• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 07/2006

SUKCES ZALEŻY OD ODMIAN

Na zaproszenie holenderskiego hodowcy — firmy Schreurs Gerberas & Roses — i jej polskiego przedstawiciela Roberta Redzyni nasi producenci mogli 24 i 25 kwietnia obejrzeć kolekcję odmian róż w szklarniach pokazowych tego przedsiębiorstwa w De Kwakel w Holandii. Chociaż, jak często powtarzają ogrodnicy, o sukcesie w sprzedaży kwiatów róż decyduje wybór odpowiednich odmian, to niewielu z nich (fot. 1) zdecydowało się na wyjazd w poszukiwaniu nowości.


Fot. 1. Uczestnicy spotkania w szklarniach firmy Schreurs Gerberas & Roses

Cały kompleks szklarniowy firmy Schreurs zajmuje powierzchnię blisko 10 ha, z czego 3,5 ha przeznaczone jest na testowanie hodowanych odmian róż, kolekcje pokazowe i produkcję materiałów wyjściowych. Jak poinformował Oscar Rietkerk menedżer tego przedsiębiorstwa na Europę, wytworzeniu nowej odmiany róży trzeba poświęcić minimum 3 lata. W ubiegłym roku rezultatem tych prac było 12 nowych odmian, na bieżący sezon przygotowywane jest kolejne 10 kreacji. Nowości, oprócz oceny wizualnej i przydatności w uprawie, bada się także pod względem trwałości kwiatów po ścięciu. W tym celu kwiaty po schłodzeniu są przenoszone do specjalnego pomieszczenia, gdzie panuje stała temperatura 20°C, wilgotność względna powietrza 60–65% i przez 12 godzin na dobę włączone jest światło. Kwiaty są tam przez dwa dni przetrzymywane "na sucho", po czym umieszcza się je w naczyniach z czystą wodą i sprawdza, jak reagują.

W szklarni pokazowej róże uprawiane są w matach wełny mineralnej, w zagęszczeniu 7,5 rośliny/m2. W okresach niedoboru światła plantacja jest doświetlana (7500 lx). W kolekcji, oprócz 85 odmian znajdujących się w aktualnej ofercie firmy Schreurs, można było w kwietniu obejrzeć wiele ciekawostek, na razie oznaczonych numerami.

Wśród róż o czerwonych kwiatach uwagę polskich producentów zwracała m.in. 'Orinoco', która tworzy duże pąki, osadzone na pędach długości 60–80 cm.
Jako jej zalety wymienia się intensywnie czerwony kolor kwiatów, który jest jednolity przez cały okres uprawy, oraz brak — częstego u odmian czerwonych — brązowienia płatków (szczególnie wczesną wiosną, gdy wzrasta intensywność światła). Plon kwiatów przy uprawie całorocznej w wełnie mineralnej ma wynosić 160–180 szt./m2, a ich trwałość po ścięciu — 12–16 dni. 'Red Naomi' to również czerwona odmiana (fot. 2), bez tendencji do przebarwień na płatkach przy zbyt małej lub za dużej intensywności światła. Pąki kwiatowe są duże (zbudowane z 65–75 płatków), pędy mają długość 60–90 cm. W Holandii uprawa tej odmiany jest limitowana przez hodowcę (obecnie w sumie 2,3 ha), co wpływa na wysoką cenę, jaką uzyskuje się za jej kwiaty (około 2 euro/szt.).
Ciemnoczerwone, duże kwiaty tworzy odmiana 'Good Life', której pędy, o małej liczbie kolców, osiągają długość do 80 cm. Roczny plon ma wynosić do 230 kwiatów z 1 m2.


Fot. 2. 'Red Naomi'

Dużym zainteresowaniem polskich ogrodników cieszyły się odmiany dwubarwne, które — jak ocenia jeden z przybyłych do De Kwakel Michał Orłowski z okolic Kalisza — w okresie letnim stanowią 85% kwiatów róż wówczas sprzedawanych. Ciekawą w tej grupie odmianą jest 'Popov' o biało-różowych kwiatach (fot. 3), których średnica może wynosić 10–11 cm, długość pędów nawet 90 cm, trwałość kwiatów po ścięciu 14–16 dni, a roczny plon — do 220 szt./m2.
Do charakterystycznych cech 'Orange Juice', o dużych żółto-pomarańczowych i pachnących kwiatach (patrz HO 6/2006), należą m.in. długość pędów, która może dochodzić do 100 cm, oraz stopniowy rozwój kwiatów, co korzystnie wpływa na ich walory dekoracyjne oraz trwałość. Ciekawostką jest odmiana 'Marrakesh' — fot. 4 — (powierzchnia uprawy w Holandii — 1,5 ha), której pierwsze kwiaty trafiając na holenderską giełdę w dniach trwania kwietniowej wizyty polskich ogrodników uzyskały cenę 2 euro/szt. Ze względu jednak na specyficzną, w miarę rozwijania się lekko brązową barwę kwiatów, odmiana ta — jak oceniali nasi producenci — nie znalazłaby w Polsce odbiorców, poza florystami.


Fot. 3. 'Popov' tworzy kontrastowo zabarwione, biało-różowe kwiaty


Fot. 4. 'Marrakesh'

Wśród róż o żywej i nieczerwonej barwie kwiatów na uwagę zasługiwały dwa sporty znanej już odmiany 'Aqua' — 'Stereo' i 'Video'. Pierwszy z tych mutantów tworzy duże jasnoróżowe kwiaty, których plon w ciągu roku ma sięgać 240 szt./m2. Pędy tej odmiany są pozbawione kolców i mają długość 60–80 cm. Podobne cechy dotyczą odmiany 'Video', której kwiaty mają nieco ciemniejszą niż 'Aqua', ale też różową barwę. Zainteresowanie producentów budziła także odmiana 'Cosmetic' o intensywnie pomarańczowych kwiatach, które są drobne, ale tworzy się ich dużo na roślinach (około 250–300 kwiatów/m2/rok). 'Paparazzi' to z kolei róża o dużych (do 12 cm średnicy) żółto zabarwionych kwiatach. Jej pędy mają do 80 cm długości, trwałość po ścięciu wynosi około 12–14 dni, a średni roczny plon kwiatów 200–230 szt./m2.

Jak wynika z rozmów z polskimi ogrodnikami, nadal dla wielu z nich dużym problemem i wydatkiem są opłaty licencyjne, które należy odprowadzać hodowcy chronionych odmian. Jak zapewniał Robert Redzynia, dla producentów, którzy rozpoczną wspólne działanie (co zapoczątkowali producenci z okolic Krakowa), istnieje możliwość wynegocjowania korzystniejszych warunków spłaty powyższych opłat. Dodał, że ogrodnicy, którzy decydują się na uprawę nowej na danym rynku odmiany, mają także możliwość wymienienia jej do roku na inną (od tego samego hodowcy), gdyby nie przyjęła się na rynku, lub zobowiązani są do zapłacenia 1/4 kwoty opłaty licencyjnej w przypadku likwidacji nasadzenia.