej siły wzrostu przez cały, wyjątkowo długi okres uprawy, powinno także zapobiec drobnieniu owoców latem.

Według szacunków firmy De Ruiter Seeds, w tym sezonie w Polsce pomidory szczepione posadzono na powierzchni około 100 ha. Na plantacjach tych przeważają odmiany przeznaczone do zbioru w całych gronach lub o 100-gramowych owocach (w typie Espero F1), natomiast wielkoowocowe i standardowe zajmują nie więcej niż 10–15 ha.

Niektóre zagadnienia związane z przygotowaniem rozsady i uprawą pomidorów szczepionych przybliżył Piotr Słomiany.

  • Przy szczepieniu pomidorów mięsistych, które od początku prowadzone będą na dwa pędy, polecał rozgałęzianie rozsady przez uszczykiwanie roślin już za liścieniami, ponieważ okazuje się, że przy rozgałęzianiu za drugim liściem odmiany tego typu mają większą skłonność do wytwarzania w pierwszym i drugim gronie zniekształconych kwiatów.
  • Ze względu na to, że korzenie podkładki są o wiele lepiej rozbudowane niż u odmian, a rośliny szczepione rosną intensywniej, mają one zwiększone (o mniej więcej 20%), zapotrzebowanie na pożywkę. Lepiej jednak podawać jednorazowo mniejsze dawki pożywki, lecz częściej. Powinna mieć ona EC o 0,2 mS/cm wyższe niż dla "zwykłych" pomidorów. l Warto często kontrolować wielkość "przelewu", wilgotność mat i poziom EC w matach — nie powinien on przekraczać 5,5 mS/cm.
  • Z dotychczasowych obserwacji upraw wynika również, że gdy pomidory szczepione prowadzone są od początku na dwa pędy, najlepiej sprawdza się sadzenie po dwie takie rośliny na matę (o wymiarach 100 x 20 x 7,5 cm). Na ustawianie na matach trzech kostek z dwupędową rozsadą szczepioną można sobie pozwolić tylko przy bardzo wydajnym i sprawnym systemie nawodnieniowym.
  • Ze względu na silniejsze tendencje wegetatywne rośliny szczepione wymagają bardziej "generatywnego" sterowania — między innymi zwiększenia (w stosunku do standardowej) zawartości potasu w pożywce.

Na temat nawożenia i nowych produktów firmy Broste mówił Jacek Ceglarski. Oprócz znanych już na naszym rynku mieszanek Pionier NPK Makro, w ofercie znalazł się również Pioner z zawartością chloru — NPKCl (7-3-30) + Mg. Wprowadzenie tego pierwiastka do pożywek pozwala m.in. na zwiększenie pobierania przez rośliny wapnia, przy zmniejszeniu pobierania azotu (czyt. też HO 3/2004). Zestaw ten uzupełniają nawozy pojedyncze — Pioner Ca (płynna saletra wapniowa), Pioner Mg, Pioner Mg+S, Pioner Fe.

Terminy rozpoczęcia uprawy i plonowania pomidorów w gospodarstwie Wioletty
i Jerzego Rojów ze Słupeczna (2005/2006) — odmiana Admiro F1 szczepiona na podkładce Maxifort F1, rośliny dwupędowe


* Początkowe zagęszczenie uprawy — 2,5 rośliny/m2, pędy dodatkowe wyprowadzone były spod 4. lub 5. grona z co czwartej rośliny
** Plon na 17 marca wyniósł 2,6 kg/m2