• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 05/2000

Sukcesy rynkowe osiągają te organizacje, które potrafią umiejętnie łączyć wiedzę z zakresu technologii oraz marketingu. Dobrym sposobem nauczenia się tego ostatniego jest podglądanie, jak radzą sobie inni. Przykładem może być Shropshire Group Farms - organizacja producentów warzyw z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Nie jest to luźne zrzeszenie producentów ani związek spółdzielczy, ale grupa zarządzana jak jedno gospodarstwo. W praktyce oznacza to, że strategia kierunków produkcji i sprzedaży jest wspólna dla wszystkich. Tworzą oni wizerunek firmy, przejawiający się, między innymi, w jakości dostarczanych towarów i usług, sposobie pakowania i prezentacji produktów, stopniu ich przetworzenia, poziomie cen czy nawet miejscu na półkach sklepowych.
Więcej »
W Europie produkuje się ponad 3 mln ton sałaty rocznie. Rekordowe były lata 1997 i 1998, kiedy na naszym kontynencie (głównie w Unii Europejskiej, gdzie warzywo to jest najpopularniejsze) wyprodukowano jej około 3,3 mln ton (według danych FAO). W 1999 roku wielkość ta obniżyła się do 2,2-2,4 mln ton, z czego prawie milion ton pochodziło z Hiszpanii, tyle samo z Włoch, a trzecia w kolejności Francja dostarczała około pół miliona ton. Poziom spożycia sałaty w Europie Północno-zachodniej jest wysoki i rodzima produkcja jest tam niewystarczająca. W ostatnich latach kraje UE sprowadzały 380–390 tys. ton sałaty rocznie. Był to jednak głównie import wewnętrzny w obrębie Wspólnoty (sama Hiszpania eksportuje 200–230 tys. ton).
Więcej »
Integracja europejska to między innymi proces zespalania rolnictwa oraz innych ogniw gospodarki krajów członkowskich Unii Europejskiej w jednolity organizm gospodarczy. Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany, jakie polskiemu rolnictwu i gospodarce żywnościowej przyniesie przystąpienie do tej organizacji.
Więcej »
23 lutego 2000 roku w Jodłowniku zorganizowano warsztaty stowarzyszenia producentów owoców "Jodlim" (pierwszej, pilotażowej grupy producenckiej, która spełnia wszystkie kryteria Unii Europejskiej; czyt. też HO 4/2000).
Więcej »
Słowenia zajmuje obszar około 20 tys. km2. W tym małym (jak na warunki europejskie) kraju występuje bardzo zróżnicowany klimat - od umiarkowanie ciepłego w górach przez kontynentalny na wyżynach i w kotlinach po podzwrotnikowy śródziemnomorski na południu. Na terenach nadmorskich średnia temperatura stycznia wynosi 3°C, kilkadziesiąt kilometrów dalej na północ notuje się już spadki temperatury do -30°C. Rolniczo użytkowane jest około 866 tys. ha, z tego grunty orne zajmują zaledwie 210 tys. ha (uprawia się głównie ziemniaki i rośliny okopowe). W ostatnich latach silny nacisk kładzie się na rozwój agroturystyki, w której Słoweńcy widzą szansę dla wielu swoich gospodarstw, szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej. Spośród ponad 150 tys. słoweńskich gospodarstw indywidualnych, już ponad 1000 zajęło się taką działalnością (co roku przybywa 200-300 nowych), a mimo to w sezonie turystycznym trudno jest w nich znaleźć wolne miejsca. Na zorganizowanie gospodarstw agroturystycznych ich właściciele otrzymują nawet do 75% państwowych dotacji. Obecnie rolnictwo stanowi główne źródło utrzymania dla zaledwie około 18 tys. gospodarstw. Właściciele pozostałych to "dwuzawodowcy", pracujący równocześnie poza rolnictwem. Bezrobocie w Słowenii kształtuje się na poziomie 12%. Masowo występuje zjawisko eksportu siły roboczej (około 1/3 zawodowo czynnych Słoweńców pracuje we Włoszech i Austrii).
Więcej »
SADOWNICTWO

FUKS

Więcej »
Przydługi tytuł jest powiedzeniem amerykańskich sadowników, przywiezionym i często powtarzanym u nas przez inżyniera Macieja Cegłowskiego - długoletniego dyrektora SZD ISK w Sinołęce. Jest też ono mottem poniższych uwag Jacka Żółtowskiego, sadownika spod Elbląga, znanego zapewne wielu naszym Czytelnikom uczestnika przeróżnych seminariów i konferencji branżowych. Przedstawiam je przekonany, że relacja producenta będzie dla sadowników ciekawym rozszerzeniem tematu omawianego przeważnie przez pracowników nauki. Fakt, że Jacek Żółtowski utrzymuje rodzinę dzięki wynikom - między innymi - tych zabiegów, o których pisze, jest istotnym argumentem w dyskusji nad potrzebą, możliwościami i efektami chemicznego przerzedzania zawiązków jabłoni.
Więcej »
Powszechna jest opinia, że instalację nawadniającą należy montować w przypadku tych gatunków sadowniczych, za których owoce uzyskuje się wysokie ceny. W ostatnich dwóch latach na rynku hurtowym we Wrocławiu kilogram czereśni kosztował 3-4 zł, a cena detaliczna dochodziła nawet do 7-8 zł/kg. W Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Samotworze, należącej do Akademii Rolniczej we Wrocławiu, podjęliśmy więc badania przydatności nowych odmian czereśni oraz próbę określenia możliwości poprawy owocowania młodych drzew poprzez wprowadzenie już od pierwszego roku po posadzeniu nawadniania kroplowego.
Więcej »
W pierwszej części artykułu (HO 4/2000) pisałem o uprawie malin w "Sadpolu" - gospodarstwie będącym prawdopodobnie największym ich producentem w Europie. Poniżej - o truskawkach. Gospodarstwo to jest jednym z większych dostawców deserowych owoców na rynek detaliczny.
Więcej »
W Polsce zbiera się rocznie około 2 mln ton jabłek. Na światowej liście producentów tych owoców zajmujemy wysoką - 6. pozycję. Wyprzedzają nas oczywiście Chiny (20-21 mln t), USA i Kanada (po około 5 mln t), a w Europie - Włochy i Francja. Jeszcze 10 lat temu zachodnioeuropejscy fachowcy z pewnym lekceważeniem mówili o nas, jako o producentach jabłek deserowych, widzieli nas głównie jako dostawców surowca dla przemysłu. W ostatnim sezonie sami sprowadzaliśmy owoce do przetwórstwa z Litwy, Czech oraz Słowacji.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Od dwóch, trzech lat obserwuje się olbrzymie zainteresowanie letnimi odmianami jabłoni. Wynika to głównie z tego, że od końca lat 80. bardzo mało sadzono takich drzew, poza tym wiele starych nasadzeń karczowano, a na ich miejscu zakładano kwatery zimowych odmian. W związku z tym na rynku zaczęło brakować letnich jabłek. Uwidoczniło się to szczególnie wtedy, gdy sieci super- i hipermarketów zaczęły wymagać dostaw owoców przez cały rok. Z jabłoni dojrzewających w lipcu sadzona jest głównie 'Early Geneva', a z nieco późniejszych — 'Piros' oraz sporty 'Delkorfa' — 'Celeste' i 'Ambassy' ('Dalili'). Drzewka tych ostatnich, w sierpniu dojrzewających odmian dostępne są na polskim rynku dopiero od kilku lat, a w przypadku 'Ambassy' — od tego roku. Wszystkie ich nasadzenia są więc bardzo młode. Udało mi się jednak dotrzeć do producenta owoców — Jerzego Karczewskiego z Lutyni koło Wrocławia — który 'Delkorfa' i 'Ambassy' uprawia już siedem lat.
Więcej »
Łączenie metody biologicznej z najmniej toksycznymi zabiegami chemicznymi, czyli integrowane zwalczanie szkodników, jest bardzo efektywne i stanowi element nowoczesnej technologii uprawy pomidora.
Więcej »
W Polsce do niedawna kapusta pekińska była prawie nieznana, uprawiana sporadycznie, raczej amatorsko. Dopiero od 7, 8 lat gwałtownie zwiększyło się zainteresowanie tą rośliną. Szybko rośnie jej znaczenie gospodarcze i zyskuje uznanie konsumentów, głównie dzięki walorom smakowym. Powierzchnia jej uprawy rośnie i, według autora, szacowana jest obecnie na około 4, 5 tysięcy hektarów.
Więcej »
23-25 lutego tradycyjnie już w poznańskim Instytucie Ochrony Roślin odbyło się spotkanie specjalistów z zakresu ochrony roślin.
Więcej »
Gatunek ten należy do grupy warzyw o największych wymaganiach pokarmowych, co potwierdzają, między innymi, przeprowadzone w naszej katedrze doświadczenia. Przy plonie 70 t/ha pobiera z gleby około 230 kg N, 80 kg P2O5, 300 kg K2O, 300 kg CaO i 180 kg MgO. Na początku uprawy potrzebuje głównie dużo azotu, zaś w fazie wiązania główek zwiększa się pobieranie fosforu, potasu i wapnia.
Więcej »
Ostatnio producenci coraz bardziej interesują się uprawą szparaga. Powodem jest wzrost możliwości eksportowych i opłacalność produkcji tej rośliny.
Więcej »
Po dwóch niekorzystnych dla producentów cebuli latach mieli oni okazję 17 lutego spotkać się i poszerzyć wiedzę z zakresu uprawy, ochrony i przechowywania cebuli na 5. Konferencji zorganizowanej przez Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach.
Więcej »
Internationale Pflanzen Messe, czyli międzynarodowe targi roślin (ozdobnych), odbywające się w niemieckim mieście Essen, umacniają swą pozycję na światowym rynku. Wskaźnikiem tej tendencji jest rosnące zainteresowanie imprezą zarówno ze strony wystawców, jak i zwiedzających. Tych pierwszych było w bieżącym roku około 1200, przy czym nie dla wszystkich chętnych starczyło miejsca. Sytuacja ma się zmienić od 2001 r., kiedy to powierzchnia pawilonów ekspozycyjnych w Essen zwiększy się o 20 tys. m2 - do 111 tys. m2. Tymczasem nowością IPM '2000 był czas trwania targów, przedłużony z trzech do czterech dni.
Więcej »
Przedstawiamy niektóre spostrzeżenia brytyjskiego specjalisty w dziedzinie roślin rabatowych dotyczące ubiegłorocznych pack trials. Pokazy te, urządzane corocznie w zachodnich firmach hodowlano-nasiennych i obejmujące głównie rośliny rabatowe, mają na celu przede wszystkim zapoznanie klientów z nowościami, które pojawią się na rynku w następnym roku. Tak więc nowe prezentacje z 1999 r. są na ogół dostępne dla producentów dopiero w bieżącym roku (red.).
Więcej »
Badania nad niecierpkiem nowogwinejskim (w skrócie NGI) rozpoczęliśmy w naszej katedrze w 1992 roku biorąc do nich kolejno odmiany z serii: Danziger, Classic, Paradise, Riviera i Harmony. Część doświadczeń, które dotyczyły wpływu rodzaju nawozów oraz wysokości dawek na zawartość składników pokarmowych w podłożu i roślinach, wykonaliśmy wspólnie z Zakładem Uprawy Roślin Szklarniowych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Podane poniżej zalecenia uprawowe opracowane zostały w oparciu o własne wyniki badań oraz o dostępną literaturę.
Więcej »
Odbywające się w Holandii w listopadzie Międzynarodowe Targi Ogrodnicze Horti Fair (czytaj HO 2- 4/2000) dają okazję, dzięki tak zwanym Drzwiom Otwartym, do zwiedzania różnych gospodarstw, w których uprawia się rośliny ozdobne.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »