• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 04/2000

W części pierwszej relacji z targów Fruit Logistica (HO 3/2000) przedstawiliśmy sytuację na rynku owoców i warzyw w Europie, zmiany w handlu , które - według uczestników imprezy - przyniesie nadchodzące stulecie, oraz ofertę polskiego stoiska. W bieżącym numerze chcielibyśmy przybliżyć pozostałe - naszym zdaniem najciekawsze - informacje, które przywieźliśmy w styczniu z Berlina.
Więcej »
Regionalny Ośrodek Usług Spółdzielczych FSW w Krakowie zorganizował kilkanaście programów szkoleniowych i doradczych dla tworzących się grup producentów rolnych. Niektóre z tych organizacji odniosły już pierwsze sukcesy, inne podejmują dopiero próby wspólnej działalności gospodarczej. Doświadczenia ośrodka krakowskiego pokazują, że - spośród wszystkich sektorów rolnictwa - największe zainteresowanie zorganizowanymi formami działania wykazują sadownicy i producenci warzyw. Naszym zdaniem, wynika to z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze, w Polsce owoce i warzywa nie są objęte interwencją rynkową ani pomocą ze strony agencji rządowych (jak ma to miejsce w odniesieniu do zboża, mleka czy mięsa). Drugim i chyba najważniejszym czynnikiem jest możliwość przygotowania i dostarczania przez organizacje producentów gotowych towarów (konfekcjonowanych i przydatnych do bezpośredniego użycia) konsumentom, co powoduje, że znaczna część wartości dodanej produktów jest zatrzymywana w grupie. Daje to ogrodnikom szansę względnie szybkiego osiągnięcia wymiernych efektów grupowego marketingu, ale nie zmienia faktu, że rozpoczynają oni wspólną działalność w bardzo trudnych warunkach.
Więcej »
Efektem II Ogólnopolskiej Konferencji Ogrodniczej, która odbyła się 14-5 grudnia 1999 r. na AR w Lublinie (pisaliśmy o niej w HO 1/2000 i 3/2000) było powołanie Krajowego Forum Ogrodniczego. Eksperci tej organizacji, z przewodniczącym - prof. dr. hab. Eberhardem Makoszem - opracowali 17 wniosków (publikujemy je poniżej), które rozesłano do: MRiRW (wnioski 1-11), Ministerstwa Edukacji Narodowej (12-14), Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych (16), GUS (17). Zespół ekspertów będzie na bieżąco informował Czytelników czasopism ogrodniczych o realizacji przedstawionych wniosków, a równocześnie prosi całe środowisko ogrodnicze o przesyłanie swoich uwag i propozycji na temat innych pilnych problemów, których w poniższej liście nie uwzględniono.
Więcej »
Na rynku kwiaciarskim Unii Europejskiej dla ciętych kwiatów i świeżej zieleni ciętej obowiązują wspólne wymagania jakościowe*. Ponieważ po integracji Polski ze Wspólnotą tamtejsze normy będą musiały być przestrzegane również przez naszych producentów, konieczne wydaje się więc wcześniejsze ich poznanie i stopniowe wdrażanie się do właściwego przygotowania towaru do sprzedaży. Jest to tym bardziej istotne, że takich uregulowań jeszcze w Polsce nie mamy. Standardy unijne obowiązują już od 1968 roku i ze względu na swój uniwersalny charakter dotyczą wszystkich gatunków i odmian. Ponieważ wspólne wymagania jakościowe Unii są dość ogólne, bardzo ważna jest ich jednakowa interpretacja - producenci muszą w ten sam sposób rozumieć takie pojęcia, jak, na przykład, "właściwe stadium rozwoju", czy "nieznaczne defekty dozwolone w klasie II". Dla uzyskania identycznej oceny niezbędne będą więc wspólne szkolenia. Unijne normy jakości dla tej grupy towarów zawierają wymagania minimalne oraz te będące podstawą podziału na klasy jakości wraz z tolerancjami. Dodatkowo uregulowane są także zasady klasyfikacji według rozmiarów oraz pakowania i oznakowania.
Więcej »
Chile rozciąga się na kontynencie Ameryki Południowej na długości 4500 km wzdłuż Oceanu Spokojnego, zaś w najszerszym miejscu ma około 300 km. Jest krajem górzystym (jego najwyższy szczyt w Andach sięga 6723 m n.p.m.) i pustynnym. Na powierzchni 756 000 km2 (dla porównania - Polska ma 323 000 km2) mieszka około 14 milionów osób, w tym około 5 milionów w samej stolicy. Na l km2 przypada więc zaledwie 19 mieszkańców. Powierzchnia użytków rolnych (bez łąk i pastwisk) wynosi około 50 000 km2 (7% powierzchni kraju). W rolnictwie zatrudnione jest około 17% zawodowo czynnej ludności. Średni dochód na mieszkańca wynosi 5000 dolarów i jest wyższy niż w Polsce. Bezrobocie dochodzi do 8%, inflacja do 4%, a oprocentowanie kredytów waha się od 2% do 8%.
Więcej »
Wraz ze znajdującymi się w obrocie owocami i sadowniczym materiałem szkółkarskim mogą być przenoszone do różnych krajów organizmy szkodliwe, które do tej pory tam nie występowały. Skuteczna ochrona naszego rynku przed wwozem chorób i szkodników kwarantannowych oraz problemy z ich zwalczaniem były głównymi tematami poruszanymi podczas Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych, która odbyła się 15-16 lutego w Skierniewicach.
Więcej »
Nawożenie plantacji truskawek zróżnicowane jest w zależności od jej wieku. Na zakładanych poprzedniej jesieni lub sadzonych w danym roku wiosną owocowanie roślin jest zazwyczaj bardzo ograniczone. Dlatego też podstawowym celem podawania składników mineralnych na jednorocznej plantacji jest prawidłowe ukorzenienie się i wzmocnienie młodych roślin, tak aby były przygotowane do wytworzenia licznych pąków kwiatostanowych późnym latem i jesienią...
Więcej »
.. miało miejsce Międzynarodowe Seminarium Sadownicze. Tegoroczne spotkanie, które odbyło się 8 i 9 marca, głównie dzięki staraniom profesora Eberharda Makosza, poświęcono nowoczesnej uprawie drzew pestkowych.
Więcej »
W Wierzbnicy koło Serocka znajduje się gospodarstwo ogrodnicze "Sadpol", które obecnie jest prawdopodobnie największym producentem malin w Europie. Ich nasadzenia w ubiegłym roku zajmowały aż 60 ha. Oprócz malin, w firmie tej uprawia się również dużo truskawek (50 ha) oraz jabłoni (45 ha). Właścicielkami "Sadpolu" są Magdalena Glinicka i Bożena Hipś, które pięć lat temu kupiły państwowe gospodarstwo rolne. Po dawnym właścicielu pozostało kilkadziesiąt hektarów sadów, natomiast nasadzenia roślin jagodowych to już zasługa nowych gospodarzy.
Więcej »
Często po surowej zimie obserwuje się silne uszkodzenia mrozowe drzew pestkowych, głównie brzoskwiń, moreli i czereśni. Właściwie każda temperatura powietrza poniżej -20°C może już spowodować u tych gatunków uszkodzenia pędów. Korzenie są znacznie wrażliwsze na mróz od części nadziemnych. W warunkach laboratoryjnych uszkodzenia korzeni podkładek drzew owocowych mogą nastąpić, w zależności od gatunku i typu, już w temperaturze od -6°C do -10°C. Jednak w naturze tak duże spadki temperatury gleby należą do rzadkości, ponieważ zwykle jest ona chroniona warstwą śniegu. Dlatego w czasie mroźnych zim częściej pojawiają się uszkodzenia w obrębie korony drzew niż korzeni. Panuje pogląd, że podkładka ma wpływ na wytrzymałość drzew na mróz. Jednak zdania naukowców są podzielone. Jedni twierdzą, że ta wytrzymała chroni tylko korzenie i szyjkę korzeniową przed uszkodzeniami spowodowanymi niską temperaturą, nie wpływając na odporność zaszczepionej odmiany. Natomiast inni uważają, że podkładka ma bardzo duży wpływ na stopień wytrzymałości na mróz całej nadziemnej części drzewa. Na uwagę zasługują przemarznięcia czereśni i śliw, jakie wystąpiły zimą 1996/97. Chociaż nie była ona zbyt surowa, spowodowała szkody, których nasilenie zależało właśnie od rodzaju użytej podkładki. Obserwacje uszkodzeń drzew owocowych przeprowadzono w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach w 1997 i 1998 roku. Oceniano czereśnie odmian: 'Burlat', 'Vega', 'New York 980.1', 'Büttnera Czerwona' i 'Kordia', zaokulizowane na siewkach czereśni ptasiej i podkładce wegetatywnej 'GiSeLA 5', oraz śliwy odmian: 'Renkloda Ulena', 'Čačanska Najbolja', 'Stanley' i 'Węgierka Włoska' zaszczepione na siewkach ałyczy i 'Węgierki Wangenheima' oraz na podkładkach wegetatywnych 'Pixy' i 'GF 655/2'. Sad czereśniowy założono wiosną 1995 roku, a śliwowy - wiosną 1991 roku.
Więcej »
Po II wojnie światowej przemienne owocowanie jabłoni było utrapieniem producentów we wszystkich regionach sadowniczych Europy. Jeszcze w latach sześćdziesiątych ogólne zbiory jabłek w Polsce wahały się od około 300 tysięcy ton (rok 1962) do ponad 800 tysięcy ton (rok 1963). Przemiennie plonowały wówczas powszechnie uprawiane odmiany: 'Inflancka', 'Antonówka', 'Kronselska', 'Landsberska', 'Boiken', 'Grochówka' czy 'Wealthy'. Kiedy weszły do produkcji nowe odmiany: 'McIntosh', 'Cortland', 'Idared' i unowocześniono agrotechnikę, drzewa zaczęły regularniej owocować. Z kolei wprowadzenie pod koniec lat osiemdziesiątych półkarłowych i karłowych podkładek, zmiana metod cięcia oraz kolejna wymiana odmian spowodowały dalsze zanikanie przemienności owocowania. Niestety, niezupełne.
Więcej »
Pod osłonami chwasty występują w dużym nasileniu, a ich łączna masa bywa nawet kilka razy większa, niż w uprawie bez okryć. Szkodliwość zachwaszczenia jest szczególnie duża w przypadku warzyw uprawianych z siewu. Im krótszy okres wegetacji uprawy, tym wpływ chwastów jest mniejszy.
Więcej »
Do niedawna małe zainteresowanie uprawą arbuza w Polsce było spowodowane brakiem odmian odpowiednich dla naszych warunków klimatycznych. Większość kawonów ma długi okres wegetacji, co wyklucza je z uprawy gruntowej. Inne mogą być uprawiane w polu jedynie w wyjątkowo sprzyjających warunkach pogodowych, jednak brak odporności na Fusarium może powodować duże nasilenie choroby i ograniczenie plonu. Pracownicy Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW podjęli działania hodowlane, które doprowadziły do uzyskania nowych polskich odmian arbuza spełniających oczekiwania producentów (red.).
Więcej »
Ziemniak (Solanum tuberosum) należy do rodziny psiankowatych (Solanaceae) i jest w naszym kraju rośliną powszechnie uprawianą i spożywaną. Do Polski został przywieziony z wyprawy wiedeńskiej przez Jana Sobieskiego, a jego uprawa szybko się rozpowszechniła. Pod względem technologii produkcji, funkcji żywieniowych oraz cech fizykochemicznych, do warzyw zalicza się wczesne odmiany ziemniaków. W ostatnich latach wzrasta w Polsce zainteresowanie odmianami wczesnymi. Uzyskanie opłacalnego plonu wymaga jednak zapewnienia roślinom warunków termicznych, które ograniczyłyby skutki wiosennych przymrozków.
Więcej »
Więcej »
"Wczoraj" niecierpków nowogwinejskich jest nieodległe, bo zaczęło się w 1970 roku, gdy Amerykanie Winters i Higgins przywieźli je razem z innymi roślinami do USA ze swojej wyprawy na Nową Gwineę. Trudy podróży zniosło 25 egzemplarzy różnych ekotypów z rodzaju Impatiens i, po prawie dwóch latach kwarantanny, Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na wykorzystanie przywiezionych zbiorów w pracach hodowlanych. Pierwsze amerykańskie odmiany oraz serie niecierpków opatentowano w 1976 roku i, od miejsca pochodzenia ich form rodzicielskich, zostały nazwane nowogwinejskimi (NGI). Kwitły obficiej oraz z reguły miały dużo większe niż formy wyjściowe wielobarwne kwiaty, a także pstre, mocno przebarwione antocyjanem liście. Nowe rośliny wykorzystywano przede wszystkim na terenach zieleni oraz do dekoracji tarasów i balkonów.
Więcej »
Wprawdzie kwiaty cięte dominują na najsławniejszej w świecie wystawie roślin ozdobnych (która - przypomnę - odbyła się w Aalsmeer po raz ostatni, by w tym roku w listopadzie zagościć już w Amsterdamie), ale poszukujący nowości do produkcji doniczkowej oraz rabatowej też mogą tam znaleźć sporo ciekawostek.
Więcej »
Od kilku lat wyraźnie rośnie powierzchnia upraw anturium w Polsce, a wraz z nią - pozycja naszego kraju w tej dziedzinie. Rozwojowi produkcji sprzyja działalność Klubu Producentów Anturium, głównie wycieczki i szkolenia, z których ostatnie odbyło się przy okazji targów Horti Fair '99, czyli NTV (czyt. HO 2, 3/2000) oraz wystawy w Aalsmeer. Niezależnie od informacji i spostrzeżeń wyniesionych z tych imprez, członkowie klubu mieli okazję odwiedzić dwóch holenderskich producentów sadzonek anturium, przede wszystkim firmę Anthura, z której pochodzi znakomita większość materiału wyjściowego służącego do zakładania plantacji w Polsce.
Więcej »
W ostatnich latach poszerzyła się oferta roślin używanych jako dodatki do bukietów lub elementy kompozycji. Ważne miejsce w tym doborze zajmuje solidaster żółty (X Solidaster luteus). Ten bylinowy gatunek powstał we Francji na początku XX wieku.
Więcej »
W latach 80. na Hawajach, a następnie w innych krajach tropikalnych i subtropikalnych, pojawiła się na anturium bakterioza wywoływana przez Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae. Wkrótce patogen ten doprowadził do znacznych strat w nasadzeniach anturium powodując głównie zamieranie roślin. W latach 90. zarazę bakteryjną stwierdzono w Holandii, a następnie - między innymi - w Indiach, Argentynie i w Polsce. Okazało się, że roślinie, która wcześniej należała do najmniej chronionych chemicznie przed chorobami, grozi zagłada. Badania przeprowadzone na Hawajach wykazały, że objawy chorobowe występujące na liściach i kwiatostanach nie są jedynymi, które wywołuje Xanthomonas. Może bowiem dochodzić do systemicznego zakażenia roślin i rozprzestrzeniania się bakterii w wiązkach przewodzących. Często od zakażenia roślin (zwykle dochodzi do niego za pośrednictwem korzeni lub przez uszkodzenia pędu) do wystąpienia objawów więdnięcia anturium mija kilkanaście tygodni.
Więcej »