• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 01/1999

POWSTAŁ SANDOMIERSKI ZWIĄZEK OGRODNICZY

W lutym ubiegłego roku na posiedzeniu komisji do spraw ogrodnictwa Nadwiślańskiej Izby Rolniczej w Tarnobrzegu zrodził się pomysł utworzenia Sandomierskiego Związku Ogrodniczego, którego celem byłaby obrona interesów zawodowych ogrodników. Pierwsze Walne Zgromadzenie tego związku odbyło się 22 listopada 1998 roku.
Na posiedzeniu wybrano władze związku. Prezesem prezydium rady został Ryszard Cieśla. Główne zadania jakie sobie wyznaczył Sandomierski Związek Ogrodniczy to:
- negocjacje cen skupu produktów ogrodniczych i rolnych, - ustalanie wielkości produkcji ogrodniczej w trakcie procesów zjednoczeniowych z Unią Europejską, - wpływ na uregulowania prawne dotyczące ogrodnictwa, - opiniowanie sposobów wyliczania kosztów produkcji, - czynny udział w organizacji grup marketingowych oraz rynków hurtowych, - wpływ na ustalanie ceł oraz opłat wyrównawczych. Sandomierski Związek Ogrodniczy chce ściśle współpracować z samorządami gminnymi i izbami rolniczymi oraz wspierać działania promocyjne i marketingowe dotyczące produktów ogrodniczych i ich przetworów.