• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 09/2006

Targi Sifel — dotyczące owoców i warzyw — miały dotąd 27 edycji we Francji oraz 3 w Maroku (tam stały się najważniejszą imprezą branży ogrodniczej w Afryce). Polska premiera — Sifel-LFL Polska 2006 — odbyła się w Warszawie pomiędzy 19 a 21 czerwca w hali wystawowej Centrum EXPO XXI. Organizatorzy liczyli prawdopodobnie na powtórzenie sukcesu z Maroka, warszawska impreza okazała się jednak niewypałem, przynajmniej pod względem frekwencji. Zawinili z pewnością organizatorzy (gdyż oferta prezentowana przez wystawców mogła być interesująca, zwłaszcza dla sadowników), po pierwsze przenosząc termin imprezy, planowanej pierwotnie na połowę lutego, po drugie — przykładając zbyt małą wagę do poinformowania potencjalnych zwiedzających o targach, po trzecie — ustalając zbyt wysokie opłaty dla wystawców.
Więcej »
Rządy Stanów Zjednoczonych i niektórych państw Europy angażują się w systemy ubezpieczania produkcji roślinnej i zwierzęcej nie powierzając tej sprawy wyłącznie zasadom wolnego rynku. Tworzone systemy ubezpieczeniowe, w których uczestniczą finansowo zarówno firmy ubezpieczeniowe, budżety państw, jak i sami zainteresowani, zapobiegają stratom ponoszonym przez rolników. Poniżej przedstawiam rozwiązania w wybranych krajach, w których w ubezpieczenia rolnicze zaangażowane jest państwo.
Więcej »
W pierwszych dniach sierpnia w bardzo wielu miejscach w Polsce pojawiły się (często po dwumiesięcznej przerwie) znaczące opady deszczu. W przypadku większości regionów naszego kraju można mówić co najwyżej o przerwaniu suszy, nie zaś o jej zażegnaniu, a tym bardziej nie o zniwelowaniu jej skutków. A te są dotkliwe również w ogrodnictwie. Czas chyba najwyższy, abyśmy sobie przypomnieli, że zasoby wody mamy mniejsze niż Egipt, i trzeba się wreszcie nauczyć racjonalnie nimi gospodarować. Nie chodzi nawet o zarośnięte chaszczami, a z upodobaniem pokazywane przez telewizję, rowy melioracyjne — bo te miały służyć odwadnianiu, a nie nawadnianiu — ale o małą retencję. To nie tamy assuańskie, lecz tysiące małych zbiorników wodnych stanowi o racjonalnej gospodarce tym bezcennym dobrem.
Więcej »
W gospodarstwie Sabiny i Grzegorza Nowaków położonym w Wojniczu koło Tarnowa uprawą borówki wysokiej zainteresowano się 18 lat temu, kiedy pierwsze rośliny tego gatunku w przydomowym ogrodzie posadził dziadek pana Grzegorza — Tadeusz Mytnik, prowadzący gospodarstwo ogrodnicze w Łysej Górze. Pierwszą towarową plantację założyli rodzice Grzegorza — Danuta (fot. 1) i Józef w 1991 roku. Rośliny posadzone wówczas na powierzchni 3 ha pochodziły z laboratorium in vitro. Gospodarze byli jednymi z wielu, którzy wówczas na skutek zamieszania posadzili zamiast odmiany 'Bluecrop' (choć taką zamówili u sprzedawcy) — 'Concorde', 20% nasadzenia stanowiły 'Herbert' i 'Croatan'. 'Herbert' okazał się bardzo wrażliwy na mrozy i przymrozki, a 'Concord' miał drobniejsze owoce niż odmiana 'Bluecrop'. Mimo to plantatorzy uważają, że dobrze zrobili stawiając wtedy na borówkę wysoką. Kilka lat temu zdecydowali się znacznie powiększyć uprawę tego gatunku.
Więcej »
Dzięki upowszechnieniu się kombajnowego zbioru owoców możliwa stała się uprawa krzewów jagodowych na plantacjach o powierzchni od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów. Powstanie wielkoobszarowych plantacji wiąże się ze zmianą struktury nasadzeń oraz koniecznością stosowania specjalistycznych maszyn o dużej wydajności w całej technologii produkcji. Ponadto, ciągłe doskonalenie wiedzy sadowniczej doprowadziło do intensyfikacji produkcji powodując znaczny wzrost liczby roślin sadzonych na hektarze (do 4000–6000 sztuk). Tak duża liczba roślin wymaga bardzo sprawnego procesu sadzenia, ze względu zarówno na ponoszone nakłady pracy, jak i zapewnienie dobrego przyjęcia się roślin przez ich szybkie, zapobiegające przesuszaniu systemu korzeniowego, osadzenie w glebie. Wykorzystując specjalistyczne maszyny można w ciągu dnia założyć lub zlikwidować około 2 ha plantacji.
Więcej »
W pierwszej części artykułu (HO 8/2006) zostały przedstawione informacje dotyczące zwalczania szkodników uszkadzających pędy i liście, m.in. pryszczarka malinowca, mszyc, przędziorków, pryszczarka namaliniaka, przeziernika malinowca, krzywika maliniaczka oraz zwójkówek. Poniżej — kolejna grupa szkodników, która może przyczyniać się do znacznych strat na plantacjach malin (red.).
Więcej »
Więcej »
W listopadzie 1989 roku, z inicjatywy kilkunastu czołowych sadowników, powołano Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych. Przewodniczącym grupy inicjatywnej był inż. Włodzimierz Ferenstein — "ojciec" towarzystwa, który opracował podstawowe kierunki i zasady działania tej nowej organizacji sadowniczej w Polsce. Od początku działalności do roku 1999 towarzystwo miało swoją siedzibę przy Polskim Związku Ogrodniczym w Warszawie, a od 2000 r. do tej pory — przy Katedrze Ekonomiki Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie. Do roku 1995 zarządem towarzystwa kierował mgr Krzysztof Hermanowicz, a od 1996 roku do tej pory autor tego materiału.
Więcej »
W naszych pracach hodowlanych poszukujemy odmian o ściśle pożądanych cechach, np. o owocach o pięknym, specyficznym wybarwieniu, wysokiej jędrności i dobrej przydatności do przechowywania, a także o właściwym pokroju drzewa oraz odporności na ważne gospodarczo choroby (parcha jabłoni, mączniaka jabłoni, zarazę ogniową). Część tych wymagań spełnia wyhodowana w ISK 'Ligolina'.
Więcej »
Z inicjatywy oddziału powiatowego w Grójcu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie odbyło się 17 czerwca drugie zorganizowane przez ten ODR spotkanie pod hasłem "Grójeckie sady przed opadem świętojańskim". Jego miejscem była siedziba grupy producenckiej "Nasz Sad" w Wólce Turowskiej koło Grójca. Zaproszeni wykładowcy przedstawili m.in. bieżące regulacje prawne związane z sadownictwem oraz zagadnienia dotyczące poprawy jakości owoców. Sadownicy mieli także możliwość obejrzenia ciągników i opryskiwaczy.
Więcej »
Więcej »
Odbywające się, jak co roku, w pierwszy weekend lipca, tym razem już piąte spotkanie, zgromadziło na stadionie w Błędowie kilka tysięcy osób z okolicznych gmin. Główni organizatorzy tej imprezy to Urząd Miasta i Gminy w Błędowie oraz błędowski oddział Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.
Więcej »
XII Międzynarodowa Konferencja Porzeczkowa zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Plantatorów Porzeczki Czarnej oraz Estońską Organizację Plantatorów Roślin Jagodowych odbyła się 26–28 maja w Parnu, w Estonii. W konferencji uczestniczyło 36 osób z 12 krajów Unii Europejskiej (w tym cztery z Polski), USA i Nowej Zelandii, zdecydowaną większość uczestników stanowili plantatorzy — trzy osoby reprezentowały firmy przetwórcze z Wielkiej Brytanii i Finlandii — zabrakło natomiast przedstawiciela polskiego przemysłu przetwórczego. A szkoda, bo byłaby dobra okazja do wymiany informacji z plantatorami w celu poszukiwania rozwiązań i poprawy cen wartościowych oraz zdrowych owoców porzeczki czarnej. W konferencji uczestniczyło mniej osób niż w poprzednich, organizowanych w Polsce (2000 r. i 2003 r.), w Finlandii (2002 r.), czy w Anglii (2004 r.). Program obejmował, między innymi, zwiedzanie przetwórni owoców i warzyw, małej — 2,0 ha — plantacji oraz Ogrodniczego Centrum Badawczego w Polli (Polli Horticultural Research Centre — fot. 1) należącego do Estońskiego Uniwersytetu Rolniczego w Tartu.
Więcej »
W pierwszej części relacji (HO 8/2006) z międzynarodowej konferencji nt. uprawy borówki i żurawiny (19.–22.06.2006 r., Skierniewice) przedstawiliśmy najważniejsze zagadnienia związane z uprawą borówki wysokiej. Poniżej przybliżamy informacje dotyczące uprawy dwóch mało jeszcze u nas znanych gatunków — żurawiny wielkoowocowej i borówki brusznicy.
Więcej »
Jakość warzyw przeznaczonych do przechowania zależy od wielu czynników agrotechnicznych, między innymi od terminu i sposobu zbioru. Pozbiorcze traktowanie warzyw oraz zapewnienie odpowiednich warunków przechowania mają na celu ograniczenie tempa zmian biochemicznych, fizjologicznych i fizycznych będących bezpośrednią przyczyną obniżenia jakości i strat powstających w czasie przechowywania.
Więcej »
Przebieg pogody w okresie wegetacji w ciągu minionych kilku lat bardzo utrudniał uzyskanie wysokich i dobrych jakościowo plonów warzyw. Z podobnymi kłopotami borykali się ogrodnicy w tym roku.
Więcej »
Spotkanie plantatorów należących do Spółdzielczej Grupy Producentów Owoców i Warzyw dla Przetwórstwa (dla przetwórni HJH Polska SA w Pudliszkach), jakie zorganizowano 23 czerwca br. w Krobi, dotyczyło zagadnień związanych z ochroną plantacji pomidorów. Konsultacje z tego zakresu prowadzili prof. dr hab. Bogdan Nowicki z SGGW i dr Anna Długosz z firmy BASF.
Więcej »

W pierwszej części artykułu (HO 8/2006) Autor omówił m.in. szkodliwe działanie następcze substancji aktywnych częściej stosowanych herbicydów. Zjawisko takie może wystąpić, gdy na przykład środki te zostaną użyte w nadmiernych dawkach lub warunki panujące po zabiegu utrudniają rozkład preparatów w glebie. W drugiej części znajdują się wskazówki, jak unikać szkodliwego działania następczego herbicydów. (red.)
Więcej »
Siewniki pneumatyczne, chociaż znacznie droższe od tradycyjnych z mechanicznym systemem siewu, zapewniają precyzję i pozwalają wysiać optymalną, z góry założoną liczbę nasion na jednostkę powierzchni. Spośród wymienionych poniżej zespołów wysiewających najbardziej rozpowszechniły się w siewnikach pneumatycznych zespoły tarczowe. Praca siewników mechanicznych oparta może być natomiast na działaniu systemów łyżeczkowego (do każdego rodzaju nasion), tarczowego lub taśmowego, które dobrze sprawdzają się, gdy nasiona są kalibrowane lub otoczkowane.
Więcej »
Na tegorocznych wystawach ogrodniczych (m.in. kieleckich targach Agrotech — czyt. też HO 5/2006) można było zobaczyć nowe i ciekawe maszyny do uprawy warzyw. Były wśród nich na przykład maszyny przydatne w całym procesie uprawy warzyw korzeniowych — precyzyjne siewniki, w tym również polskiej produkcji, maszyny do formowania redlin, ogławiarki do naci, kombajny do zbioru, a także myjki do marchwi.
Więcej »
W rejonie Radomia w gminach Przysucha, Klwów, Potworów, Przytyk i Radzanów od dawna powszechna jest uprawa papryki w tunelach foliowych, coraz częściej w tego typu obiektach produkowane są jednak inne gatunki warzyw. Wynika to z malejącej opłacalności uprawy papryki, a także ze zmęczenia gleby wieloletnią produkcją tego warzywa na tych samych stanowiskach. Coraz większą popularność w uprawie tunelowej zyskuje fasola szparagowa, niejednokrotnie uprawiana w cyklu wiosennym i jesiennym.
Więcej »
Ważnym kryterium decydującym o wysokiej jakości owoców pomidora jest prawidłowe ich wybarwienie, charakterystyczne dla uprawianej odmiany. W czasie uprawy mogą jednak występować bardzo zróżnicowane warunki, nieraz daleko odbiegające od optymalnych. Występują wtedy zakłócenia we wzroście i rozwoju roślin, prowadzące często do nierównomiernego wybarwiania się owoców. Niezależnie od nietypowych warunków atmosferycznych i agrotechnicznych, zaburzenia w wybarwianiu się owoców mogą być też następstwem różnych chorób infekcyjnych.
Więcej »
Władze gminy Dwikozy oraz oddział w Mokoszynie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wraz 9 innymi instytucjami i urzędami (wśród których był m.in. Urząd Marszałkowski i wojewoda świętokrzyski), a także z firmami ogrodniczymi, zorganizowały 1 i 2 lipca dwunaste już Święto Pomidora. Mimo tak imponującej listy organizatorów, frekwencja na wykładach przewidzianych na pierwszy dzień imprezy była bardzo skromna — pracownice ŚODR Ewa Żak i Elżbieta Krępa wykłady wygłosiły dla... zaledwie 5 ogrodników i kilku przedstawicieli firm ogrodniczych (fot. 1).
Więcej »
Więcej »
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz firmy Spójnia Hodowla i Nasiennictwo, Scotts Poland i hurtownia rolniczo-ogrodnicza Agricola zorganizowały 23 lipca w Milejowie koło Łęcznej seminarium na temat uprawy fasoli szparagowej.
Więcej »

W poprzednim odcinku (HO 8/2006) przedstawiłam najciekawsze nowości odmianowe czterech przedsiębiorstw (Danziger, Moerheim, Aartsen, Syngenta Seeds) prezentowane w czerwcu br. w Holandii na pokazach pod nazwą
Flower Trials. Te — organizowane przez znane firmy hodowlane oraz przez dostawców materiałów wyjściowych — Dni Otwarte służą przede wszystkim promocji odmian, które mają wejść na rynek w przyszłym roku. Dotyczą z założenia roślin balkonowo-rabatowych oraz doniczkowych, choć niektórzy hodowcy demonstrują przy okazji także kwiaty cięte. Poniżej — wybrane premiery kilku kolejnych z dwunastu firm, które odwiedziłam.
Więcej »

Pierwszą część relacji z tegorocznych wiosennych pokazów nowości odmianowych — Pack Trials — Autorka przedstawiła w poprzednim numerze "Hasła Ogrodniczego" (8/2006). Zamieściła w niej wyróżniające się, jej zdaniem, propozycje firm: Ball Flora Plant, Bodger i Goldsmith. Tym razem omawia ofertę trzech kolejnych przedsiębiorstw hodowlano-nasiennych, które miała okazję odwiedzić w maju w Holandii (red.).

Więcej »
Więcej »
Aglomeracja śląska stanowi od lat ważny rynek zbytu roślin ozdobnych, na którym lokują swoje produkty ogrodnicy z różnych części kraju. W regionie tym występuje zarazem duża koncentracja upraw kwiaciarskich, co wynika z bogatych tradycji. Zwracają uwagę zwłaszcza te gospodarstwa, których właściciele bazując na doświadczeniach poprzedników, rozwijają produkcję i wprowadzają nowe rozwiązania.
Więcej »
W ostatnich latach pojawiła się na rynku kwiaciarskim bliska krewna popularnego mieczyka — acidantera dwubarwna (Acidanthera bicolor), należąca do rodziny kosaćcowatych (Iridaceae). Wyróżnia się ona przyjemnie pachnącymi, białymi kwiatami z purpurową gardzielą. Może być sadzona w gruncie, uprawiana w pojemnikach i na kwiat cięty.
Więcej »