• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 02/2006

Więcej »
Tradycyjnie na targach Horti Fair szeroka jest oferta szklarni i cieplarni foliowych oraz ich wyposażenia, a także urządzeń pozwalających na komputerową kontrolę klimatu w szklarniach oraz sterujących dozowaniem pożywki.
W ostatnich latach w ofercie wielu firm zajmujących się kompleksowym wyposażeniem szklarni pojawiły się również różne systemy pozwalające na monitorowanie przebiegu pracy w szklarniach. Kolejnym, coraz wyraźniejszym, trendem jest wprowadzanie zestawu czujników przeznaczonych nie tylko do kontroli warunków w szklarni, ale także do mierzenia temperatury roślin oraz coraz szerszego zestawu parametrów określających tempo ich wzrostu i rozwoju oraz zachodzących procesów biochemicznych — m.in. intensywność fotosyntezy. W 2004 roku taki zestaw po raz pierwszy pokazała firma Hoogendoorn (czyt. też HO 2/2005), podczas Horti Fair '05 podobne rozwiązania miało w swej ofercie już kilka innych przedsiębiorstw.
Więcej »
Grupa producentów podłoży Hortimea z Holandii zaprezentowała Horti Clay — nową mieszaninę dwóch rodzajów glinki (minerałów ilastych). Mieszanka ta ma poprawiać właściwości fizyczne (zwiększa pojemność wodną) i fizyko-chemiczne substratów — wiąże fosfor, który jest później stopniowo uwalniany. Glinka ta, wraz z nawozami o spowolnionym działaniu, należy do składników substratu o małej zawartości fosforu LP (Low Phosphate). Jest on polecany do uprawy roślin, u których pożądaną cechą jest krępy pokrój (np. cyklamenów).
Więcej »
Zgodnie z szacunkiem wynikowym dokonanym przez GUS w grudniu, w 2005 roku zebraliśmy w Polsce 2,075 mln ton jabłek, czyli prawie o 18% mniej niż rok wcześniej. Podsumowania dokonywane przez producentów pod koniec ubiegłego roku także jednoznacznie wskazują, że jabłek jest mniej. Znacznie większy niż w poprzednich latach jest natomiast udział jabłek przemysłowych w łącznych zbiorach tych owoców.
Więcej »
Ponad 150 osób zgromadził kongres poświęcony wpływowi rozszerzenia Unii Europejskiej na unijny rynek owoców i warzyw, w dyskusji sporo miejsca poświęcono także rynkowi rosyjskiemu. Spotkanie zorganizowała 17 i 18 listopada 2005 r. w Berlinie niemiecka instytucja ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH), która od 1949 roku zajmuje się zbieraniem i analizą danych dotyczących produkcji rolnej — przede wszystkim cen — w Niemczech i na świecie. Ralf Goessler szef ZMP stwierdził: "Nie robiliśmy tego spotkania dla siebie, ale dla producentów. Naszym zadaniem jest nie kreowanie rynku, ale pokazywanie go, a przejrzystość to coś, co dla każdego rynku — w tym owoców i warzyw — jest najlepsze. Gwarantuje ona możliwość rozwijania tej produkcji, w której podaż jest wyższa od popytu. Właśnie brak informacji doprowadził do tego, że w 2004 roku w UE doszło do nadprodukcji warzyw, w czego efekcie wielu rolników znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Przyszłość rynku owoców i warzyw zależy od rzetelnych informacji, na których podstawie producenci mogą podejmować decyzje dotyczące strategii produkcji".
Więcej »
W warszawskim w Pałacu Kultury i Nauki 16 i 17 listopada 2005 roku gościli przedstawiciele branży owocowo-warzywnej — uczestnicy drugiej edycji Międzynarodowych Targów Owoców i Warzyw AGF Polska 2005. Jej organizatorami były Ahoy' Rotterdam oraz Biuro Reklamy SA Zarząd Targów Warszawskich. Na 54 stoiskach, oprócz polskich wystawców (około 65%), obecni byli przedsiębiorcy z Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
W ciągu dwóch dni targi zwiedziło 2073 osób. W sporej części byli to goście zagraniczni. Spotkanie stało się przede wszystkim okazją do nawiązania nowych kontaktów handlowych, choć w opinii wielu wystawców targi były za słabo nagłośnione, czego skutkiem okazała się niska frekwencja odwiedzających. Najliczniejsze grono wystawców stanowiły grupy producenckie i firmy handlowe, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Rozczarowali się ci, którzy liczyli na przybycie producentów warzyw i owoców — tych bowiem brakowało wśród zwiedzających.
Więcej »
"Przyszłość uprawy truskawki, maliny, czarnej porzeczki i wiśni w Polsce" była tematem konferencji zorganizowanej 13 grudnia 2005 roku na Akademii Rolniczej w Lublinie przez Katedrę Ekonomiki Ogrodnictwa tej uczelni, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Radę Gospodarki Żywnościowej oraz Plantpress. W spotkaniu wzięła udział rekordowa liczba osób — ponad 600 z całego kraju, głównie producentów owoców miękkich. Zebrani wysłuchali referatów polskich naukowców i przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wystąpień producentów owoców oraz przedstawiciela zakładów przetwórczych (Marka Pawlonki dyrektora Vallo Saft Polska Sp. z o.o.) — jedynego z tej branży, który zgodził się wziąć udział w spotkaniu.
Więcej »
Wielki i chłonny rynek rosyjski budzi zainteresowanie wielu eksporterów. Od końca lat 80. ub. w. malał jednak eksport do Rosji warzyw i owoców z krajów sąsiadujących. W 1992 r. na te kraje przypadało 92% rosyjskiego importu warzyw i 80% owoców, a w drugiej połowie lat 90. ub. w. — tylko, odpowiednio, 46% i 13%. W imporcie owoców do Rosji największy udział mają obecnie Holandia, Finlandia, Grecja oraz Ekwador.
Więcej »
Problem wstrzymania w listopadzie 2005 r. eksportu produktów roślinnych do Rosji dotknął naszych producentów, a także wielu handlowców. Wśród firm pośredniczących w sprzedaży produktów ogrodniczych na Wschód jest spółka Silvi Cola działająca na Rynku Hurtowym w Broniszach, która 90% sprzedanych w 2004 roku warzyw i owoców wyeksportowała na rynek rosyjski. Ubiegły rok pod tym względem także nie należał do najgorszych. Nawet pomimo listopadowych ograniczeń w eksporcie do Rosji, nie nastąpiło całkowite jego wstrzymanie. Przedłużające się restrykcje ze strony Rosjan mogą jednak znacznie utrudnić sprzedaż polskich warzyw i owoców na ten rynek.
Więcej »
Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest osobom niepełnosprawnym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia im opieki i pomocy. Prawo do tego zasiłku może być przyznane obywatelom polskim i niektórym cudzoziemcom. Do niedawna zasiłki pielęgnacyjne dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ich dzieci, a także dla emerytów i rencistów oraz ich dzieci, wypłacały jednostki organizacyjne KRUS. Od 1.09.2005 r. świadczenia rodzinne, w tym zasiłki pielęgnacyjne, przyznaje i wypłaca wyłącznie tak zwany organ właściwy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Najczęściej sprawami tymi zajmują się ośrodki pomocy społecznej.
W gestii oddziałów regionalnych KRUS pozostaje nadal przyznawanie i wypłata dodatków pielęgnacyjnych.
Więcej »
Wielu sadowników ma dylemat, co sadzić, aby osiągnąć wysoki dochód, zwłaszcza w okresie drastycznego spadku opłacalności produkcji jabłek. Dlatego próbują szczęścia w uprawie innych gatunków, na przykład czereśni. Ich produkcja w naszych warunkach klimatycznych może być ryzykowna, kto jednak zaryzykował i kilka lat temu założył sady czereśniowe z nowych odmian — nie żałuje. W tym artykule chcę się podzielić z Czytelnikami kilkoma spostrzeżeniami dotyczącymi owocowania czereśni na podkładkach karłowych w 2005 roku w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach.

Więcej »
Obiecujące perspektywy towarowej produkcji rokitnika (fot. 1) wynikają z jego stabilnego plonowania oraz możliwości uprawy na glebach, które nie są wykorzystywane do uprawy głównych roślin rolniczych. Unikatowy skład chemiczny owoców i liści daje możliwość otrzymywania bardzo wielu produktów spożywczych, farmaceutycznych i preparatów kosmetycznych. Ponadto, dzięki cechom ozdobnym, rokitnik jest wykorzystywany na terenach zieleni.
Więcej »
Więcej »
Od kilku lat rośnie zainteresowanie producentów plantacjami deserowych truskawek. Nadal jeszcze stosunkowo wysoki zysk — pomimo znacznych kosztów — daje przyspieszanie lub opóźnianie dojrzewania truskawek uprawianych w gruncie. Poleca się zakładanie takich upraw z nowych, plennych odmian, te wymagają jednak wysokiej kultury uprawy. Na rynku dostępne są coraz lepszej jakości folie (PE) do ściółkowania lub agrowłókniny (PP). Przybywa również maszyn ułatwiających sadzenie roślin na podniesionych lub płaskich zagonach okrywanych różnymi materiałami.
Więcej »
W pierwszej części relacji (HO 12/2005) przedstawiłem warunki produkcji sadowniczej w USA, problemy tamtejszych farmerów, a także kierunki rozwoju amerykańskiego sadownictwa.

Więcej »
Stanisław Ziętek prowadzi 40-hektarowe gospodarstwo sadownicze w miejscowości Mokronos Dolny koło Wrocławia. Rzeka Casina przecinająca gospodarstwo była powodem umieszczenia na opakowaniach firmowych napisu "Sady nad Casiną". W gospodarstwie tym na 27 hektarach rosną jabłonie, na 8 ha brzoskwinie, na 2 ha czereśnie i na około 1,5 ha śliwy. Liczbę uprawianych gatunków i odmian gospodarz dokładnie przemyślał. Najłatwiej byłoby uprawiać oczywiście same jabłonie, wiązałoby się to jednak z koniecznością znacznych inwestycji związanych, na przykład, z budową dużych obiektów chłodniczych. Gdy natomiast uprawia się różne gatunki, lepiej wykorzystuje się posiadane w gospodarstwie maszyny, szybciej następuje amortyzacja chłodni, która latem służy do schładzania brzoskwini, czereśni, śliwek lub owoców wczesnych odmian jabłoni, a zimą — do przechowywania jabłek.

Więcej »
Coraz częściej producenci owoców obawiają się o to, gdzie i jak sprzedać wyprodukowane owoce. Coraz większe problemy mają również firmy przetwarzające te produkty. Mimo wejścia Polski do UE, trudno przewidzieć, czy sprzedaż owoców na wspólnotowym rynku będzie się wyraźnie zwiększała. Równocześnie, jak informował prof. dr hab. Edward Żurawicz, który otwierał 27 października 2005 r. odbywający się pod hasłem "Rynek Owoców" XLIV Zjazd Sadowników w Skierniewicach, rosnąca produkcja owoców na świecie wpływa na wzrost konkurencji na wszystkich rynkach. Wydaje się, że temat jest jednak bardzo ważny i powinien zainteresować wielu krajowych sadowników. Na spotkanie przybyło ich zaledwie kilkudziesięciu, choć byłoby ich zapewne więcej, gdyby nie termin zjazdu, który zbiegł się z końcówką zbiorów jabłek i wykopywaniem drzewek owocowych w szkółkach.
Więcej »
W Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach prowadzi się badania naukowe, a także — co jest ważnym fragmentem działalności tej jednostki naukowej — wykonywane są usługowo analizy laboratoryjne owoców, pozwalające określić ich jakość, w tym również zawartość pozostałości środków ochrony roślin i metali ciężkich. Z takich usług korzystają przede wszystkim przetwórcy i eksporterzy, coraz częściej również sadownicy. W najbliższym czasie planowana jest modernizacja i rozbudowa części laboratoryjnej i badawczej instytutu. O szczegóły, w tym o pozyskane na ten cel fundusze, zapytaliśmy prof. dr. hab. Lecha Michalczuka pełnomocnika dyrektora ISK ds. Programów Europejskich.
Więcej »
Więcej »
Mija kilkunastoletni okres bezkrytycznego stosowania podłoży inertnych, głównie wełny mineralnej. Mimo niezaprzeczalnych zalet, podłoża te mają jednak wady. Główną jest kłopot z ich utylizacją. Takich problemów nie ma w przypadku upraw w podłożu organicznym, jakim są na przykład trociny. W niniejszym artykule chcemy przedstawić zasady nawożenia ogórka w wełnie mineralnej — najpopularniejszym podłożu inertnym — a także w trocinach.
Więcej »
O ile w uprawach pomidora istnieje większa możliwość wyboru pożytecznego organizmu (czyt. też HO 2, 4–7/2005) w walce z mączlikiem szklarniowym (Trialeurodes vaporariorum) i mączlikiem ostroskrzydłym (Bemisia tabaci), o tyle w uprawach ogórka mamy do dyspozycji tylko dwa entomofagi, które możemy wykorzystać do skutecznej ochrony roślin przed tymi szkodnikami. Są to dobrotnica szklarniowa (Encarsia formosa) i osiec mączlikowy (Eretmocerus eremicus). Entomofagi te bardzo dobrze się jednocześnie uzupełniają, zwłaszcza latem, kiedy panuje wyższa temperatura.
Więcej »
Owoce pomidora szklarniowego są chętnie kupowane przez cały rok. Na ich atrakcyjność ma wpływ głównie smak, zapach oraz intensywnie czerwona lub żółta barwa, a także wielkość i kształt owoców. Ponadto pomidory są źródłem wielu soli mineralnych, kwasów organicznych, cukrów, witaminy C oraz karotenoidów — naturalnych barwników.

Więcej »
Więcej »
Polska jest największym producentem kapusty głowiastej w Unii Europejskiej. Bardzo duże ilości kapusty wyprodukowaliśmy w 2004 r. Ubiegły rok okazał się gorszy, między innymi ze względu na niekorzystną pogodę w okresie wegetacji. Wysokie ceny kapusty osiągane na wszystkich poziomach obrotu rynkowego wykazują, że zbiory były w 2005 roku niższe. Wyraźnie poprawiła się zarazem opłacalność produkcji po nieudanym pod tym względem roku 2004.
Więcej »
Duże gospodarstwa warzywnicze mogą zapewnić sobie zbyt uzyskanych plonów przez prowadzenie firm handlowych i sprzedaż nie tylko własnych warzyw. Taką działalnością zajmują się właściciele gospodarstwa w Wójtówce koło Sochaczewa — Adam Jeznach z synem Tomaszem. Możliwość przechowywania niektórych warzyw, jaką dysponują, pozwala wydłużyć ich podaż, inne gatunki — np. brokuły i kalafiory — produkowane przez tych ogrodników na potrzeby przetwórstwa sprzedawane są bezpośrednio po zbiorze.
Więcej »
Powstające obecnie szklarnie to nowoczesne, wysokie obiekty, w których łatwo zapanować nad klimatem i zapewnić roślinom optymalne warunki wzrostu. Uzyskiwane tam plony większości odmian pomidorów czy ogórków coraz częściej dorównują tym, jakie osiągają ogrodnicy holenderscy. Nie można jednak zapomnieć, że nadal spora część upraw w naszym kraju prowadzona jest w starych rosyjskich czy bułgarskich szklarniach. Takie obiekty dominowały w kombinatach, jakie powstawały w latach 70. ub. wieku jako państwowe zakłady, które w pierwszej połowie lat 90. z reguły przeszły w posiadanie prywatnych przedsiębiorców. W niskich obiektach rośliny mają znacznie gorsze warunki wzrostu. Szklarnie te są często nieszczelne, a panujący w nich klimat jest niejednorodny. Uprawa w nich wymaga od ogrodników dużej wiedzy i doświadczenia. W takich warunkach gospodaruje m.in. Tadeusz Kasprzak
w Piekoszowie pod Kielcami.
Więcej »
W ostatnich latach producenci pietruszki nie narzekali na uzyskiwane ceny. Przed rozpoczęciem nowego sezonu warto przypomnieć podstawowe wymagania tego warzywa. Pietruszka jest rośliną klimatu umiarkowanego, o małych wymaganiach cieplnych. Jej nasiona rozpoczynają kiełkowanie w temperaturze 3–4°C, a młode siewki znoszą przymrozki do –9°C. Wyrośnięte korzenie odmian późnych mogą zimować w polu pod śniegiem lub okryciem z liści.
Więcej »
W minionym sezonie producenci jeszcze raz mogli się przekonać, jak ważna jest możliwość dostarczenia roślinom wody — stąd podczas ubiegłorocznej wystawy Agro Show w Bednarach koło Poznania duże było zainteresowanie systemami nawodnień. Zakładanie coraz większych plantacji i konieczność terminowego wykonywania zabiegów ochrony roślin na dużych areałach powoduje, że coraz więcej osób decyduje się na zakup dużych opryskiwaczy polowych. Poniżej prezentujemy tylko kilka takich maszyn z bogatej ich oferty.
Więcej »
Więcej »
Podczas grudniowej konferencji poświęconej programowi szkoleń promujących projekt tworzenia, tak zwanych, klastrów Jacek Bursztyński z firmy Syngenta Seeds przedstawił sytuację, jaka panuje na europejskim rynku pomidorów. Według danych przedstawionych w tym wystąpieniu, istnieją duże szanse na sprzedaż polskich pomidorów niemal w całej Europie. Dlatego różne formy wspólnego działania są dobrą propozycją dla naszych ogrodników, prowadzących uprawę na stosunkowo niewielkich powierzchniach, którzy nie mogą samodzielnie przygotować towaru na eksport. Z inicjatywy, między innymi, firmy Syngenta Seeds w ramach projektu "Lato z pomidorem" udało się zorganizować produkcję pomidorów oraz ich eksport z rejonu Sandomierza do krajów skandynawskich, Francji, a nawet Wielkiej Brytanii.
Więcej »
W cz. I artykułu, zamieszczonej w "Haśle Ogrodniczym" 12/2005, Autorka opisała gatunki i odmiany ciemiernika polecane do uprawy doniczkowej oraz na kwiaty cięte (red.).
Więcej »
Produkcja roślin balkonowo-rabatowych nie musi być ograniczona tylko do okresu wczesnowiosnnego. Urozmaiceniem jej mogą być rośliny kwitnące latem i jesienią, co umożliwia uprawę tych roślin także poza typowym dla niej sezonem. Bezpośrednia ich sprzedaż odbiorcom detalicznym pozwala przy tym uzyskać nie tylko lepszą cenę, ale również sprawia, że klienci chętnie wracają do miejsca, gdzie widzą ładne kwitnące rośliny i uzyskują fachową informację o ich uprawie. Tego typu działalność prowadzą przy swym gospodarstwie Danuta i Tadeusz Pastwa (fot. 1) z Poznania.
Więcej »
Liczące 50 tys. mieszkańców miasto Dabas leży 40 km od Budapesztu i jest ogrodniczym zapleczem stolicy Węgier. Większość ogrodników produkuje w tej okolicy warzywa korzeniowe oraz kapustę. Z roślin ozdobnych uprawianych na kwiaty cięte większe znaczenie mają tylko chryzantemy, mieczyki i lilie, przeważnie uprawiane w polu albo w tunelach foliowych. Wyjątkiem jest gospodarstwo należące do dr. Eke Sandora (fot. 1), który od 19 lat produkuje pod osłonami lilie. Nadzorem technicznym zajmuje się właściciel, księgowością — jego żona, a dwie córki i zięć — marketingiem. To rodzinne przedsiębiorstwo jest drugim pod względem wielkości gospodarstwem produkującym kwiaty cięte lilii na Węgrzech.
Więcej »
Tym razem Biuro Kwiatowe Holandia rozdzieliło na dwie części pokaz jesienno-zimowych kompozycji roślinnych. Oglądałam i podziwiałam tylko część II prezentacji, która miała miejsce w Gdańsku, 25 października 2005 r. Podobno była skromniejsza niż część I — warszawska — ale dostarczyła uczestnikom tylu emocji i artystycznych wzruszeń oraz tylu pomysłów technicznych i marketingowych, że długo będą czerpać z wyniesionego stąd "kuferka skarbów".
Więcej »
Tuż przed "gorącym" okresem sprzedaży poinsecji producenci mogli skonfrontować swoją wiedzę i uzyskać praktyczne informacje na temat uprawy tych roślin uczestnicząc w seminarium, które 7 listopada 2005 roku zorganizowała firma Plantpol Zaborze. Gościem specjalnym spotkania był Jack Williams specjalista do spraw hodowli i uprawy z kalifornijskiego przedsiębiorstwa Paul Ecke, skąd pochodzi dobrze znana grupa odmian Freedom.
Więcej »
Poniżej prezentujemy wskazówki uprawowe, jakie przekazał Jack Williams, specjalista z amerykańskiej firmy P. Ecke, podczas seminarium poświęconego poinsecjom, które odbyło się w Plantpolu-Zaborze. (red.)
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Za cel wycieczki szkoleniowej, która towarzyszyła ubiegłorocznej konferencji "Nowości w uprawie chryzantem" (czyt. str. 153) i odbyła się 19 listopada 2005 r., obrano gospodarstwo Anieli i Andrzeja Kłaków w Poznaniu-Szczepankowie. Głównym powodem wizyty, którą złożyli producenci z różnych stron Polski uczestniczący w konferencji, była demonstracja stołów zalewowych i pracy systemu niezbędnego do funkcjonowania obiegu zamkniętego pożywki, wprowadzonego u tych ogrodników w połowie ubiegłego roku. Prezentacji dokonał Ryszard Łukowicz (fot. 1) z firmy Adviser, która montowała instalację do fertygacji w gospodarstwie A. A. Kłak.
Więcej »
Więcej »
Taki był tytuł prelekcji wygłoszonej przez prof. dr hab. Małgorzatę Zalewską z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy podczas ubiegłorocznej dwudniowej konferencji "Nowości w uprawie chryzantem", tradycyjnie odbywającej się w drugiej połowie listopada w Poznaniu. Główny organizator tej, mającej wieloletnie tradycje, imprezy profesor Tadeusz Baranowski z poznańskiej AR nie poprzestał, jak widać, na jubileuszowym spotkaniu (w 2004 roku obchodzone było 20-lecie), lecz kontynuuje wysiłki nad scalaniem środowiska producentów chryzantem w Polsce oraz naukowców zajmujących się tymi roślinami. O ile jednak ci drudzy nie zawodzą i co roku chętnie goszczą na konferencji, o tyle liczba ogrodników na nią przyjeżdżających jest od paru lat stosunkowo niewielka.

Więcej »
Nietypowo, bo w niedzielę, 18 września, rozpoczęły się targi Glee w halach National Exhibition Centre (NEC) w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Trwały 3 dni, podczas których do NEC zawitało ponad 25 000 zwiedzających. Wśród nich było o ponad 17% obcokrajowców więcej, w porównaniu z frekwencją roku 2004, co potwierdziło międzynarodowe znaczenie wystawy. Swoje produkty, przeznaczone głównie dla sektora detalicznego "zielonej" branży, zaprezentowało przeszło 1600 wystawców. Były to — oprócz firm z Wielkiej Brytanii — przedsiębiorstwa z zagranicy, między innymi z Włoch, Hiszpanii, Holandii i Niemiec. Glee 2005 okazało się udanym show, satysfakcjonującym zarówno wystawców, jak i zwiedzających.
Więcej »