• 12-636-18-51
 • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 4/2020

SPIS TREŚCI 4/2020

W numerze między innymi: Bioróżnorodność • Proste praktyki ograniczające chemizację • Ważny koniec sezonu • Różne owocowe – perspektywy uprawy w Polsce

TEMAT MIESIĄCA: BIORÓŻNORODNOŚĆ

 • Biostymulatory bakteryjne w ogrodnictwie – Prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt
 • Na plantacjach warzyw – zamiast chemii – Dr Maria Rogowska
 • Drapieżcy w naszych sadach – Prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak
 • Proste praktyki ograniczające chemizację – Dr hab. Eligio Malusa, prof IO, dr Małgorzata Tartanus, dr Ewa M. Furmańczyk
 • Rolnictwo ekologiczne – zagrożenie czy szansa? – Joanna Klepacz-Baniak
 • Bioróżnorodność wśród pożytecznych nicieni – Dr Aneta Chałańska
 • zagrożenia i szanse rozwoju dla produkcji ogrodniczej.

INTERDYSCYPLINARNE

 • Ważny koniec sezonu – Monika Korzeniowska
 • Jabłka dla najmłodszych – Monika Korzeniowska
 • Co zrobić z barszczem? – Joanna Klepacz-Baniak
 • 300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa – Joanna Klepacz-Baniak
 • Czy wiemy, co jemy? – Joanna Klepacz-Baniak
 • Marchew w roli głównej – Joanna Klepacz-Baniak
 • Jak unieszkodliwić koronawirusa na owocach i warzywach? – Prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
 • Kierunek: produkcja ekologiczna – Joanna Klepacz-Baniak
 • Zainwestują w rolnictwo – Joanna Klepacz-Baniak
 • Podatek VAT na produkty rolne i artykuły związane z rolnictwem – Zdzisław Woźniak
 • Programy promocyjne – dodatkowy termin – Zdzisław Woźniak

W CO INWESTOWAĆ

 • Róże owocowe – perspektywy uprawy w Polsce – Monika Korzeniowska

RYNEK I OKOLICE

 • Ceny warzyw i owoców na rynkach – Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy – Janusz Mierwiński
 • Ceny warzyw i owoców – na rynkach – Polska – Dr inż. Wiesław Siutaj
 • Czy jesteśmy gotowi na Zielony Ład? – Mgr inż. Łukasz Zaremba
 • Prywatny las z dotacją z PROW – Joanna Klepacz-Baniak

ZDANIEM PRAWNIKA

 • Przebudzenie ekologiczne – Katarzyna Rosińska