• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 12/2000

Ceny to jeden z najważniejszych parametrów uwzględnianych przez producentów w rachunku ekonomicznym. Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza SA w Poznaniu jest jedynym rynkiem hurtowym w Polsce, który dysponuje pełną, codzienną rejestracją hurtowych cen jabłek (wybranych odmian) w latach gospodarczych 1996/2000.
Więcej »
W pierwszym z trzech artykułów (czytaj HO 11/2000) przedstawiłam ogólne zasady obejmowania rolników ubezpieczeniem społecznym, w obecnym zamierzam omówić bardziej szczegółowo zasady funkcjonowania tego ubezpieczenia w odniesieniu do osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.
Więcej »
Do stałej obecności bananów i cytrusów na polskim rynku owoców przywykliśmy już od początku lat 90. Polscy konsumenci do tego stopnia zaakceptowali owoce południowe, że znacząco wpłynęło to na krajowy model spożycia owoców. Poprawność tego stwierdzenia można sprawdzić choćby obserwując stoły na różnych imprezach...
Więcej »
16 października w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podsekretarz stanu Jerzy Plewa spotkał się kolejny raz z przedstawicielami różnych branż i sektorów rolnictwa oraz prasą fachową. Tematem zasadniczym było przedstawienie zainteresowanym propozycji polskiego stanowiska na kolejną rundę negocjacji z Unią Europejską, tym razem mających dotyczyć rolniczych towarów wysoko przetworzonych.
Więcej »
Ponad sto lat temu Maria Konopnicka napisała "Jak to ze lnem było?". Była jednak w sytuacji bardziej komfortowej niż polscy sadownicy, którzy w tym sezonie mają do czynienia z trudną z rynkową rzeczywistością. Wydaje się jednak, że nie do wszystkich to jeszcze dotarło.
Więcej »
Jak i w latach ubiegłych, w grudniowym numerze "Hasła Ogrodniczego" spróbuję odpowiedzieć na zawarte w tytule pytanie. W bieżącym roku wystąpiły anomalie pogodowe, które negatywnie wpłynęły na jakość owoców trafiających do obiektów przechowalniczych.
Więcej »
Gospodarstwo szkółkarskie Anny i Ryszarda Nowakowskich leży na terenach trzech gmin: Belsk Duży i Goszczyn (35,5 ha gruntów własnych) oraz Orońsko (402 ha dzierżawy — tu w najbliższych latach będzie lokalizowana produkcja szkółkarska).
Więcej »
?mimo klęskowego roku zgromadziło w dniach 4, 5 listopada ponad sześćset osób, głównie producentów z naszego największego rejonu sadowniczego (według danych starostwa powiatowego w Grójcu rośnie tu obecnie około 43 tysiące hektarów sadów). Organizatorami tej, mającej dwudziestopięcioletnią tradycję, imprezy są Urząd Miasta i Gminy Warka, Ośrodek Kultury, Sportu i Wypoczynku, a od dwóch lat również Wydawnictwo Plantpress.
Więcej »
Technologia przechowywania w kontrolowanych atmosferach, aczkolwiek bardzo pożądana ze względu na możliwość zachowania wysokiej jakości owoców, nie jest w Polsce powszechna, zarówno z uwagi na wysokie koszty inwestycyjne, jak i nieodpowiednią wielkość oraz strukturę sadów. Dominuje w Polsce przechowywanie owoców ziarnkowych w chłodni lub, co gorsza, w zwykłej przechowalni owoców niewyposażonej w choćby najprostsze urządzenia chłodnicze.
Więcej »
Tematem spotkania wiceministra rolnictwa Jerzego Plewy z przedstawicielami Związku Sadowników Mazowsza 13.10.2000 roku była bardzo trudna w bieżącym sezonie sytuacja polskiego sadownictwa. Sadownicy wyrazili obawę, że niektóre działania resortu rolnictwa mogą spowodować drastyczne pogorszenie sytuacji finansowej gospodarstw, z których i tak już bardzo wiele stoi na krawędzi bankructwa.
Więcej »
Pomidory uprawiane w glebie lub w różnych substratach organicznych mających bezpośredni kontakt z podłożem narażone są na infekcje systemu korzeniowego lub szyjki korzeniowej. W ostatnim ćwierćwieczu znaczenie gospodarcze i częstotliwość występowania poszczególnych chorób odglebowych poważnie się zmieniły.
Więcej »
W Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Żelaznej 13 października producenci z całej Polski spotkali się na czwartym Dniu Marchwi (w którego zorganizowanie, oprócz gospodarzy, zaangażowany był Instytut Warzywnictwa, WODR Bratoszewice i "Interland" z Kłodawy). Zaprezentowane wykłady stanowiły przegląd aktualnych zaleceń uprawowych i ochroniarskich.
Więcej »
W bieżącym sezonie, w części gospodarstw wyspecjalizowanych w uprawie pomidorów przy podporach, już w pierwszych tygodniach po posadzeniu rozsady w pole producentów zaskoczyło wystąpienie na roślinach ognisk nieznanej im choroby lub obserwowanej wcześniej w nasileniu niezwracającym uwagi. Jak wkrótce wstępnie określono, była to wywoływana przez wirus brązowa plamistość pomidora.
Więcej »
Więcej »
Ostatnio rynek roślin doniczkowych wzbogaciła krzewinka z rodziny wrzosowatych, znana do niedawna tylko z produkcji szkółkarskiej i przeznaczana do ogrodu. Jest to golteria pełzająca (Gaultheria procumbens), która dorasta do około 15 cm wysokości i ma zimozielone liście, przy wystarczającej ilości światła przebarwiające się pod wpływem niskiej temperatury na bordowo.
Więcej »
Maria i Marek Szaj po raz drugi wykorzystali targi Polagra oraz Krajową Wystawę Ogrodniczą, by w dwójnasób promować swoje produkty. Nie tylko jako wystawcy, ale również gospodarze, towarzyszących tym imprezom, Dni Otwartych.
Więcej »
Jesienna edycja Holenderskich Targów Roślin (Holland Plant Fair) — imprezy, która odbywa się dwa razy do roku na Giełdzie Kwiatowej w Naaldwijk — tradycyjnie wyłoniła najlepsze nowości. Do konkursu zgłoszono 75 kandydatek (typują ogrodnicy), ale zakwalifikowane zostało tylko kilkanaście spośród nich. Szczególnie ubogi okazał się dobór w grupie kwiatów ciętych, w której ocenie jurorów poddano trzy nowe odmiany. Tym razem jury postawiło na dziwaczne formy, co świadczy o tym, że klienci z Kraju Tulipanów poszukują oryginalnych produktów kwiaciarskich.
Więcej »
Mówiono o nich podczas Europejskich Dni Klienta firmy Novartis Seeds, które odbyły się w lipcu, w niemieckiej miejscowości Kleve (czyt. HO 9/2000). Swoje poglądy na ten temat przedstawił Wil Jorink, ówczesny menedżer ds. jednorocznych roślin rabatowych tego przedsiębiorstwa. Opinię na temat trudnej pozycji ogrodnika zachodnioeuropejskiego w łańcuchu dystrybucji przedstawiłam — jako najbardziej spektakularną — we wrześniowym numerze "Hasła", we wstępie do kwiaciarstwa. Tym razem zacytuję kilka innych tez wystąpienia W. Jorinka.
Więcej »