• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 01/2000

Po raz pierwszy w ubiegłym roku w podpoznańskich Więckowicach zorganizowano od 1 do 4 października wystawę sprzętu rolniczego AGRO SHOW '99. Jej pomysłodawcą była Polska Izba Gospodarcza Importerów Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Organizatorzy podczas poprzedzającej imprezę konferencji prasowej nie kryli, że Polagra nie spełnia już ich oczekiwań. Dla wystawców sprzętu zmechanizowanego dla rolnictwa, potrzebujących dużych powierzchni, koszty uczestnictwa w Polagrze stały się problemem. Nie bez znaczenia jest też fakt, że transport maszyn o dużych gabarytach przez centrum Poznania był uciążliwy zarówno dla wystawców, jak i mieszkańców miasta, a wielu rolników rezygnowało z przybycia na targi z uwagi na kolejki przed wejściem, wysokie ceny, trudny dojazd i kłopoty z parkowaniem. Duża powierzchnia wystawiennicza w Więckowicach (ponad 200 tys. m2) umożliwia - najciekawszą z punktu widzenia rolników - prezentację urządzeń podczas pracy w rzeczywistych warunkach polowych, wspartą fachowym komentarzem niezależnych specjalistów z branży mechanizacyjnej.
Więcej »
10 listopada ubiegłego roku odbyła się ponowna, uroczysta, inauguracja Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach, który dotychczas nie miał szczęścia ani do sprzedających, ani do kupujących. Dzień "otwarcia-bis" niewątpliwie był sukcesem - liczba samochodów, które 10 listopada przekroczyły rogatki Bronisz, była imponująca na tle dotychczasowych statystyk. Czy oznacza to, że od tej pory na rynku zapanuje handlowe życie? O krótką wypowiedź poprosiłem nowego prezesa Zarządu WRSRH Janusza Bylińskiego.
Więcej »
Więcej »
W drugim artykule z serii poświęconej grupom producenckim autor przedstawia różne formy prawne, jakie przyjąć mogą takie organizacje. Poniżej omówione zostaną ogólne kryteria wyboru tych form, a bardziej szczegółowo - spółdzielnie. Za miesiąc przybliżymy także wady i zalety spółek prawa handlowego, zrzeszeń oraz stowarzyszeń - red.
Więcej »
Więcej »
O ekonomicznych problemach krajowego ogrodnictwa i sposobach ich rozwiązania, przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, dyskutowano 14 i 15 grudnia ubiegłego roku w Lublinie.
Więcej »
W Maleninie, miejscowości leżącej 25 km od Gdańska, gospodarstwo sadownicze prowadzi Ryszard Morawski (fot.), wiceprezes Związku Sadowników Polskich...
Więcej »
Już od trzech lat po zakończeniu zbiorów jabłek odbywa się w Warce Święto Owocobrania. W ubiegłym roku sadownicy spotkali się 6-7 listopada. Podczas seminarium mówiono głównie o tym, jak prowadzić jabłonie i śliwy w intensywnych sadach produkcyjnych, jak uzyskać jabłka przydatne do długotrwałego przechowywania, dyskutowano o problemach produkcji i sprzedaży owoców w Polsce oraz w Unii Europejskiej, a także podsumowano ubiegłoroczny sezon ochrony roślin sadowniczych.
Więcej »