• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 04/2006

Więcej »
Targi Grune Woche w Berlinie, największą na świecie imprezę promującą produkcję i przetwórstwo żywności, produkty spożywcze i kuchnie całego świata, nowe trendy oraz mody w żywieniu zorganizowano 13–22 stycznia. Polskę (fot. 1) reprezentowało 47 firm występujących w barwach czterech samorządów wojewódzkich — dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, pomorskiego.

Więcej »
Tak można nazwać Międzynarodowe Targi Marketingu Owoców i Warzyw — Fruit Logistica 2006, które odbywały się 4–6 lutego bieżącego roku w Berlinie. Ostatnia, 14. edycja, tylko umocniła ich rangę. W stolicy Niemiec spotykają się bowiem prawie wszyscy, którzy uczestniczą w międzynarodowym obrocie warzywami, owocami, a coraz częściej także roślinami ozdobnymi. Po kilku latach nieobecności na berlińskiej imprezie ponownie zaistniało stoisko pod narodowymi barwami Polski, którego organizacją zajęło się Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, a zwłaszcza prof. dr hab. Eberhard Makosz. Na prawie 240 m2 owoce i warzywa z Polski oferowało ponad 30 producentów.
Więcej »
Dla każdego ogrodnika, który ma szklarnie lub tunele foliowe, bardzo ważnym problemem jest, ile będzie go kosztowało utrzymanie prawidłowej temperatury wewnątrz tych obiektów. Od tego zależy bowiem często odpowiedź na pytanie, czy działalność jest dochodowa, czy też przynosi straty. Pytanie jest na pozór proste, trochę gorzej o jednoznaczną odpowiedź. Nie wiem, czy wszystkich zadowolę, ale spróbuję wyjaśnić pewne mechanizmy, które mają wpływ na to, ile paliwa trzeba spalić, aby ogrzać obiekty pod osłonami (czyt. też HO 11/2003).
Więcej »
Początek tego roku okazał się niedobry dla producentów roślin pod osłonami. Niska temperatura, jaka panowała wówczas i to przez długi okres (od stycznia prawie do końca marca), wywołała problemy natury: Finansowej — poprzez zwiększone zużycie paliw i wzrost kosztów ogrzewania obiektów, przede wszystkim w przypadku mazutu bądź gazu.
Technicznej — obfite opady śniegu, które również były charakterystyczne dla zimy 2006 r., obciążające konstrukcję powodowały w nieogrzewanych szklarniach pękanie szyb, ponadto występowało ono w cieplarniach zbyt szybko "odmrażanych" po tzw. zimowej przerwie. Logistycznej — zdarzały się opóźnienia w dostawach paliw. Transportowej — rozładunki rozsad lub ukorzenionych sadzonek kierowanych do ogrodników (początek roku to typowy okres dostarczania materiałów wyjściowych producentom np. roślin balkonowo-rabatowych) odbywały się niekiedy podczas dużego mrozu, przez co część roślin uległa zniszczeniu, zwłaszcza w miejscach źle przystosowanych do ich przeładunku. Rynkowej — w czasie silnych mrozów zanotowano zastój w handlu, szczególnie kwiatami ciętymi, co dodatkowo negatywnie wpłynęło na bilans ekonomiczny gospodarstw. Poniżej przedstawiamy wypowiedzi kilkunastu ogrodników, którzy podzielili się z nami szczegółowymi spostrzeżeniami na temat trudnego tegorocznego startu.
Więcej »
EUREPGAP jest jednym z systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności, w tym owoców i warzyw, stworzonym dla jej producentów. Po ogrodnikach zajmujących się produkcją pomidorów spod osłon oraz jabłek dołączają stopniowo do grupy zainteresowanych certyfikatem EUREPGAP producenci warzyw polowych. Dostrzegli oni w tym systemie skuteczną i dość łatwą metodę potwierdzenia wymaganego przez odbiorców sposobu prowadzenia uprawy i przygotowania towaru do sprzedaży. Certyfikat jest coraz częściej wymagany nie tylko w przypadku eksportu, ale także zaopatrywania krajowych sieci handlowych.
Więcej »
W marcu oceniano, że tegoroczna wiosna nadejdzie co najmniej 2 tygodnie później niż zazwyczaj. W pierwszej dekadzie tego miesiąca w sadach centralnej Polski leżał jeszcze śnieg i nic nie zapowiadało jego rychłego zniknięcia. Ponieważ grubość pokrywy śnieżnej przekraczała czasami 0,5 m, wielu sadowników jeszcze w styczniu jeździło po sadach ciągnikami zaopatrzonymi w szufle. W obawie przed kolejnymi siarczystymi mrozami starano się w ten sposób zabezpieczyć pnie i system korzeniowy, zwłaszcza młodszych drzew. Zabiegi te znacznie ułatwiły także później prace przy cięciu, gdyż pracownicy nie zapadali się w śnieg.
Więcej »
W ostatnich latach powstaje coraz więcej sadów gruszowych. Często występują jednak problemy z plonowaniem, jakością oraz dobrym przechowywaniem owoców. Na cechy te wywiera wpływ szereg zabiegów wykonywanych w roku poprzedzającym zbiór gruszek, między innymi zabiegi związane z zawiązaniem pąków kwiatowych. Ważny jest także prawidłowy dobór zapylaczy, o czym napiszemy w kolejnym numerze "Hasła Ogrodniczego".
Więcej »
Więcej »
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego w Warce w styczniu tego roku zorganizował dla sadowników z rejonu grójecko-wareckiego szkolenie dotyczące nawadniania upraw ogrodniczych. Program spotkania obejmował m.in.: nowoczesne systemy nawadniające, technikę filtracji wody, wykorzystanie źródeł wody.
Więcej »
Przerzedzanie chemiczne kwiatów i zawiązków to podstawowy zabieg wpływając na regularność owocowania i jakość owoców jabłoni. Wielu sadowników przeprowadza go corocznie z dużym powodzeniem. Obawa o utratę nadmiernej liczby owoców i wpływ warunków pogodowych na wynik chemicznego przerzedzania powodują jednak, że nadal zaliczane jest ono do bardzo kłopotliwych i niechętnie wykonywanych lub nieprzeprowadzanych zabiegów agrotechnicznych.

Więcej »
Więcej »
Wśród tematów wykładów, jakich mogli wysłuchać w styczniu uczestnicy II Międzynarodowych Targów Agrotechniki Sadowniczej w Warszawie (czyt. też HO 3/06), nie zabrakło tych dotyczących wpływu mrozu oraz wiosennych przymrozków na rośliny.

Więcej »
Grupa robocza Rubus & Ribes Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych organizuje sympozja naukowe dotyczące uprawy maliny i porzeczki. Odbywają się one co 4 lub 5 lat, za każdym razem w innym ośrodku naukowym. W 1993 roku spotkanie odbyło się w Polsce, a w 1999 roku w Wielkiej Brytanii. IX Sympozjum (5–7 grudnia 2005 r.) zorganizowano po raz pierwszy w Ameryce Południowej — w Chile, wzięły w nim udział 173 osoby z 29 krajów. Kraje Europy reprezentowane były przez 44 uczestników, w tym 6 z Polski. Konferencję poprzedził czterodniowy wyjazd do firm i gospodarstw zajmujących się produkcją owoców jagodowych.
Więcej »
W ostatnich latach okresy bez opadów są coraz dłuższe i częstsze. Trzeba więc rośliny nawadniać. Za częste podlewanie roślin zbyt dużymi dawkami wody powoduje jednak nie tylko wzrost kosztów, ale także wymywanie nawozów azotowych, magnezowych i wapnia do głębszych warstw gleby, poza aktywną strefę systemu korzeniowego roślin. Ważne jest dobre podlanie drzew i krzewów owocowych bezpośrednio po posadzeniu, kiedy znacznie zakłócona jest proporcja pomiędzy wielkością systemu korzeniowego roślin wykopanych ze szkółki a ich częścią nadziemną. Natomiast za długie utrzymywanie wokół nowo posadzonych drzew wysokiej wilgotności gleby nie zawsze jest dla nich korzystne. W takich warunkach nie będzie się bowiem prawidłowo rozrastał system korzeniowy, gdyż korzenie nie są zmuszone do poszukiwania wody w głębszych warstwach gleby, a jej stała zbyt duża wilgotność przy ograniczonym dostępie tlenu (gleby ciężkie) może powodować gnicie korzeni. Rośliny uprawiane w dobrych warunkach są bardziej narażone na okresowo występujące stresy.
Więcej »
Włochy należą do dużych europejskich producentów truskawek. Jeden z regionów tego kraju, w którym od lat 70. ub. wieku owoce jagodowe są ważnym działem sadownictwa, stanowi prowincja Trentino. Wprawdzie pochodzi stamtąd zaledwie 10% wszystkich włoskich truskawek, ale plantacje deserowych owoców jagodowych należą do ważniejszych upraw w tym regionie. Najwięcej takich plantacji znajduje się na stokach dolin w okolicach miejscowości Valsugana. Produkcją (także śliwek, czereśni oraz wiśni) zajmuje się tam kilka tysięcy włoskich rolników, których większość należy do spółdzielni. W przypadku owoców jagodowych największymi organizacjami w Trentino są spółdzielnie Alpefrutta oraz Sant Orsola.

Więcej »
Niektóre odmiany śliw, podobnie jak jabłoni, mają tendencję do przemiennego owocowania. Celem regulowania owocowania jest uzyskanie corocznego odpowiednio dużego plonu owoców dobrej jakości. W roku intensywnego kwitnienia i sprzyjającej pogody śliwy zawiązują nadmierną liczbę zawiązków. Owoce z takich drzew nigdy nie osiągają swojej naturalnej wielkości ani smaku i nawet, jeśli uda się je sprzedać, uzyskiwana cena będzie bardzo niska. Nadmierna ilość owoców na drzewie hamuje formowanie się pąków kwiatowych, co jest powodem słabego kwitnienia i owocowania w roku następnym. W dużych sadach śliwowych przerzedzanie ręczne jest często niemożliwe, jedynym skutecznym sposobem jest przerzedzanie chemiczne.
Więcej »
Masowy wzrost nasadzeń czarnej porzeczki notuje się głównie od czasu wprowadzenia mechanicznego zbioru jej owoców. W ciągu ostatnich 15 lat wystąpiły duże różnice w zainteresowaniu tą uprawą, czego przyczyną były gwałtowne wahania cen owoców. Ostatnio zainteresowanie zakładaniem plantacji porzeczki jest mniejsze, z powodu bardzo niskiej ceny owoców, nawet poniżej 0,5 zł/kg. Cena ta miała także ogromny wpływ na zmniejszenie nakładów na pielęgnację i ochronę tych upraw. Mamy w kraju wiele zaniedbanych plantacji, które stanowią nieużytki sadownicze i powinny być jak najszybciej zlikwidowane, gdyż są siedliskiem chorób i szkodników. Z takich upraw przenoszone są na nowe nasadzenia np. wielkopąkowiec porzeczkowy i przeziernik porzeczkowiec. Dlatego też, myśląc o racjonalnej produkcji i koniecznej ochronie przed szkodnikami, należy jak najwcześniej wiosną przeprowadzić dokładną lustrację i sprawdzić, czy plantacja ma szansę dobrze plonować. Warto przypomnieć sobie, które szkodniki i w jakim okresie mogą stanowić zagrożenie.
Więcej »
Niedobór boru występuje najczęściej na glebach lekkich, słabo próchnicznych i kwaśnych. W niektórych latach niedobór tego składnika może wystąpić także na glebach żyźniejszych, co związane jest z niedostateczną zawartością wody w glebie i (lub) niską temperaturą powietrza w początkowym okresie wzrostu roślin, kiedy zapotrzebowanie na bor jest wysokie. W tym okresie rośliny korzystają z zapasów gromadzonych w pędach, a odprowadzanych tam jesienią z liści. Ocenia się, że około 60–70% gleb użytkowanych rolniczo w Polsce jest ubogie w bor. Najwięcej gleb z niską zawartością boru występuje w województwie warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, wielkopolskim, śląskim oraz mazowieckim. Potrzeba nawożenia jabłoni borem wynika także z faktu, że w Polsce sadzi się jabłonie na podkładkach karłowych i półkarłowych wytwarzających płytki system korzeniowy.
Więcej »
Borówka wysoka uprawiana jest w Polsce na coraz większą skalę. Obecnie posiadamy plantacje w różnym wieku. Na najstarszych, 20–30-letnich rośliny będą niedługo wymagały tak zwanego cięcia odmładzającego. W tym artykule zajmę się jednak tylko cięciem prześwietlającym polecanym od pierwszego roku po posadzeniu roślin do czasu, w którym zabieg ten będzie już zbyt kosztowny i zdecydujemy się na cięcie odmładzające.
Więcej »
Więcej »
XI Spotkanie Sadownicze w Grójcu (24–25 stycznia) miało odmienić nie najlepszy wizerunek, jaki w świadomości sadowników i wystawców utrwalił się podczas ostatnich trzech edycji tej imprezy — głównie z powodu zimnej sali wykładowej. Tegorocznymi organizatorami grójeckiego spotkania były Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach i — po raz pierwszy — Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Nowa lokalizacja — Grójecki Ośrodek Sportu — okazała się, mimo największych od lat mrozów, jakie nawiedziły ten rejon (temperatura w nocy spadała poniżej –30oC), przyjazna dla wszystkich uczestników tego dwudniowego spotkania. Nikt nie narzekał na zimno, choć frekwencja nie była taka, jaką planowali organizatorzy. "Panujące mrozy uniemożliwiły dojazd wielu sadownikom, liczę jednak na to, że dzięki nowej lokalizacji uda się odbudować wizerunek spotkań sadowniczych organizowanych w największym sadzie Europy" — stwierdził Wojciech Kot wiceprezes ZSRP.
Więcej »
W Niemczech — podobnie jak w innych krajach zachodniej Europy — niektórzy sadownicy, aby zwiększyć opłacalność produkcji owoców, decydują się na bezpośrednią ich sprzedaż z gospodarstwa. W Polsce także część sadowników sprzedaje owoce "u siebie". Trudno jednak powiedzieć, że miejsca te mają u nas atrakcyjny wygląd. Według niemieckich producentów, elementem decydującym o powodzeniu takiego przedsięwzięcia jest lokalizacja. Przez polskie rejony sadownicze przebiegają ważniejsze krajowe trasy samochodowe. Przy drogach napotyka się jednak wyłącznie, ustawione na stojakach lub autach, skrzynki z owocami. Niewiele jest natomiast miejsc w naszym kraju, gdzie zainwestowano w sklepik lub ładny kram. Znacznie łatwiej dobre wzory znaleźć za zachodnią granicą.

Więcej »
Kapusta głowiasta czerwona znacznie ustępuje popularnością kapuście białej. Powierzchnia jej uprawy w Polsce szacowana jest na około 1000 ha. Skład chemiczny i wartość odżywcza tego warzywa są podobne, jak u kapusty białej, a dodatkowo zawiera antocyjany nadające mu intensywnie fioletową barwę liści. Kapusta czerwona wykorzystywana jest do surówek, może być gotowana, duszona lub kiszona. Często, dzięki walorom dekoracyjnym, stanowi składnik tak zwanego bukietu warzyw.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Pomidory polowe dla przemysłu przetwórczego uprawiane są w Polsce od wielu lat. Ich rozsadę produkuje się w sposób tradycyjny — w tunelach foliowych, w glebie lub w podłożu organicznym. Nowszym sposobem jest przygotowanie rozsady w wielodoniczkach.
Więcej »
Więcej »
Właściciele dużych gospodarstw szklarniowych już w czasie rozpoczynania uprawy mają podpisane kontrakty na zbyt produkowanych warzyw. Pozwala to dostosować dobór odmian do oczekiwań odbiorców. W firmie Darfruit w Ryczywole w ubiegłym roku ponad 60% powierzchni przeznaczono pod uprawę pomidorów typu „cherry” i koktajlowych, które w porównaniu z odmianami wielko- i średnioowocowymi o wiele słabiej plonują, a ponadto wymagają dużo większych nakładów robocizny.
Więcej »
Więcej »
Tak można określić cykl sześciu szkoleń poświęconych uprawie i ochronie warzyw polowych, zorganizowanych w lutym przez firmy Bayer CropScience, Seminis Vegetable Seeds, Compo, Łukomet, Irriga oraz Karcz. Spotkania te rozpoczęły się 2.02. br. w Sandomierzu, kolejne zorganizowano w Błoniu, Lublinie, Nowym Brzesku, Kaliszu i ostatnie — 11.02. br. — w Łęczycy. Na każdym z tych szkoleń można było wysłuchać wystąpień naukowców ze skierniewickich instytutów oraz z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Więcej »
Uzyskanie dorodnych, zdrowych główek jest celem każdego producenta sałaty. Niestety, chyba nie ma ogrodnika, który w uprawie pod osłonami lub w polu nie zetknąłby się z objawami pogarszającymi jakość tego warzywa, czy wręcz dyskwalifikującymi główki. Wszelkie odstępstwa od prawidłowości można określić jako stan chorobowy, czyli patologię. Rośliny chorują nie tylko z powodu zakażenia drobnoustrojami (chorobami infekcyjnymi zajmują się fitopatolodzy), czy zniszczenia tkanek przez szkodniki (to zagadnienie dla entomologów), ale także dlatego, że nie odpowiadają im warunki klimatyczne czy nawożenie. Te ostatnie choroby nazywane są nieinfekcyjnymi lub po prostu zaburzeniami fizjologicznymi i stanowią "pole do popisu" dla specjalistów z dziedziny nawożenia i agrotechniki.

Więcej »
Planując uprawę kapusty pekińskiej w okresie wiosennym lub letnio-jesiennym należy podjąć przed jej rozpoczęciem kilka ważnych decyzji. Najważniejsza dotyczy doboru odpowiedniej odmiany, dobrze i wiernie plonującej oraz przystosowanej do konkretnych warunków pogodowych, które są odmienne w poszczególnych terminach produkcyjnych. Oferta rynkowa obejmuje długą listę odmian, stale modyfikowaną oraz wzbogacaną. Różnią się one wczesnością, przeznaczeniem, smakiem, wartością odżywczą, odpornością na patogeny i zaburzenia fizjologiczne, trwałością przechowalniczą, a także cechami morfologicznymi — wysokością i kształtem główek oraz ich wewnętrznym wybarwieniem.
Więcej »
Seler (Apium graveolens), należący do rodziny selerowatych (Apiaceae) jest rośliną znaną od tysięcy lat. Już Homer w "Odysei" (850 rok p.n.e.) wspomina o tym warzywie. Jego lecznicze właściwości znane są od czasów starożytnych. Uprawne formy pochodzą od dziko rosnącego selera błotnego, który występuje w wilgotnych rejonach w całej Europie, Azji Mniejszej, na Kaukazie i w Himalajach. Początkowo traktowano go jako lek — we Francji znany od IX wieku. W 1600 r. opisali go botanicy włoscy i szwajcarscy. Ulepszany przez hodowców stawał się coraz popularniejszym warzywem. Do Ameryki zawieźli go koloniści w 1806 roku. Obecnie seler jest znany i ceniony, a w uprawie znajdują się już trzy jego formy.
Więcej »
W produkcji warzyw polowych ciągle daje o sobie znać brak odpowiedniego planowania upraw i rozeznania potrzeb rynku, a także niski poziom agrotechniki w wielu jeszcze gospodarstwach. Takie problemy były omawiane 14 i 15 lutego podczas spotkania zorganizowanego przez firmę Rijk Zwaan w Krasnobrodzie, na które zaproszeni zostali przedstawiciele chłodni i zakładów przetwórczych.
Więcej »
W pierwszej części artykułu, zamieszczonej w "Haśle Ogrodniczym" 3/2004, przedstawiłam wybrane — pokazane na targach Horti Fair 2005 w Amsterdamie — nowe odmiany roślin ozdobnych uprawianych na kwiaty cięte. Tym razem prezentuję niektóre nowości z grupy roślin doniczkowych.
Więcej »
Przy okazji wyjazdu na targi Horti Fair '05 do Holandii polscy producenci anturium odwiedzili tamtejszych hodowców — dostawców materiałów wyjściowych do zakładania plantacji — oraz ogrodników zajmujących się uprawą anturium.
Więcej »
Firmy oferujące materiały wyjściowe do produkcji roślin balkonowo-rabatowych i bylin potwierdzają rosnące ostatnio zainteresowanie polskich ogrodników uprawą lawendy. Roślina ta, która kiedyś była domeną szkółek bylinowych i stanowiła tam margines produkcji, wyraźnie więc się upowszechnia. Pojawiają się jednocześnie na rynku nowe u nas gatunki lawendy — przeważnie nieodporne na mróz. Warto więc przedstawić wiadomości o tej roślinie i uświadomić sobie, jakie informacje należy przekazywać kupującym lawendy. (red.)
Więcej »
W poprzednim odcinku (HO 3/2006) Autorka przedstawiła ozdobne odmiany słonecznika oraz ich rozmnażanie, w tym opisuje produkcję rozsady. (red.)
Więcej »
Tegoroczne Międzynarodowe Targi Roślin (IPM), które odbyły się 2–5 lutego w niemieckim mieście Essen, po raz kolejny okazały się sukcesem organizatorów — spółki Messe Essen. Jej dyrektor Egon Galinnis podsumowując tę imprezę powiedział wręcz, że jej ostatnia edycja była najlepsza z dotychczasowych. Świadczą o tym nie tylko liczby (łączna powierzchnia ekspozycji 105 000 m2, ok. 1400 wystawców z 41 krajów, 62 100 zwiedzających), ale także opinie uczestników IPM 2006. Spore grono przybyszów z Polski również potwierdza duże znaczenie tych targów dla ogrodniczej branży, zwłaszcza dla producentów roślin ozdobnych — mogą się oni zapoznać w Essen z nowymi odmianami, środkami produkcji, ciekawymi sposobami podania towaru. Wśród z roku na rok powiększającej się grupy wystawców z Polski, których tym razem pojawiło się 11, znaleźli się jednak głównie ci związani ze szkółkarstwem (czyt. "Szkółkarstwo" 2/2006). Byli zaś prawie nieobecni w części "kwiaciarskiej" IPM z dominującą, jak zwykle, ofertą roślin doniczkowych i balkonowo-rabatowych.
Więcej »
Monika i Grzegorz Tuszyńscy (fot. 1) prowadzący gospodarstwo szklarniowe w Szamotach pod Warszawą postawili na najnowsze osiągnięcia techniki szklarniowej (czyt. też HO 12/05). Działają wspólnie z rodzicami pana Grzegorza, Danutą i Adamem Tuszyńskimi, którzy 22 lata temu założyli w położonej niedaleko Szamot miejscowości Otrębusy laboratorium kultur tkankowych. Funkcjonuje ono do dziś — obecnie rozmnaża się w nim in vitro rośliny doniczkowe — około 4 mln rocznie. Główną specjalnością młodych właścicieli jest natomiast adaptowanie do warunków ex vitro roślin pochodzących z rodzinnego laboratorium i przygotowywanie ich do sprzedaży. Taka produkcja, uzupełniana tradycyjną uprawą roślin doniczkowych, wymaga dobrego wyposażenia obiektu i zapewnienia im optymalnych warunków wzrostu i rozwoju. Rezultaty osiągane przez tych ogrodników sprawiły, że podjęli z nimi współpracę zachodnioeuropejscy kontrahenci. W efekcie, w szklarniach M. G. Tuszyńskich pojawiły się nietypowe w naszym kraju rośliny. Ciekawostką są, na przykład, mało znane jeszcze na naszym rynku doniczkowe powojniki.
Więcej »
Więcej »