• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 12/2006

MIGAWKI Z PRODUKCJI TRUSKAWEK DESEROWYCH

W rejonie centralnej Polski, pomiędzy dominującymi tutaj sadami, często można napotkać plantacje truskawek. Owoce na nich produkowane są w większości jako deserowe sprzedawane na rynkach warszawskich lub eksportowane — głównie na Wschód. Poniżej przedstawiam dwa gospodarstwa — w jednym udoskonala się technologię produkcji w celu osiągnięcia większych plonów, w drugim nadrabia się straty wynikające ze źle przygotowanego pod truskawki stanowiska.

Sposób na sadzonki

Beata i Jerzy Giezkowie prowadzą gospodarstwo w Budziszynku, uprawą truskawek zajmują się od niedawna, udaje się im to z dosyć dobrym efektem.
W ciekawy sposób są tam przygotowywane sadzonki — po zbiorach (pod koniec sierpnia), gdy na rozłogach młode rośliny zaczynają wypuszczać korzenie (fot. 1), sadzonki są odcinane i umieszczane w multiplatach. Z kilku testowanych rodzajów tac, zdaniem Jerzego Giezka, najlepiej sprawdzają się te o 5-cm średnicy komórek. Podłożem do ukorzeniania jest substrat torfowy.


Fot. 1. Młode rośliny z korzeniami widocznymi w postaci brodawek
mogą już być pobierane do ukorzeniania

Multiplaty, w których ukorzeniane są sadzonki, osłania się białą folią, co pozwala obniżyć temperaturę i podwyższyć wilgotność otoczenia. Po mniej więcej 2 tygodniach od rozpoczęcia ukorzeniania młode rośliny są zasilane dolistnie nawozami typu Agroleaf fosforowy w stężeniu 0,1%. Gotowy do posadzenia na plantacji materiał uzyskuje się po upływie około 6 tygodni. W ubiegłym roku termin sadzenia przypadał na pierwsze dni września. Rośliny sadzone są ręcznie, w systemie pasowo-rzędowym — odległość między rzędami to 60 cm, między pasami — 90 cm. Truskawki w rzędzie sadzone są co 20 cm (fot. 2).


Fot. 2. Rośliny uprawiane w systemie rzędowo-pasowym na plantacji B. i J. Giezków

Używanie do zakładania plantacji sadzonek dobrej jakości pozwala uzyskiwać wysokie plony już w pierwszym roku po jej założeniu. Z 0,4-ha plantacji odmiany 'Marmolda' (fot. 3), założonej w 2005 roku uzyskano w tym roku w gospodarstwie w Budziszynku 8 ton owoców. Były one bardzo duże, te z pierwszych zbiorów miały średnią masę 40 g — w 2-kilogramowej łubiance mieściło się około 50 owoców.


Fot. 3. 'Marmolada' w pierwszym roku uprawy

Plantacje truskawek są wiosną w okresie kwitnienia ściółkowane. Po zbiorze owoców i skoszeniu liści (koszenie rozpoczyna się w drugim roku owocowania) słoma i liście wygrabiane są w międzyrzędzia i za pomocą międzyrzędowej glebogryzarki mieszane z glebą. W drugim roku uprawy plantacje po zbiorze owoców są likwidowane.

W minionym sezonie pierwsze truskawki zaczęto zbierać w połowie czerwca, a zbiory trwały do połowy lipca. Owoce sprzedawane były na rynku detalicznym w Warszawie po 3–5 zł/kg.

Uprawa w trudnych warunkach

W gospodarstwie Anny i Stanisława Gosków (fot. 4) w miejscowości Brzostowiec koło Mogielnicy plantacje truskawek zostały założone na gliniastej, ciężkiej glebie II klasy. Na powierzchni 1 ha uprawiana jest odmiana 'Marmolada' (3. rok uprawy), 0,5 ha zajmują nasadzenia tej odmiany pochodzące z roku 2005, a 0,5 ha — 2-letnia plantacja 'Honeoye'.


Fot. 4. Anna i Stanisław Goskowie (tu: z synem) na plantacji,
którą uratowali intensywnie nawożąc rośliny dolistnie

W 2005 r. plony z owocujących plantacji były bardzo słabe, rośliny słabo rosły, a ogrodnicy przypuszczali, że cierpią na niedobór składników pokarmowych. Wykonana wtedy analiza gleby (13 lipca 2005 r.) z trzech poziomów a, b, i c, wykazała jednak, że w górnych warstwach na plantacji jest 2–3,5-krotnie przekroczona w stosunku do optymalnych wartości ilość fosforu i potasu w glebie. W efekcie, plantacja miała zostać zlikwidowana, jednak gospodarze postanowili spróbować ją uratować stosując program nawożenia m.in. tzw. nawozami U. Zdaniem dr. Bogdana Jarocińskiego z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Radomiu, który prowadzi tę plantację i opracowywał program nawożenia w tym gospodarstwie, słaba kondycja roślin spowodowana była tym, że w warunkach nadmiaru fosforu w glebie, przy wysokiej wilgotności, blokowane jest pobieranie potasu oraz większości mikroelementów, dlatego dostarczenie tych składników w formie dolistnej pobudziło rośliny do wzrostu i pozwoliło na ich szybką regenerację.

Jesienią rozpoczęto od kilkakrotnego zasilenia roślin m.in. nawozami, zawierającymi miedź, żelazo i bor, z 1% dodatkiem mocznika. Gdy rośliny wypuściły młode liście opryskiwano je dwukrotnie Alkalinem potasowo-borowym z krzemem oraz nawozami zawierającymi bor i cynk. Intensywne nawożenie dolistne kontynuowano w kolejnym (2006 r.) sezonie od wczesnej wiosny (tabela). Zabiegi wykonywano opryskiwaczem z belką polową, każdorazowo na hektar zużywane było 600 l cieczy roboczej (w początkowym okresie wegetacji) do 1500 l/ha w okresie owocowania.

Jak oceniają gospodarze, intensywne stosowanie nawozów wysokozasadowych, makro- i mikroelementów w postaci nawożenia dolistnego, pozwoliło ograniczyć stres roślin związany z nadmiarem w glebie potasu i fosforu oraz brakiem optymalnego pobierania składników przez korzenie. Opryskiwano bardzo często plantację "nawozami U", które przyczyniają się również do hamowania rozwoju chorób grzybowych i zdecydowano się wyeliminować z użycia fungicydy, mimo to zdrowotność roślin i jakość owoców była, według A. i S. Gosków, zadowalająca. Zbiór owoców z plantacji (nieokrywanej agrowłókniną) rozpoczęto w tym roku
w czerwcu. Do końca zbiorów, które trwały do 7 lipca (dłużej, bo do 15 lipca, zbierano już tylko owoce przemysłowe), jakość owoców była bardzo dobra. Jak szacują gospodarze, średnio z hektara zebrano około 19 t truskawek (fot. 5).


Fot. 5. Z 3-letniej plantacji odmiany 'Marmolada' plon, zdaniem gospodarzy,
był w tym roku zadowalający

Truskawki z pierwszych zbiorów sprzedawane były na rynku hurtowym w Broniszach po 6–7 zł/kg. W późniejszym okresie owoce przygotowywane były na eksport i uzyskiwano za nie 3,5–4,5 zł/kg, jedynie truskawki z ostatnich zbiorów sprzedane zostały jako przemysłowe średnio po 1,5 zł/kg.

Program interwencyjnego nawożenia dolistnego truskawek
w gospodarstwie Anny i Stanisława Gosków, według zaleceń dr. B. Jarocińskiego — od rozpoczęcia wegetacji do zbiorów