• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 10/2006

400 nowych produktów, jakie można będzie zobaczyć na najbliższych targach Horti Fair w Amsterdamie (od 31 października do 1 listopada br.), zostało zaprezentowane 7 września na Przeglądzie Nowych Produktów. Jak wówczas określił prezes targów Marius Varekamp, innowacyjność jest potrzebna w ogrodnictwie przede wszystkim po to, aby ograniczyć rosnące koszty produkcji — głównie energii i pracy.
Więcej »
Ostatnia zima dała się we znaki nie tylko drogowcom. Ogrodnicy także z niepokojem patrzyli na termometr i czekali na ocieplenie. W artykule o wpływie niskiej temperatury na koszty ogrzewania obiektów pod osłonami (czyt. HO 4/2006) starałem się przedstawić, w jaki sposób warunki zewnętrzne wpływają na koszt ogrzewania, w zależności od rodzaju obiektu. Nasuwa się więc pytanie, co w takim razie robić, aby te koszty były niższe?
Więcej »
Jubileuszowy XXX Kongres Prognosfruit odbył się 11 sierpnia w Budapeszcie. To już druga edycja tej konferencji zorganizowana w nowym kraju członkowskim Unii Europejskiej (Prognosfruit 2004 zorganizowano w Lublinie). Podczas kongresu, jak co roku, przedstawiono pierwsze szacunki zbiorów jabłek i gruszek w sezonie 2006/2007 w Europie oraz w krajach spoza naszego kontynentu, w których produkuje się dużo tych owoców. Najważniejszym wnioskiem, który można wysnuć z przedstawionych danych, jest to, że w najbliższym sezonie zbiory jabłek w UE będą najmniejsze od 10 lat. Na podobnym, jak w poprzednim sezonie, poziomie powinny natomiast pozostać unijne zbiory gruszek.
Więcej »
Flormercati z prowincji Brescia na północy Włoch jest największą spółdzielnią zrzeszającą producentów roślin ozdobnych w tym kraju. Powstała w 1986 roku po to, aby skoncentrować podaż wielu gatunków roślin w jednym miejscu i tym samym dać ogrodnikom szansę na łatwiejszy zbyt towarów (zarazem nabywcom dano możliwość wyboru kilkuset gatunków i odmian roślin dostępnych przez cały rok). Roczne obroty firmy sięgały w ostatnich latach około 13 mln euro. Obecnie zrzesza ona ponad 50 członków, większość to ogrodnicy z regionu Lombardii. Pozostali — z cieplejszych okolic Włoch — są głównie dostawcami ozdobnych roślin cytrusowych (doniczkowych cytryn, pomarańczy czy mandarynek).
Więcej »
Orzechy — zarówno włoskie, jak i laskowe — są cennym surowcem dla przemysłu cukierniczego i piekarniczego. Orzechy włoskie wykorzystywane są także w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spirytusowym. W Polsce uprawa tych gatunków jest marginesem w produkcji sadowniczej. Wśród światowych producentów orzechów dominują bowiem kraje o cieplejszym niż nasz klimacie: Turcja, Włochy, USA, Chiny oraz Hiszpania. W Polsce orzechy mogą być uprawiane na większą skalę jedynie w niektórych, cieplejszych regionach kraju. W ostatnich latach eksport orzechów z Polski malał, wzrastał natomiast import orzechów laskowych, zwłaszcza bez łupin, co świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu naszego rynku. Mimo pogarszających się wyników, ciągle mamy jednak dodatnie saldo w handlu orzechami włoskimi bez łupin.
Więcej »
Susza spowodowała, że w tym roku wielu rolników ma trudności z terminowym regulowaniem składek na ubezpieczenie społeczne. W ramach przyjętego przez rząd pakietu pomocy dla poszkodowanych przez suszę rolników mogą oni występować do KRUS z wnioskami o odroczenie płatności składek na ubezpieczenie społeczne na cztery kwartały (zwykle KRUS odracza spłatę należności składkowych maksymalnie na dwa kwartały), a spłata może być rozłożona na kolejne dwa lata. Odroczenie terminu płatności składek to jedna z ulg, z jakich może skorzystać rolnik, który z uzasadnionych przyczyn nie może dotrzymać wyznaczonego terminu zapłaty.
Więcej »
Ziemia pod stopami, niebo nad głową, bogate doznania estetyczne, jakich dostarcza każda pora roku — ot, choćby teraz, kiedy przed nami czas najpiękniejszych kolorów w sadach. A nade wszystko cisza i spokój. Tak widzi wieś typowy mieszczuch. Ale prawdziwe życie w nader przykry sposób weryfikuje takie idylliczne obrazki. Będąc ostatnio u jednego z kolegów sadowników miałem okazję się o tym przekonać.
Więcej »
Produkcja truskawek w naszym kraju jest od wielu lat niestabilna i zmienia się zależnie od koniunktury. Wpływają na nią zwłaszcza ceny skupu owoców dla przetwórstwa, które w ubiegłym roku należały do najniższych w ostatnim dziesięcioleciu. Na Dolnym Śląsku wynosiły one przeciętnie około 1 zł/kg, podczas gdy średni koszt produkcji — w uprawach tradycyjnych — wynosił 1,50–2,00 zł/kg. Z równie niekorzystną sytuacją mieliśmy do czynienia w 2001 roku. W tak krótkim okresie były więc aż dwa sezony, w których producenci ponieśli dotkliwe straty. Z tego powodu można ostatnio zaobserwować wzrost zainteresowania uprawą truskawek deserowych. Uważam, że występują wystarczające przesłanki do podjęcia tego ryzyka. Nie uda się jednak utrzymać obecnej wysokiej pozycji Polski w branży, bez kompleksowej poprawy nie tylko produkcji, ale także jakości produktów, oraz bez agresywnego marketingu.
Więcej »
Na początku lipca firma BASF Polska, wspólnie z przedsiębiorstwem Agrosimex i z sadownikami zorganizowała wyjazd do Austrii, Słowenii i na Węgry. Odwiedzając w tych krajach instytucje naukowe, firmy i organizacje branżowe oraz gospodarstwa uczestnicy wycieczki (fot. 1) mogli zobaczyć, jak zorganizowana jest tam produkcja i sprzedaż owoców, jakie odmiany się uprawia i w jakich systemach.
Więcej »
IX Święto Śliwki, zorganizowane 19–20 sierpnia br. przez lokalne władze Szydłowa oraz producentów śliwek z jego regionu, zgromadziło na dziedzińcu zamku w tym miasteczku kilka tysięcy osób. Nie zabrakło także wystawców prezentujących środki produkcji (fot. 1) dla sadownictwa. W tym roku, gośćmi honorowymi święta byli m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Lepper oraz poseł Przemysław Edgar Gosiewski.
Więcej »
Produkcja owoców na świecie stale wzrasta. Przed drugą wojną światową wynosiła ona (bez winogron) około 30 mln ton, w 1952 roku — 40 mln ton, latach 1970–1980 — średnio 230 mln ton, zaś pod koniec lat dziewięćdziesiątych ub. w. — około 360 mln ton. Obecnie przekracza 420 mln ton, a z winogronami wynosi ponad 500 mln ton.
Więcej »
W pierwszej części artykułu (HO 6/2006) Autor przedstawił m.in. informacje na temat warunków wzrostu i charakterystykę roślin żurawiny. Podał zalecenia związane z wyborem i przygotowaniem stanowiska dla tej rośliny, przydatne przed przystąpieniem do zakładania jej plantacji. (red.)
Więcej »
W pierwszej części (HO 9/2006) przedstawiłem najważniejsze informacje związane z tradycyjną uprawą borówki wysokiej w gospodarstwie Sabiny i Grzegorza Nowaków w Wojniczu koło Tarnowa. Poniżej przedstawiam doświadczenia plantatorów z uprawą tej rośliny w tunelu foliowym na przyspieszony zbiór owoców.
Więcej »
Na początku tego roku w Niemczech odbyły się dwie sadowniczo-szkółkarskie imprezy targowe — pierwsza w miejscowości Jork koło Hamburga (8–9 lutego), druga we Friedrichshafen nad Jeziorem Bodeńskim (10–12 lutego). Wybór tych miejscowości na miejsce targów nie jest przypadkowy — leżą w dwóch największych niemieckich zagłębiach sadowniczych.
Więcej »
Nowe odmiany jabłoni trafiające do naszych sadów pochodzą głównie z Europy lub USA. Rzadko zdarza się, żeby odmiany z innych kontynentów cieszyły się uznaniem w Polsce, wyjątkiem jest nowozelandzka 'Gala'. Jeszcze niedawno nie interesowano się zupełnie odmianami wyhodowanymi w Azji, zasilały one jedynie nasadzenia kolekcyjne. W ostatnich latach nasi sadownicy zwracają jednak coraz więcej uwagi na odmiany jabłoni pochodzące z tego kontynentu. Związane jest to z faktem, że również w światowej produkcji wzrasta znaczenie tych odmian. Wśród odmian azjatyckich czołowe miejsce zajmuje 'Fuji', której udział w rynku jabłek jest wysoki z uwagi na wielkość produkcji, głównie w Chinach. Poniżej opisujemy podstawowe zagadnienia związane z uprawą, jakością i przechowywaniem jabłek tej odmiany i jej mutantów.
Więcej »
Więcej »
Gospodarstwo firmy Sadpol w Kondrajcu Pańskim odwiedziłem w lipcu, gdy rozpoczynano zbiór truskawek powtarzających owocowanie — ich nasadzenia zajmują tam prawie 100 hektarów. Panuje przekonanie, że zapotrzebowanie na truskawki z drugiego "rzutu" jest mniejsze niż na owoce z przyspieszanych lub tradycyjnych plantacji. Wydaje się jednak, że do truskawek poza głównym okresem ich dojrzewania należy przyzwyczaić konsumentów, trzeba jednak oferować owoce najwyższej jakości. Dobrej jakości truskawkami są w tym okresie zainteresowani także eksporterzy tych owoców. Taka uprawa ma ważną zaletę — pozwala wydłużyć zbiór, a tym samym również okres zatrudnienia pracowników, co pomaga zatrzymać ich w gospodarstwie, gdy o siłę roboczą jest coraz trudniej.
Więcej »
Wstawki, podobnie jak podkładki, stanowią niedrogą i korzystną dla środowiska metodę kontroli wzrostu drzew, pokroju korony, jakości owoców (mogą nawet modyfikować zawartość flawonoidów w owocach, jak dzieje się to u roślin cytrusowych). Wpływają na uzyskiwanie wczesnych i corocznych plonów oraz na możliwość przechowywania owoców. Mogą eliminować wpływ niekorzystnych warunków glebowych, na przykład zasolenia, stresów klimatycznych (susze lub ostre mrozy) lub zwiększać odporność na patogeny odglebowe czy choroby grzybowe. Wstawka może być również używana jako element niwelujący niezgodność między odmianą i podkładką.
Więcej »
Więcej »
Z badań przeprowadzonych w kilkunastu ostatnich latach nie tylko w Polsce wynika, że dokarmianie dolistne może w znaczny sposób oddziaływać na zawartość azotanów w plonie (czyt. też HO 5/2006), jednakże wpływ tego zabiegu na akumulację metali ciężkich w roślinach nie został w sposób wystarczający określony. Interesujące są zagadnienia dotyczące interakcji doglebowego nawożenia azotem i dolistnego dokarmiania tym pierwiastkiem na wielkość i jakość biologiczną plonu. Tego typu badania przeprowadzono w kilku ostatnich latach na Akademii Rolniczej w Krakowie, między innymi w uprawie marchwi, kapusty i buraka ćwikłowego. Doświadczenia z nawożeniem marchwi wykonano w uprawie polowej oraz w próbach wazonowych. Ich celem było określenie wpływu formy, dawki, terminu mineralnego nawożenia azotowego oraz dokarmiania dolistnego azotem na wielkość i jakość plonu marchwi.
Więcej »
Przez ostatnich kilka lat przemysł przetwórczy, zwłaszcza zakłady produkujące soki, a w drugiej kolejności zamrażalnie, zaczął zwiększać produkcję, co spowodowało wzrost zapotrzebowania na marchew. Uprawę tego warzywa można w dużym stopniu zmechanizować, dlatego zaczęli się nią interesować producenci dysponujący wielkimi gospodarstwami. Uprawa na dużych obszarach (fot. 1) jest opłacalna, nawet przy stosunkowo niskich cenach skupu, jakie w niektórych sezonach proponują w czasie zbiorów zakłady przetwórcze.
Więcej »
Więcej »
Podstawowymi czynnikami wpływającymi na przechowanie się warzyw są: temperatura, wilgotność i skład gazowy atmosfery oraz higiena przechowywania.
Więcej »
Warzywa w kuchni chińskiej odgrywają rolę nadrzędną. W czasie wielu posiłków w Chinach nie jada się mięsa ani nawet ryżu, zawsze natomiast podawane są warzywa. Warzywnictwo odgrywa więc dużą rolę w tym kraju. W roku 2003 warzywa uprawiano tam na 20,3 mln ha, co stanowiło prawie 13% całkowitej powierzchni upraw roślinnych. W sumie wyprodukowano łącznie 610 mln ton warzyw. Produkcja na tym poziomie w pełni zaspokaja potrzeby krajowe oraz umożliwia eksport (głównie przez Hongkong) do krajów Azji, Europy, Ameryki Północnej oraz Australii.
Więcej »
Z wynikami badań prowadzonych w Instytucie Warzywnictwa można było się zapoznać w czasie Dni Otwartych Drzwi, które w tym roku zorganizowano w Skierniewicach 27 lipca.
Więcej »
Więcej »
11 sierpnia na plantacji Czesława Witkowskiego w Biskupicach odbyło się pierwsze seminarium cebulowe na terenie gminy Radziejów. Organizacji spotkania podjęli się specjaliści z oddziału w Zarzeczewie KPODR w Minikowie i z Zespołu Terenowego z Radziejowa. Sponsorami tego przedsięwzięcia były firmy Bayer CropScience i Arysta Life Science. Zagadnienia związane z ochroną plantacji cebuli omówił dr Jan Sobolewski z Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach.
Więcej »
Więcej »
20 sierpnia w Zofipolu w gminie Igołomia Dzień Otwarty zorganizowała firma Seminis Vegetable Seeds. Współorganizatorami tej imprezy były: Bayer CropScience, który dostarczył środków ochrony roślin, a także Kemira GrowHow Sp. z o.o., Scotts Poland i Tradecorp — odpowiedzialne za nawożenie plantacji. Na kolekcji przygotowanej na polu Tadeusza Kwiatka — dystrybutora SVS na południu Polski i właściciela przedsiębiorstwa Polger — można było zobaczyć znane już producentom z tego rejonu i nowe odmiany 14 gatunków warzyw.
Więcej »
Jak co roku, w drugiej połowie sierpnia zorganizowano spotkania dla producentów zajmujących się uprawą pomidorów przy palikach. Pierwsze z nich odbyło się 13 sierpnia w Święrzycach koło Koprzywnicy (rejon Sandomierza), jego organizatorami były firmy Syngenta Seeds i Yara Poland. Tydzień później, 20 sierpnia, spotkanie w podwarszawskich Glinkach przygotowali pracownicy Powiatowego Zespołu Doradców w Otwocku, należącego do Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie oraz Syngenta Seeds (fot. 1).
Więcej »
W uprawie pomidorów pod osłonami najwięcej problemów występuje jesienią. Szybko zmieniające się warunki atmosferyczne: temperatura, wilgotność powietrza, nasłonecznienie i długość dnia, wymagają natychmiastowego korygowania podstawowych zabiegów agrotechnicznych. Dotyczy to przede wszystkim zmian strategii nawadniania, nawożenia, a także zabiegów pielęgnacyjnych, np. usuwania liści. Zdecydowanie łatwiej jest zapewnić odpowiednie warunki uprawy w nowoczesnych obiektach wyposażonych w komputery klimatyczne, które sterują m.in. ogrzewaniem, wietrzeniem i nawadnianiem. W niskich szklarniach starego typu i w tunelach foliowych produkcja w okresie jesiennym jest trudniejsza, ze względu na to, że zwykle nie ma możliwości sterowania klimatem wewnątrz tych pomieszczeń.
Więcej »
Produkcję kwiatów ciętych alstremerii — zarówno w szklarniach, jak i w tunelach foliowych — rozpoczęto w Polsce w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Łatwa uprawa, małe wymagania cieplne i dobre plonowanie sprawiły, że roślina ta szybko znalazła uznanie wśród producentów. Pojawiające się trudności ze zbytem dużej ilości towaru w krótkim czasie (50–70% plonu zbierano w kwietniu, maju), żółknięcie liści przy braku światła w czasie przechowywania kwiatów ciętych, a także zniechęcenie odbiorców spowodowane niewielką liczbą odmian (uprawiano wówczas głównie 'Reginę' o lilioworóżowych kwiatach) zadecydowały o stopniowym zmniejszeniu się powierzchni uprawy w naszym kraju. Niezwykle dynamicznie rozwijająca się hodowla i doskonalenie technologii uprawy sprawiły jednocześnie, że w Holandii produkowano coraz więcej kwiatów alstremerii. Pod koniec lat 90. ub. wieku powierzchnia uprawy tych roślin na świecie wynosiła 400–500 ha, w tym aż 120 ha znajdowało się w Holandii, która jest liderem w hodowli i produkcji kwiatów ciętych tego gatunku. Ostatnio w Polsce także notuje się wzrost zainteresowania produkcją alstremerii na kwiaty cięte, a zachętą do tego są dostępność odmian nowej generacji i niewielkie wymagania termiczne rośliny, której uprawa jest w związku z tym energooszczędna.
Więcej »
Jaskier azjatycki (Ranunculus asiaticus) jest gatunkiem wieloletnim, ale w naszych warunkach nie przetrzymuje zimy. Zyskał natomiast popularność jako roślina doniczkowa. Różnobarwne kwiaty jaskra azjatyckiego, pojawiającego się w sprzedaży wiosną, skutecznie zachęcają klientów do zakupów. Z roku na rok sprzedaż tych — produkowanych od jesieni — roślin w doniczkach znacznie się zwiększa.
Więcej »
Gerbery, po latach boomu, są coraz rzadziej uprawiane przez polskich ogrodników. Tymczasem w Kraju Tulipanów ich popularność nie maleje — w ubiegłym roku na giełdach holenderskich sprzedano prawie 800 mln kwiatów gerbery, która pod względem obrotów aukcyjnych zajmuje tam 5. miejsce w grupie najważniejszych kwiatów ciętych. Duże zainteresowanie tym gatunkiem to zasługa m.in. nowych odmian — zarówno miniaturowych (o koszyczkach jedno- i dwubarwnych), jak i wielkokwiatowych, o różnorodnym kształcie i ułożeniu kwiatów języczkowatych. Jednym z przedsiębiorstw, które od lat zajmuje się hodowlą gerbery, jest holenderska firma Schreurs Gerberas & Roses. W jej szklarniach w miejscowości De Kwakel produkuje się też — na powierzchni 4 ha — kwiaty cięte tej rośliny.
Więcej »
Włosi należą do europejskiej czołówki w produkcji roślin ozdobnych, której wartość wynosi w Italii 5 mld rocznie. Specjalności, z którymi natychmiast kojarzy się tamtejszy rynek, to np. zieleń cięta czy formowane krzewy, jedne z głównych towarów eksportowych tego kraju. Największa jest jednak — licząca ponad 13,5 tysięcy przedsiębiorstw — grupa producentów roślin doniczkowych i balkonowo-rabatowych. Uprawy te zajmują, wraz z uprawami roślin na kwiaty cięte, około 12,7 tys. hektarów. Na kwiaciarskiej mapie Włoch nie brakuje zarazem miejsc, w których prowadzona jest hodowla. Jedną ze znanych firm dostarczających na rynek nowych odmian jest Albani e Ruggieri.
Więcej »
Włosi należą do europejskiej czołówki w produkcji roślin ozdobnych, której wartość wynosi w Italii 5 mld euro rocznie. Specjalności, z którymi natychmiast kojarzy się tamtejszy rynek, to np. zieleń cięta czy formowane krzewy, jedne z głównych towarów eksportowych tego kraju. Największa jest jednak — licząca ponad 13,5 tysięcy przedsiębiorstw — grupa producentów roślin doniczkowych i balkonowo-rabatowych. Uprawy te zajmują, wraz z uprawami roślin na kwiaty cięte, około 12,7 tys. hektarów. Na kwiaciarskiej mapie Włoch nie brakuje zarazem miejsc, w których prowadzona jest hodowla. Jedną ze znanych firm dostarczających na rynek nowych odmian jest Albani e Ruggieri.
Więcej »