• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 05/2006

W Zakładach Górniczo-Metalowych "Zębiec" SA, zlokalizowanych w Zębcu niedaleko Starachowic, perlit produkowany jest już od 13 lat. Wykorzystywany był dotąd głównie w budownictwie, hutnictwie, a także przemyśle spożywczym (do filtrowania np. soku buraczanego w cukrowniach). Niedawno w Zębcu rozpoczęto również produkcję perlitu, przeznaczonego dla potrzeb ogrodnictwa — 16 marca odbyło się otwarcie instalacji do produkcji Agroperlitu.
Więcej »
Po raz dwunasty odbyły się w Kielcach (10–12 marca br.) Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech, którym towarzyszyły VI Targi Przemysłu Drzewnego "Las-Expo". Tegoroczna edycja była rekordowa w historii tej imprezy: na powierzchni 14 717 m2 (o 12% więcej niż w ubiegłym roku) ofertę prezentowało 360 wystawców (+10%), oprócz polskich przedsiębiorstw, obecne były 32 firmy z 11 europejskich krajów. W ciągu trzech dni targi odwiedziło 26 500 osób. Wśród ponad 500 zaprezentowanych maszyn i urządzeń prym wiodły ciągniki.
Więcej »
Często jestem proszony o pomoc w ustaleniu ilości paliwa potrzebnej producentowi w danym roku. Spróbuję w możliwie prosty sposób opisać, jak to obliczyć. Wiele osób prosi mnie także o przybliżenie pojęć związanych z kotłami i paliwem do nich oraz o pomoc w obliczeniu zużycia paliwa przez kocioł węglowy. Ponieważ prawdopodobnie niejeden producent ma podobne problemy, warto sprawę paliwa, jego wartości opałowej oraz ciepła spalania uporządkować.
Więcej »
W pierwszej części relacji z Międzynarodowych Targów Marketingu Owoców i Warzyw — Fruit Logistica 2006, które odbyły się 4–6 lutego bieżącego roku w Berlinie, przedstawiłem ogólne wrażenia z tej imprezy oraz polskich wystawców. Sporo miejsca poświęciłem także warzywom — odmianom, sposobowi pakowania oraz nowym produktom w handlu. Poniżej opisuję, między innymi, owoce, od których pochodzi nazwa targów (fruit to po angielsku owoc) i które co roku zajmują w Berlinie największą część powierzchni wystawowej.
Więcej »
Powierzchnia uprawy wiśni na świecie wynosi około 250 tys. ha, w tym w Rosji mniej więcej 60 tys. ha, w Serbii 45 tys. ha, w Polsce około 38 tys. ha, w USA i na Węgrzech po 15 tys. ha. Większe nasadzenia tego gatunku są jeszcze w Niemczech i w Turcji. W ostatnich 40 latach światowa produkcja wiśni wzrosła z 500 tys. ton do 1 mln ton, w tym w 15 krajach "starej" Unii Europejskiej z około 100 do 350 tys. ton, a w Polsce z 50 do 200 tys. ton.
Więcej »
Tegoroczną podwyżką świadczeń — od 1 marca 2006 r. — objęto około 1,7 mln emerytów i rencistów, którym KRUS przyznał prawo do świadczeń przed 28.02.2006 r. Poniżej przybliżam zasady waloryzacji emerytur i rent pracowniczych, mające wpływ na podwyżkę emerytur i rent rolniczych oraz innych świadczeń (dodatków), a także przypominam zasady waloryzacji emerytur i rent rolniczych. Informuję również o nowej wysokości innych świadczeń wypłacanych przez KRUS.
Więcej »
Pod koniec grudnia 2005 roku było w Polsce 49 grup i organizacji producentów (GP i OP) zarejestrowanych i działających zgodnie z prawodawstwem UE. Za ich pośrednictwem sprzedawano około 2% towarowej produkcji polskich owoców oraz warzyw. Kulejąca organizacja naszego rynku ogrodniczego należy do tematów najczęściej poruszanych w prasie branżowej oraz w rozmowach producentów. Sadownicy niezorganizowani, których wciąż jest większość, nawiązują często kontakty z grupami albo z innymi firmami trudniącymi się handlem owocami. Otoczka producentów "obcych" wokół takich podmiotów powiększa się, zaś oni sami widzą w takich kontaktach substytut zrzeszania się. "Po co mi grupa?" — pytają — "skoro równocześnie mogę sprzedawać swoje owoce samodzielnie, korzystając z pełnej swobody w zakresie produkcji oraz inwestowania".
Więcej »
Tegoroczne XXVII Międzynarodowe Seminarium Sadownicze w Limanowej (2–3 marca) poświęcono przede wszystkim eksportowi polskich owoców, który decyduje o rozwoju krajowego sadownictwa. Zagospodarowanie w Polsce wszystkich owoców z naszych plantacji jest już bowiem niemożliwe. I tak, 70% naszych owoców — ponad 2 mln ton — trafia co roku za granicę w postaci świeżej lub przetworzonej. W pierwszym dniu spotkania ponad 300 uczestników konferencji wysłuchało informacji polskich ekspertów — z kraju i placówek dyplomatycznych za granicą — a także opinii handlowców z Holandii, Niemiec oraz Rosji na temat współpracy z dostawcami z Polski. W drugim dniu seminarium około 60 osób dyskutowało o praktycznych warunkach nawiązania współpracy z gośćmi z zagranicy (m.in. z brytyjskimi przedstawicielami sieci Tesco, którzy chcieliby importować polskie jabłka na Wyspy Brytyjskie), a pozostałe wzięły udział w pokazie cięcia drzew zorganizowanym w pobliskiej Górze Jana.
Więcej »
Niska — nienotowana od wielu lat temperatura (czyt. ramka) — spowodowała znaczne uszkodzenia w większości polskich sadów. O pierwszą, przybliżoną ocenę strat poprosiliśmy osoby z kilku rejonów Polski (red.).
Więcej »
W Katedrze Sadownictwa AR w Poznaniu, we współpracy z ISK w Skierniewicach, opracowano pod koniec 2005 roku ankietę mającą na celu rozpoznanie stosowanych w Polsce metod ochrony kwitnących drzew owocowych przed przymrozkami. Około 600 ankiet rozesłano i rozdano na zorganizowanych w Wilanowie, Warszawie i Skierniewicach spotkaniach szkoleniowych dla producentów owoców. Zebrano 88 odpowiedzi (15% ankiet) — 59 z województwa mazowieckiego, 9 z łódzkiego, 8 z wielkopolskiego, 4 ze świętokrzyskiego, 3 z lubelskiego i po 1 z województw: lubuskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego (mapa).
Więcej »
Skład mineralny owoców wpływa na wiele ich cech jakościowych, a szczególną rolę odgrywa wapń. Niedobór tego składnika w owocach spowodowany jest preferencyjnym przemieszczaniem się jonów wapnia do liści — w efekcie tylko niewielka ilość pobranego przez korzenie wapnia transportowana jest do owoców. Nawet wysoka zawartość wapnia w glebie nie gwarantuje więc uzyskiwania owoców bogatych w ten składnik, dlatego trzeba dokarmiać nim owoce drogą pozakorzeniową.
Więcej »
W ubiegłorocznym 11. i 12. numerze "Hasła Ogrodniczego" przedstawiłem Czytelnikom najważniejsze doniesienia z V Międzynarodowego Sympozjum Czereśniowo-Wiśniowego w Turcji, związane z hodowlą nowych odmian. Tym razem chcę przybliżyć tematykę dotyczącą zabiegów poprawiających jakość oraz trwałość w obrocie owoców czereśni, sposobów wykorzystania wiśni i czereśni, monitorowania stanu zdrowotnego odmian znajdujących się w uprawie, struktury sadów oraz produkcji organicznej.
Więcej »
W pierwszej części artykułu (HO 4/2006) Autorzy przedstawili najważniejsze zagadnienia związane z formowaniem się pąków kwiatowych, typami kwiatostanów oraz kwitnieniem drzew gruszy (red.).
Więcej »
Tak w trzech słowach można podsumować główne zagadnienia poruszane na tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych zorganizowanej przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, która tradycyjnie odbyła się w Skierniewicach, w tym roku — 2 i 3 marca.
Więcej »
Więcej »
W ostatnich latach coraz więcej mówi się o systemach wspomagania decyzji dotyczących ochrony roślin i wykorzystaniu automatycznych stacji meteorologicznych (fot. 1 i 2), czyli zestawu czujników (sensorów) monitorujących warunki klimatyczne. Nowoczesne stacje umożliwiają rejestrowanie danych klimatycznych, archiwizowanie ich oraz interpretowanie parametrów przy wykorzystaniu specjalnych programów. Dzięki temu można przewidzieć silny wiatr, przymrozek, a także wystąpienie warunków sprzyjających pojawieniu się niektórych chorób czy szkodników, zaplanować nawadnianie oraz kontrolować temperaturę pod osłonami.
Więcej »
Spotkanie sadownicze dotyczące oceny zagrożeń upraw sadowniczych w nadchodzącym sezonie zorganizowały 15 marca w Grójcu firmy DuPont i Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego z Warki.
Więcej »
Bayer CropScience, przy współudziale firm Agrosimex, Termopol ICE i Soldrip, zorganizował w marcu trzy szkolenia sadownicze — 20 marca w Warce, 21 marca w Błędowie i 22 marca w Kępie Celejowskiej. Głównymi zagadnieniami poruszanymi na spotkaniach były: szkody mrozowe i zabiegi agrotechniczne łagodzące skutki przemrożeń drzew owocowych, prognoza zagrożenia upraw sadowniczych przez choroby i szkodniki
w sezonie 2006 oraz odmiany i nowe technologie uprawy truskawek.
Więcej »
Więcej »
W pierwszej części artykułu (HO 4/2006) przedstawiłem niemieckie gospodarstwo, w którym uprawia się wiele gatunków sadowniczych. Właściciele tego gospodarstwa mają dwa sklepy, w których sprzedają produkowane u siebie owoce, a także pozyskane z zewnątrz — dla zwiększenia atrakcyjności oferty — owoce, warzywa i przetwory. Poniżej opisuję kolejne niemieckie gospodarstwo sadownicze prowadzące punkt detaliczny, w którym zbywa się wyłącznie owoce własnej produkcji.
Więcej »
Dużo mówiono o nim w Kraśniku podczas konferencji pt. "Przyszłość produkcji owoców miękkich w gospodarstwie rodzinnym na Lubelszczyźnie". Spotkanie, na które przybyło ponad 600 osób, zorganizował Związek Sadowników RP, przy współudziale wojewody lubelskiego, Lubelskiej Izby Rolniczej i Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Patronat nad spotkaniem objął minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, ale ani on, ani nikt inny z MRiRW, do Kraśnika nie przyjechał.
Więcej »
Więcej »
W Anglii produkuje się głównie owoce deserowych odmian truskawek. Owoce tego gatunku dostępne są tam na rynku przez cały rok — zimą sprowadza się je, między innymi, z USA, Meksyku czy Izraela, trochę później z Hiszpanii. W ostatnim dziesięcioleciu znacznie wzrosła liczba brytyjskich farm, na których uprawia się truskawki, a ceny tych owoców są coraz niższe.
Więcej »
W pierwszej części Autorka zamieściła informacje dotyczące zwalczania szkodników, które pojawiają się wczesną wiosną na plantacjach porzeczek. Poniżej omawia biologię, progi ekonomicznego zagrożenia i metody zwalczania szkodników występujacych na tych plantacjach późną wiosną i w lecie (red.).
Więcej »
Więcej »
W pierwszej części (HO 4/2006) omówiłam zaburzenia fizjologiczne u sałaty, związane z pobieraniem i transportem wapnia. Sprawiają one najwięcej kłopotów, ponieważ w dużej mierze są związane z warunkami klimatycznymi i podłożowymi, na które często ogrodnik ma bardzo ograniczony wpływ (z wyjątkiem uprawy w nowoczesnych, zautomatyzowanych szklarniach czy cieplarniach foliowych). Oprócz problemów z pobieraniem wapnia, sałata może wykazywać zaburzenia także na skutek niedoboru czy nadmiaru innych składników pokarmowych, choć ich wyraźne objawy występują znacznie rzadziej.
Więcej »
O uprawie i produkcji szparagów dyskutowano 7 marca na XIII Międzynarodowej Konferencji Szparagowej w Nowym Tomyślu. Jej organizatorami były Związek Producentów Szparaga, Katedra Warzywnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Urząd Miasta i Gminy w Nowym Tomyślu.
Więcej »
Składnik pokarmowy to taki, bez którego roślina nie może przejść fazy wegetatywnej, wejść w fazę generatywną, ani nie da się go zastąpić innym pierwiastkiem. Takie warunki spełniają makroelementy oraz mikroelementy. Oprócz składników niezbędnych, wyróżniamy także tzw. składniki pożądane, określane też jako dobroczynne, np.: krzem, srebro, tytan.
Więcej »
26 lutego w Łętkowicach w gminie Radziemice (Małopolska) szkolenie dla producentów warzyw zorganizowały firmy Polan oraz Yara.
Więcej »
Producenci pomidorów mieli okazję spotkać się 17 marca w Słupecznie w gospodarstwach Doroty i Tadeusza Grzegorczyków oraz Jerzego i Wioletty Rojów (fot. 1), gdzie Dzień Otwarty zorganizowały firmy De Ruiter Seeds i Broste. Po wizycie w szklarniach na sesję wykładową uczestników zaproszono do Kraśnika.
Więcej »
W miejscowości Święte Nowaki niedaleko Skierniewic Bożena i Jerzy Woch (fot. 1) zajmują się uprawą warzyw pod osłonami. Ten sezon zaczęli wyjątkowo wcześnie, bo już na przełomie października i listopada — od produkcji rozsady sałaty na najwcześniejsze zimowe nasadzenia. Warzywo to stanowi przedplon przed uprawą ogórków.
Więcej »
Wczesna marchew (fot. 1) krajowej produkcji pojawia się na rynku już w pierwszej dekadzie maja. Większe dostawy tej marchwi oferowanej w pęczkach trwają zwykle do połowy lipca, kiedy przewagę zdobywa marchew z obciętą nacią, ale w mniejszych ilościach pęczki są jeszcze dostępne do końca września. Ze względu na dużą wartość odżywczą, marchew i jej przetwory odgrywają wyjątkową rolę we współczesnej diecie. Na skutek różnych błędów w uprawie dochodzi jednak często do obniżenia wartości biologicznej tego warzywa, tym bardziej że marchew ma duże skłonności do kumulowania w korzeniach azotanów i metali ciężkich. Są to ważne powody, aby w uprawie marchwi, zwłaszcza przeznaczonej na wczesny zbiór, przestrzegać zasad agrotechniki, zapewniających nie tylko dobry plon i wygląd, ale także bardzo dobrą jakość wewnętrzną korzeni.
Więcej »
Podział pierwiastków niezbędnych do życia roślin na makro- i mikroskładniki ma charakter umowny. Głównym jego kryterium jest zawartość ilościowa danego pierwiastka w roślinie. Na przykład, zawartość azotu w liściach pomidora wynosi 3–4% s.m., czyli 30 000–40 000 mg/kg s.m., a żelaza 50–100 mg/kg s.m., co w procentach równa się 0,005–0,01%. Bor, mangan, miedź, molibden, cynk i żelazo zaliczane są do mikroelementów, czyli niezbędnych w żywieniu roślin składników pokarmowych, na które ilościowe zapotrzebowanie jest niewielkie. Niedobór jakiegokolwiek z nich jest jednak czynnikiem tak samo ograniczającym plonowanie, jak niedobór makroskładnika. Z drugiej strony, jeżeli niektóre mikroskładniki występują w zbyt wysokim stężeniu w glebie lub podłożu, mogą być toksyczne dla roślin. Do najczęściej spotykanych zatruć roślin dochodzi z powodu nadmiaru manganu i boru, rzadziej cynku lub miedzi. Stąd wskazana jest ostrożność przy ustalaniu dawek nawozów mikroelementowych.
Więcej »
W ostatnich latach w starszych szklarniach lub tunelach foliowych coraz częściej uprawiane są mieszańcowe ogórki grubo- lub średniobrodawkowe (fot. 1). Są one odporniejsze na wahania temperatury i okresowe niedobory światła niż typowe odmiany szklarniowe o gładkich owocach. Poza tym są cenione przez konsumentów — stanowią surowiec do produkcji pierwszych ogórków małosolnych — i na ogół wiosną są droższe niż owoce odmian szklarniowych. Wypełniają również lukę na rynku w chłodne wiosny z nocnymi spadkami temperatury, kiedy ogórki uprawiane w polu znacznie później zaczynają owocować. W doborze znajduje się kilkanaście partenokarpicznych odmian krótkoowocowych ogórków średnio- i grubobrodawkowych do uprawy pod osłonami.
Więcej »
Lewkonia letnia (Matthiola incana annua) zaliczana jest do ważnych roślin ozdobnych uprawianych na kwiaty cięte pod osłonami. Na giełdach holenderskich sprzedaje się rocznie około 20 milionów jej kwiatów. W Polsce była również dość popularna, obecnie uprawia się ją rzadziej. Nowe odmiany o okazałych kwiatostanach, w atrakcyjnych i rozmaitych barwach powinny się jednak przyczynić do wzrostu zainteresowania na naszym rynku lewkonią, która dotychczas wykorzystywana jest przede wszystkim do "białych" wiązanek podczas majowych i czerwcowych świąt kościelnych.
Więcej »
W 2,5-hektarowym kompleksie szklarniowym firmy Rosen Tantau w Uetersen w Niemczech (czytaj też HO 3/2006) prowadzona jest hodowla nowych odmian (fot. 1), produkcja materiałów wyjściowych do produkcji róż i kontenerowa produkcja róż ogrodowych.
Więcej »
W I części artykułu, zamieszczonej w "Haśle Ogrodniczym" 4/2006, Autorka przedstawiła ogólne informacje na temat lawendy oraz opisała najważniejsze gatunki i odmiany z rodzaju Lavandula wykorzystywane w ogrodnictwie (red.).
Więcej »
Do uprawy na kwiaty cięte ciągle poszukuje się gatunków i odmian, które producentom zapewnią zysk, a klientom — duże wrażenia estetyczne i długotrwałą dekorację w wazonie. Takie efekty dają, na przykład, ozdobne czosnki, spośród których najpopularniejsze wydają się czosnek aflatuneński (Allium aflatunense) i przypisywana mu odmiana 'Purple Sensation' — o kulistych kwiatostanach średnicy 10–12 cm. W ślad za panującą w naszym kraju modą, która promuje zazwyczaj to, co okazałe, warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze bardziej dekoracyjny od wyżej wymienionych czosnek Krzysztofa (A. christophii, syn. A. albopilosum — fot. 1).
Więcej »
W asortymencie upraw znajdujących się w gospodarstwie Violetty i Ryszarda Turskich ze Rzgowa koło Łodzi znajdują się rośliny doniczkowe, byliny, a także chryzantemy (w tym ukorzenione sadzonki produkowane na zamówienie). Rośliny doniczkowe (produkt finalny) sprzedawane są w kraju i za granicą za pośrednictwem grupy Kwiaty Polskie, której prezesem jest pan Ryszard (czyt. też HO 3/2006). W szklarniach znajduje się wiele interesujących rozwiązań technicznych, które usprawniają pracę i zwiększają jej efektywność.
Więcej »
Więcej »
W pierwszej części relacji, zamieszczonej w poprzednim numerze "Hasła", podałam ogólne informacje na temat tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Roślin (IPM), która odbyła się na początku lutego w niemieckim mieście Essen, oraz przedstawiłam wybrane nowości odmianowe z grupy roślin doniczkowych.

Więcej »
52. edycja, odbywających się dwa razy do roku w Padwie międzynarodowych targów Flormart/Miflor, zgromadziła 17–19 lutego około 350 wystawców z 15 krajów. To mniej więcej tyle samo, co przed rokiem, a więc niewiele w porównaniu z frekwencją podczas jesiennej edycji (czyt. HO 12/2005), z którą przede wszystkim kojarzone są te włoskie targi roślin ozdobnych. Lutowej imprezie towarzyszyła Europejska Konferencja i Wystawa Storczyków, otwarta dla szerokiej publiczności, dzięki której łączna liczba zwiedzających pawilony PadovaFiere wyniosła 27000.
Więcej »
Roślina ta pochodzi z tropikalnych rejonów Brazylii, w których temperatura latem przekracza 40°C, a zimą spada do 10–15°C (w nocy — nawet poniżej 0°C). W warunkach naturalnych jest efektownym, zwłaszcza w okresie kwitnienia, i delikatnym krzewem lub niskim drzewem, dorastającym do wysokości 3–6 m. W ojczyźnie ładne kwiaty tibuchiny masowo używane są do dekoracji kościołów w okresie Wielkanocy. Uroda tej oryginalnej rośliny sprawiła jednak, że można ją spotkać na całym świecie, przede wszystkim tam, gdzie nie występują przymrozki. Do Europy Zachodniej trafiła już ponad sto lat temu i uważana jest za jedną z piękniejszych kwitnących roślin do uprawy w dużych pojemnikach.
Więcej »
trudniej sprzedać. Ta prawda znana jest ogrodnikom nie od dziś. Nawet tym, którzy oferują towar bardzo dobrej jakości. Problem, jaki najczęściej podawany jest przez uczestników naszego rynku jako zasadniczy powód kłopotów ze sprzedażą kwiatów czy roślin doniczkowych, to niskie średnie dochody ludności. Doświadczenia "dojrzałych" rynków uczą jednak, że nawet zamożne społeczeństwo nie daje gwarancji lepszych zysków w handlu kwiaciarskim. Szansę na sukces zwiększa natomiast wyróżnienie produktu spośród innych, konkurencyjnych, czyli wzbogacenie go o wartość dodaną, na przykład o charakterystyczne opakowanie. Odpowiednim podaniem roślin czy kwiatów (czyt. też HO 2/2005) zajmują się przeważnie ich producenci, a rzadziej pośrednicy czy sprzedawcy detaliczni. Przekonać się o tym można było m.in. podczas ubiegłorocznych targów Horti Fair w Amsterdamie, na których zaprezentowano wiele nowych pomysłów marketingowych.
Więcej »