• 12-636-18-51
 • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 5/2020

SPIS TREŚCI 5/2020

W numerze m.in.: • Digitalizacja • Pielęgnacja w nawadnianiu • Ryzyko w produkcja ogrodniczej

Temat miesiąca Bioróżnorodność:

 • Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego z oznaczeniem ChNP – Joanna Klepacz-Baniak
 • Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW – Joanna Klepacz-Baniak
 • Pielęgnacja gleby w winnicy – Dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO
 • Dolistne dokarmianie winorośli – Marek Skawiński
 • Produkcja wina od A do Z – Monika Korzeniowska
 • Cyfryzacja w nawadnianiu Prof. dr hab. Waldemar Treder – Jerzy Białousz
 • Nowoczesne sortowanie, pakowanie i ważenie – Monika Korzeniowska
 • Z głów sadowników do praktyki – Monika Korzeniowska
 • Zaawansowane technologie wsparciem dla rolnictwa
 • Wsparcie w zarządzaniu pracownikami – Aleksandra Andrzejewska

Interdyscyplinarne

 • Przygotowanie komór chłodniczych do sezonu przechowalniczego – Monika Korzeniowska
 • Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów ogrodniczych w 2020 r. – Joanna Klepacz-Baniak
 • Redukcja zużycia środków ochrony roślin nas nie ominie – Prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
 • Bezpieczeństwo fitosanitarne – Joanna Klepacz-Baniak
 • Mniej, więcej – szacunki Prognosfruit 2020 – Monika Strużyk
 • Ubezpieczenia rolnicze – zapowiedź zmian – Zdzisław Woźniak

W co inwestować

 • Dynia – do koloru, do wyboru! – Dr Urszula Kłosińska

Rynek i okolice

 • Ceny warzyw i owoców na rynkach – Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy – Janusz Mierwiński
 • Ceny warzyw i owoców na rynkach – Polska – Dr inż. Wiesław Siutaj
 • Ryzyko w produkcji ogrodniczej – Mgr Łukasz Zaremba
 • Nowe możliwości stosowania 1-MCP – Monika Korzeniowska

Zdaniem prawnika

 • Rękojmia za wady budowli – Katarzyna Rosińska