• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 02/2007

Amblyseius swirskii jest drapieżnym roztoczem z rodziny dobroczynkowatych (Phytoseiidae). Gatunek ten, opisywany również pod nazwą Typhlodromips swirskii, ma coraz większe znaczenie w zwalczaniu szkodników w uprawach pod osłonami, zwłaszcza mączlików i wciornastków. W porównaniu z innymi entomofagami wykorzystywanymi w biologicznej ochronie roślin pod osłonami, A. swirskii odznacza się bardzo szybkim tempem wzrostu populacji, całoroczną aktywnością (nie zapada w diapauzę), zdolnością przeżywania i namnażania się w przypadku braku szkodników w uprawie oraz małą wrażliwością na wysoką temperaturę.
Więcej »
21–24 listopada 2006 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO, poświęcone ochronie środowiska, odnawialnym źródłom energii (OZE), recyklingowi oraz zagospodarowaniu odpadów. Swoją ofertę zaprezentowało prawie 1000 wystawców z 23 krajów, a stoiska odwiedziło ponad 25 tys. osób. Przedstawiono wiele rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, czyli systemów opartych na wykorzystaniu energii słonecznej, wiatrowej oraz biomasy.
Więcej »
Więcej »
Przedstawiciele 1162 firm z 55 krajów spotkali się 25–29 września 2006 r. w Moskwie na jubileuszowych 15. międzynarodowych targach spożywczych World Food organizowanych na terenie moskiewskiego Centrum Wystawowego przez firmę ITE LLC przy wsparciu władz Moskwy oraz administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej. Pomiędzy artykułami spożywczymi z całego świata pojawiły się także polskie owoce i warzywa.
Więcej »
Więcej »
Na świecie, w tym w Europie, dynamicznie rozwija się produkcja żywności metodami ekologicznymi. W Polsce początki tradycji rolnictwa ekologicznego sięgają lat przedwojennych, ale dopiero od 1991 r. systematycznie rośnie liczba gospodarstw oraz powierzchnia upraw ekologicznych (czyt. też HO 9/2005). Udział żywności ekologicznej w strukturze podaży produktów żywnościowych jest jednak u nas wciąż marginalny, chociaż stale się zwiększa. Według najnowszych danych Centrum Badania Opinii Społecznej, zdrowie własne i rodziny stanowi dla co drugiego Polaka podstawowy element udanego życia. Należy więc przypuszczać, że wzrośnie u nas zainteresowanie żywnością ekologiczną, czemu sprzyjać będzie większa dostępność tych produktów oraz wzrost dochodów Polaków.
Więcej »
W warszawskim Pałacu Kultury i Nauki 15 i 16 listopada ub. roku trwała trzecia edycja Międzynarodowych Targów Owoców i Warzyw AGF Polska, regionalnego wydania holenderskiej imprezy AGF Totaal, odbywającej się od 1981 roku co dwa lata w Rotterdamie. Organizatorem warszawskiej imprezy był Zarząd Targów Warszawskich Biuro Reklamy SA, w którego imieniu targi otwarła komisarz Grażyna Pietrzyk. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele polskiego resortu rolnictwa, ambasady Holandii oraz krajowych uczelni z branży rolniczej.
Więcej »
Więcej »
Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności: na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony rolnik prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego albo w drodze powrotnej, lub podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, albo w związku z wykonywaniem tych czynności, lub też w drodze do miejsca wykonywania tych czynności albo w drodze powrotnej.
Więcej »
Pod koniec ubiegłego roku wiele było medialnego szumu wokół rosyjskiego embarga na polską żywność. Wszystko zaczęło się od naszego weta dla wypracowania nowej umowy handlowej pomiędzy UE a Rosją. Zagrywka była ryzykowna, a nawet desperacka, wręcz va banque, i początkowo spotkała się w kraju z mieszanymi reakcjami. Odzew w łonie Wspólnoty był także daleki od entuzjazmu, a pierwsze popierające nas głosy były z lekka pozbawione zapału. Najpierw wypowiedzieli się Francuzi, ale nieoficjalnie i jakoś półgębkiem. Potem, już śmielej, poparła nas Litwa. O przełomie można było mówić w chwili, gdy zdecydowane stanowisko zajął Parlament Europejski, a wreszcie także Komisja Europejska. Polskie kłopoty z Rosją stały się wreszcie tym, czym powinny być od początku, czyli problemem całej Unii.
Więcej »
Targi Interpoma we włoskim Bolzano (stolicy prowincji Górna Adyga, bardziej znanej jako Południowy Tyrol) odbyły się po raz pierwszy w 1998 r. Od tego czasu organizowane są co dwa lata. Ubiegłoroczna szósta edycja tej imprezy — 9–11 listopada — zgromadziła prawie 10 tysięcy zwiedzających, w tym ponad 30% gości z 38 krajów świata. Na 150 tys. m2 mogli oni obejrzeć ofertę około 230 dostawców środków produkcji, związanych — bezpośrednio lub pośrednio — z branżą sadowniczą, głównie z uprawą jabłoni. Obok stoisk włoskich, były także ekspozycje przedsiębiorstw z Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec czy Nowej Zelandii.
Więcej »
Długotrwałe okresy suszy stają się czynnikiem ograniczającym rozwój intensywnego sadownictwa. Nawadnianie sadów jest już dzisiaj niezbędnym zabiegiem agrotechnicznym. Znaczne zagęszczenie drzew na jednostce powierzchni, przy ograniczonym zasięgu systemu korzeniowego podkładek karłowych i półkarłowych, zwiększa konkurencję drzew o wodę i składniki pokarmowe w glebie, dlatego wydaje się celowe jednoczesne podawanie wody i nawozów. Stosowanie nawozów wraz z wodą ma potencjalne zalety, ale też i wady. Nie zawsze jednak teoretyczne możliwości fertygacji uda się wykorzystać w praktyce sadowniczej.
Więcej »
Podobnie jak w wielu krajach na świecie, także w naszym sadownictwie pogarszają się warunki ekonomiczne. W tych coraz trudniejszych jedni sobie dobrze radzą i są zadowoleni, a inni mają poważne problemy ekonomiczne, w związku z czym są niezadowoleni i narzekają na trudne czasy. Tych drugich jest znacznie więcej w naszym sadownictwie. Wśród tej grupy dominują małe i słabo zorganizowane gospodarstwa, w których plony są na ogół niskie, nie najlepszej jakości i występują problemy ze zbytem owoców po opłacalnych cenach.
Więcej »
W pierwszej części relacji z wycieczki zorganizowanej przez Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych zamieściłem informacje o produkcji sadowniczej w Niemczech. Poniżej zapoznam Czytelników z produkcją jabłek i gruszek w dwóch odwiedzonych latem ubiegłego roku holenderskich gospodarstwach sadowniczych.
Więcej »
Analizując sytuację w polskim sadownictwie można stwierdzić, że 'Sampion' cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród producentów, jak i konsumentów. Niewątpliwie jest po 'Idaredzie' i Jonagoldach podstawową odmianą uprawianą w naszych sadach. Cechami, które decydują o jej popularności, są jakość i smak owoców oraz niezawodność w produkcji. Obserwacje przeprowadzone w wielu sadach dowodzą, że odmiana ta może być produkowana na podkładkach karłowych i półkarłowych.
Więcej »
W Nowej Wsi koło Warki 10 grudnia pod hasłem "Owocobranie 2006" Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej oraz Urząd Miejski w Warce zorganizowały spotkanie sadownicze połączone z wykładami i prezentacją ofert firm związanych z sadownictwem. Spotkanie otworzył burmistrz Warki Zygmunt Pałczyński (fot. 1). Wspomniał, że kiedyś impreza miała bardziej huczny charakter, powiązana była z festynem, konkursami i zabawą. Wtedy uczestniczyli w niej mieszkańcy całego regionu. Teraz jest bardziej kameralna i uczestniczą w niej tylko sadownicy. Sadownictwo w rejonie Warki jest najważniejszą gałęzią gospodarki — znaczna część spośród 20 000 mieszkańców gminy to sadownicy lub osoby związane z produkcją owoców i usługami na rzecz tej branży.
Więcej »
Wzrost zainteresowania uprawą leszczyny, jaki obserwujemy w naszym kraju w ostatnim okresie, ma przypuszczalnie swoje źródła w fakcie przyznania przez Komisję Rolnictwa UE specjalnych dopłat dla osób uprawiających tę roślinę na powierzchni co najmniej 1 ha. Wielu sadowników poszukuje w związku z tym informacji na temat zakładania plantacji leszczyny, wymagań tej rośliny oraz najlepszych jej odmian.
Więcej »
Więcej »
W Wielkiej Brytanii uprawia się około 150 odmian agrestu. Większość z nich to stare odmiany, które nadal dostępne są w specjalistycznych szkółkach. Na plantacjach towarowych dominują jednak nowe, do których zalicza się m.in. 'Invicta', odporne lub mało podatne na amerykańskiego mączniaka agrestu. Ważnym kierunkiem uprawy jest produkcja owoców do bezpośredniego spożycia i właśnie tego typu uprawom poświęcony będzie poniższy materiał.
Więcej »
Piotr i Beata Grześkiewiczowie (fot. 1) z Goławina koło Czerwińska (woj. mazowieckie) są właścicielami 21-hektarowego gospodarstwa, w którym uprawiają co roku po mniej więcej 5 hektarów truskawek i kapusty pekińskiej, a na reszcie areału zboża i poplony, niezbędne w zmianowaniu przy uprawie truskawek. Od kilku lat produkuje się wyłącznie owoce deserowe truskawek, a plony sięgają nawet 30 ton z hektara. Tak dobre wyniki udaje się osiągnąć tylko dzięki sadzeniu wysokiej jakości materiału, właściwemu nawożeniu i starannej ochronie.
Więcej »
Borówka wysoka, której powierzchnia upraw w Polsce co roku się zwiększa, początkowo uważana była za roślinę niewymagającą ochrony przed szkodnikami. Przy wzroście areału i w miarę starzenia się plantacji pojawiają się jednak na borówce roślinożerne owady i roztocze. Niektóre z nich występując licznie mogą wyrządzać szkody o znaczeniu gospodarczym. Szkodniki borówki nie są zbyt dobrze poznane, można jednak wymienić kilka gatunków, które spotyka się na naszych plantacjach. Dlatego też chciałabym przybliżyć opis najważniejszych szkodników oraz przebieg ich rozwoju i rodzaj uszkodzeń, jakie powodują. Wydaje się, że ułatwi to lustracje plantacji, ocenę zagrożenia, a w razie konieczności podjęcie środków zaradczych. Warto dodać, że ochrona borówki nie jest prosta ani łatwa, gdyż — zgodnie z ustawą o ochronie roślin — do walki ze szkodnikami mogą być polecane tylko te środki, w których etykiecie są wymienione szkodniki na danej roślinie. Środków do ochrony borówki można szukać tylko w grupie mających ogólniejszą etykietę, w której preparat zaleca się do ochrony roślin jagodowych. Borówka, jako uprawa małoobszarowa, należy bowiem do tych roślin, na których z reguły nie prowadzi się kosztownych badań rejestracyjnych. Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie znajdzie się sensowne rozwiązanie problemu i będzie można zalecać środki także do ochrony roślin, które nie są w grupie wielkoobszarowych.
Więcej »
Firma Haygrove Poland, która ma siedzibę w Kępnie, a zakład w Nowej Wsi Książęcej koło Kępna, 22 listopada zorganizowała Dzień Otwartych Drzwi dla producentów owoców, warzyw i kwiatów. Zaprezentowano kilka rodzajów produkowanych tutaj przenośnych tuneli foliowych oraz wprowadzanych lub testowanych nowatorskich rozwiązań mających usprawnić w nich pracę (fot. 1).
Więcej »
Więcej »
Warunki klimatyczne w początkowym okresie po ustawieniu rozsady pomidorów w otworach na matach uprawowych w największym stopniu (mniej więcej w 80%) decydują o prawidłowym wzroście i rozwoju roślin, znacznie mniejsze znaczenie (około 20%) ma początkowe nawożenie. Przeważający wpływ klimatu na rośliny trwa do początku rozwoju owoców w pierwszych gronach. Początkowy okres uprawy wymaga zapewnienia warunków dla prawidłowego ukorzenienia się pomidorów oraz sterowania ich wzrostem i rozwojem dla uzyskania równowagi wegetatywno-generatywnej wszystkich roślin.
Więcej »
Więcej »
5 grudnia ub. roku w Przytyku oraz w Klwowie spotkania poświęcone uprawie papryki zorganizował Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Radomiu oraz firmy Syngenta Seeds i Scotts.
Więcej »
W ostatnim czasie mamy wiele sygnałów od producentów o złym przechowaniu się w tym sezonie warzyw, głównie korzeniowych (czyt. też HO 12/2006), cebulowych i kapustnych, składowanych w przechowalniach, chłodniach, a często także w kopcach ziemnych i wielu zaadaptowanych pomieszczeniach. Głównym powodem takiego stanu rzeczy był niekorzystny przebieg pogody przez większą część okresu wegetacji i bezpośrednio przed zbiorami.
Więcej »
Dwutlenek węgla jest gazem występującym naturalnie w powietrzu atmosferycznym, które składa się w 78% z azotu, w 21% z tlenu i tylko 0,34% stanowi CO2 — jego zawartość jest zwykle wyrażana jako 340 ppm (parts per milion). CO2 powstaje w czasie spalania wszystkich materiałów zawierających węgiel, czyli m.in. węgla kamiennego, ropy naftowej i jej pochodnych, drewna, a także przy rozkładzie substancji organicznej w glebie czy kompostach. Stężenie tego gazu w powietrzu wzrasta w ostatnich dziesięcioleciach powodując tzw. efekt cieplarniany, czyli globalne ocieplenie klimatu. Można więc powiedzieć, że wykorzystywanie CO2 do dokarmiania upraw w szklarniach może być pozytywne z ekologicznego punktu widzenia, gdyż zamiast emitowania do atmosfery tego gazu powstającego np. w czasie spalania paliwa wykorzystywanego do ogrzewania obiektów, jest on asymilowany przez uprawiane rośliny w procesie fotosyntezy.
Więcej »
W rejonie kalisko-pleszewskim ogrodnicy wyspecjalizowali się w uprawach pod osłonami. Niektórzy twierdzą, że pod tym względem jest to najdynamiczniej rozwijający się obszar w Polsce, a nawet w Europie. Szacuje się, że w ubiegłym roku szklarnie w tym rejonie zajmowały około 330 hektarów. Gospodarstwa ogrodnicze są zróżnicowane pod względem wielkości — mają od 0,3–0,4 ha do 8–12 ha. Pod osłonami uprawia się głównie warzywa. Największą powierzchnię zajmuje uprawa pomidora w podłożach inertnych. Plony pomidorów uzyskiwane w kaliskich gospodarstwach są skutkiem nie tylko dobrego wyboru środków produkcji i metody uprawy, ale — jak wynika z moich wieloletnich obserwacji — w dużej mierze zależą także od osobistego zaangażowania się ogrodników w uprawę.
Więcej »
Tradycyjne nawożenie pomidorów opierało się na podawaniu nawozów przedwegetacyjnie, okresowo pogłównie oraz dolistnie. Nowoczesne metody uprawy skłoniły naukowców do poszukiwania innych sposobów nawożenia, lepiej dostosowanych do potrzeb roślin. Najlepszym rozwiązaniem okazała się fertygacja, czyli połączenie nawożenia z nawadnianiem. Fertygacja pozwala na podawanie w niskim stężeniu kwasów i nawozów mineralnych przez cały okres uprawy, dzięki czemu przeciwdziała się okresowemu nadmiernemu koncentrowaniu się soli w podłożu, a także umożliwia się precyzyjne dostosowanie nawożenia do bieżących potrzeb pokarmowych roślin. Fertygacja znajduje obecnie zastosowanie zarówno w uprawach tradycyjnych, jak i bezglebowych (m.in. w wełnie mineralnej, włóknie kokosowym, włóknie drzewnym).
Więcej »
Nasiona to jeden z najważniejszych środków produkcji, a ich jakość ma wpływ na agrotechnikę oraz decyduje w dużym stopniu o opłacalności każdej uprawy. Przemiany gospodarcze w Polsce zainicjowane w roku 1989 spowodowały powstanie wolnego rynku, a tym samym pojawienie się konkurencji również w branży nasiennej. Konkurencja ta zaostrzyła się w ostatnich latach, bowiem polskie firmy starają się odzyskać, utracony w znacznej mierze na rzecz firm zagranicznych, rynek profesjonalnych nasion ogrodniczych. Zjawisko to prawdopodobnie będzie się nasilać, m.in. z powodu ekspansji w naszym kraju kolejnych zagranicznych firm nasiennych. Sytuacja ta zmusza przedsiębiorstwa m.in. do wprowadzania dodatkowych zabiegów poprawiających jakość biologiczną nasion.
Więcej »
Zaprawianie jest powszechnym zabiegiem profilaktycznym w ochronie roślin, jednocześnie najbezpieczniejszym dla środowiska. Zabieg ten chroni rośliny przed patogenami wywołującymi zgorzele siewek oraz przed szkodnikami uszkadzającymi siewki. Zaletami tej metody są: duża skuteczność, łatwość wykonania zabiegu oraz małe zużycie preparatu, wpływające na niski koszt zaprawiania. Do zalet należy również zwykle długi okres działania zaprawy (zależny od warunków glebowych i klimatycznych), pozwalający często na rezygnację z wykonywania w późniejszym okresie, po wschodach roślin, 1 lub 2 opryskiwań, których skuteczność byłaby i tak zwykle mniejsza niż zaprawiania nasion.
Więcej »
Dzięki cennym właściwościom (czytaj tekst w ramce) pietruszka korzeniowa cieszy się dużą popularnością. Dostępna jest w handlu przez cały rok w postaci świeżej, mrożonej i suszonej. Na rynku świeżych warzyw poszukiwane są przede wszystkim korzenie zdrowe, kształtne i gładkie, bez rozwidleń i bocznych odgałęzień. Producenci pietruszki takiej jakości mogą liczyć na łatwy jej zbyt i wysoką cenę. Uzyskanie zadowalającego i dobrej jakości plonu tego warzywa wymaga znajomości potrzeb rośliny i zapewnienia jej odpowiednich warunków wzrostu od siewu do zbioru.
Więcej »
Konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z agrotechniką, metodami uprawy i przechowywaniem cebuli zorganizowana została 7 grudnia przez Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach.
Więcej »
Więcej »
Propagowana przez duże sieci super- i hipermarketów sprzedaż gotowych do spożycia warzyw wymusza na producentach inwestowanie w technologie umożliwiające właściwe przygotowanie towaru do sprzedaży. Na zachodnim rynku mycie i polerowanie marchwi jest już standardem, ale tam całą obróbką zajmują się często duże pakownie czy organizacje producenckie, a zadaniem producenta jest tylko dostarczenie do nich surowca wysokiej jakości. W Polsce, przy braku takich jednostek, obowiązek ten spada na producentów. Jako jeden z pierwszych w maszyny do takiego przygotowania marchwi zainwestował Krzysztof Tomaszewski (fot. 1) z Radunicy koło Pruszcza Gdańskiego, prowadzący gospodarstwo wraz z córką Luizą i zięciem Krzysztofem Kajrysem.
Więcej »
Konwalia majowa (Convallaria majalis) znajduje się w uprawie pod osłonami od ponad 150 lat. Początkowo pędzono ją tylko na kwiat cięty, ostatnio nabiera także znaczenia jako roślina doniczkowa (fot. 1). W 2005 roku na holenderskich giełdach sprzedano 633 tys. kwiatów ciętych konwalii za 115 tys. euro, przy czym cena 1 kwiatu wynosiła 18 eurocentów.
Więcej »
W pierwszej części artykułu opisałam jedną z typowych dla tego regionu (który leży na północy Włoch) kwiaciarskich firm ogrodniczych — zajmujących się produkcją ukorzenionych sadzonek roślin balkonowo-rabatowych i doniczkowych. Było to gospodarstwo rodzinne Andreas Psenner, które produkuje oferowane przez siebie materiały wyjściowe tylko na terenie Italii. Tym razem przedstawiam przedsiębiorstwo o wielkim rozmachu, które działa na dwóch kontynentach i nie ogranicza się do roślin ozdobnych.
Więcej »
Giełdowa sprzedaż roślin ozdobnych odbywa się w Krakowie już od wielu lat. Przez długi okres brakowało jednak dobrze zorganizowanego miejsca handlu, a skazani na decyzje samorządowców ogrodnicy i kupcy zmuszeni byli zmieniać co jakiś czas jego lokalizację. Od 11 lat handel prowadzony jest wprawdzie w jednym miejscu, przy ulicy Balickiej, ale — mimo poczynionych działań w kierunku poprawy warunków zbytu — nadal trudno je określić mianem profesjonalnej giełdy kwiatowej.
Więcej »
Po przeniesieniu kilka lat temu międzynarodowej wystawy kwiaciarskiej z Aalsmeer do Amsterdamu, gdzie stała się ona integralną częścią targów Horti Fair (czyt. HO 1/2007), gospodarze tej pierwszej imprezy (zarządzający aukcją roślin ozdobnych w Aalsmeer) postanowili wykorzystać jej tradycje. Stworzyli mianowicie niewielką początkowo wystawę Aalsmeer Market, która odbywa się równocześnie z amsterdamskimi targami i zwabia wielu przyjeżdżających na Horti Fair. Co charakterystyczne, wystawcami w Aalsmeer są przede wszystkim producenci kwiatów ciętych czy roślin doniczkowych (członkowie aukcji), a nie — jak w Amsterdamie — hodowcy i dystrybutorzy materiałów wyjściowych. Aalsmeer Market rozwija się z roku na rok i ostatnio (1–3 listopada 2006 r.) stanowił już "mały Horti Fair", bo pokazywał — na powierzchni 10 000 m2 — nie tylko produkty roślinne, ale i pomysłowe sposoby ich sprzedaży detalicznej oraz akcesoria przydatne w handlu, a także, starannie wyeksponowane, nowości odmianowe. Roboczy charakter i rodzinna atmosfera targów w Aalsmeer stanowiły dodatkową zachętę do zwiedzenia tamtejszej imprezy, która — lepiej niż Horti Fair — pozwala się przekonać, jak sobie radzą holenderscy ogrodnicy.
Więcej »
Ubiegłoroczne, tradycyjne sympozjum "Nowości w uprawie chryzantem" — organizowane przez prof. dr. hab. Tadeusza Baranowskiego i dr Ewę Dankowską z Katedry Metod Ochrony Roślin poznańskiej Akademii Rolniczej — odbyło się jak zwykle w listopadzie (tym razem 17–18 XI) w Poznaniu. Długa już historia chryzantemowych spotkań w stolicy Wielkopolski (ich 20-lecie świętowano w 2004 r.), które z roboczych warsztatów przerodziły się w dwudniowe konferencje w komfortowym Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin, a także możliwość bezpośrednich kontaktów z najlepszymi w Polsce specjalistami zajmującymi się naukowo uprawą chryzantem, nie zachęciły jednak zbyt wielu ogrodników do przyjazdu na sympozjum w 2006 r. Mała frekwencja sprawiła, że profesor Baranowski (fot. 1) ponownie rozważa zmianę formuły listopadowych spotkań (zapowiadał to już przy okazji wspomnianego jubileuszu, ale uczestnicy przekonali go do zachowania status quo) i przeniesienie ich z kosztownego dla organizatorów centrum IOR na uczelnię, czyli powrót do przeszłości. Bywalcy sympozjów mają jednak nadzieję, że w tym roku i następnych latach będą mogli przyjeżdżać do Poznania i wciąż uczyć się czegoś nowego o produkcji chryzantem.
Więcej »