• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 11/2000

W cyklu trzech artykułów chciałabym zainteresować Czytelników "Hasła Ogrodniczego" tematyką ubezpieczenia społecznego rolników i jego tajnikami. Na początku zamierzam omówić ogólne zasady funkcjonowania tego ubezpieczenia, w kolejnym artykule — szczególne warunki dotyczące osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, a w ostatnim odrębną dziedzinę — powszechne ubezpieczenie zdrowotne.
Więcej »
Po raz drugi obradował w naszym kraju Kongres Rolnictwa Europejskiego. W dniach 25–27 września impreza ta zgromadziła w Krakowie (w salach hotelu Forum) około 1000 delegatów z 25 krajów. Tegoroczny Kongres zorganizowano w 75. rocznicę pierwszego takiego spotkania w naszym kraju oraz w przededniu akcesu nowych członków do Unii Europejskiej.
Więcej »
Pod koniec września GUS opublikował drugi (przedwynikowy) szacunek tegorocznych zbiorów owoców — mają one wynieść 2,043 mln ton (o 120 000 ton więcej niż według pierwszego oszacowania), a więc będą o prawie 350 000 ton niższe niż rok temu.
Więcej »
Wczesna, bardzo ciepła wiosna bieżącego roku, seria majowych przymrozków, a następnie długotrwała susza nie tylko przyspieszyły dojrzewanie owoców, ale przede wszystkim wydatnie zmniejszyły plonowanie jabłoni, zwłaszcza w centrum i we wschodnich regionach naszego kraju.
Więcej »
Kiedy 18 lat temu napisałem do "Hasła Ogrodniczego" (3, 4 i 6/l982) swoje pierwsze artykuły na temat aronii — nie wiedziałem, że spośród badanych i upowszechnianych nowych gatunków — cytryńca chińskiego, aktinidii pstrolistnej, kasztana jadalnego, żurawiny wielkoowocowej, borówki wysokiej — właśnie ona tak szybko powiększy asortyment uprawianych u nas roślin sadowniczych.
Więcej »
Na sierpniowej XXXIX Naukowej Konferencji Sadowniczej w Skierniewicach (czyt. też HO 10/2000) zapowiedziano wprowadzenie nowego preparatu z grupy regulatorów wzrostu. Retardant ten —- jest jeszcze w trakcie rejestracji — będzie się nazywał REGALIS 10 WG.
Więcej »
Na nowo zakładanych plantacjach produkcyjnych porzeczek liczba odmian jest coraz bardziej ograniczana — sadzone są tylko te najlepsze, dające najwyższe plony. Nawet 'Ojebyn' — królująca w Polsce niepodzielnie przez około 30 lat wśród porzeczek czarnych — jest zastępowana odmianami bardziej plennymi. Za kilka lat ten sam los spotka 'Titanię', skreśloną już z Rejestru Odmian.
Więcej »
Zwiedzanie sadowniczej Polagry zacznijmy od stanowisk z podstawowym narzędziem pracy, jakim jest w każdym gospodarstwie ciągnik. ZPC Ursus po znanym już producentom "sadowniku", czyli modelu U 3502, wyprodukowały szerszy, uniwersalny ciągnik U 2812 o zmiennej szerokości osi (1300–1800 mm), a potem — od zeszłego roku — zaczęły oferować silniejszy traktor U 4502. Debiutantem na tegorocznych targach był najmłodszy w tej rodzinie, też jak i poprzednio wymieniony,
Więcej »
Maksymalny okres przechowywania warzyw nietrwałych nie przekracza w optymalnych warunkach 2, 3 tygodni, można więc składować je krótko w czasie spiętrzonej podaży, dłuższego transportu bądź na półkach sklepowych.
Więcej »
Zainteresowanych produkcją szparagów odsyłamy do poprzedniego numeru "Hasła", w którym opisaliśmy wymagania tej rośliny, wybór stanowiska pod jej uprawę, dobór odmian sprawdzających się w naszych warunkach oraz kolejne etapy produkcji (red.).
Więcej »
Poza bardzo popularną i uprawianą w Polsce na dużą skalę cebulą zwyczajną warto zwrócić uwagę również na inne warzywa cebulowe, mające u nas drugorzędne znaczenie — cebulę kartoflankę, szalotkę oraz cebulę wielopiętrową.
Więcej »
Najwyższe laury tegorocznych targów, Złote Medale Polagry 2000, przyznano, między innymi, dwom odmianom warzyw. Jedną z nich jest wyhodowana w Zakładzie Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego Strugi należącym do PlantiCo Gołębiew...
Więcej »
Funkia (Hosta sp.) pochodzi z Chin, gdzie ponad 300 lat temu została przypadkowo odkryta przez holenderskich lekarzy. Przez ostatnie pięć lat nabrała dużego znaczenia jako cenna roślina rabatowa i bardzo dobry materiał na tak zwaną zieleń ciętą (fot. 1). Największym na świecie ośrodkiem hodowli funkii są Stany Zjednoczone, gdzie otrzymano dotychczas ponad tysiąc różnych odmian.
Więcej »
W pierwszej części (HO 10/2000) Autorka przedstawiła informacje o tendencjach odmianowych oraz wiadomości dotyczące przygotowania cebul do przyspieszonej uprawy (red.).
Więcej »