• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 04/2007

Z inicjatywy senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 15 lutego br. w Warszawie odbyło się spotkanie, na którym omawiano projekt ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
Więcej »
Fruit Logistica to targi skupiające pod jednym dachem produkty ogrodnicze z całego świata i liczące się osoby z branży. Od 8 do 10 lutego br. odbyła się w Berlinie ich piętnasta edycja, zorganizowana przez Messe Berlin GmbH, we współpracy z „Fruchthandel Magazin” (czasopismo zajmujące się międzynarodowym handlem owocami i warzywami). Na trzy dni stolica Niemiec zamieniła się w międzynarodowe centrum marketingu oraz logistyki dotyczących owoców i warzyw. Była to bardzo dobra okazja do nawiązania kontaktów handlowych, uzyskania informacji o nowych produktach i tendencjach rynkowych oraz obowiązkowa impreza dla producentów, którzy chcą uczestniczyć w międzynarodowym rynku.
Więcej »
W ciągu ostatnich 15 lat przybyło i nadal przybywa dużych — kilku-, kilkudziesięciohektarowych plantacji truskawek, są nawet pojedyncze, które przekraczają kilkaset hektarów. Relacje cenowe są znacznie mniej korzystne dla producentów ich owoców niż było to jeszcze przed kilkunastoma laty. Dlatego, by mieć godziwy dochód, należy zwiększyć areał oraz zintensyfikować produkcję. Wymaga to jednak dobrej znajomości technologii uprawy, w której dużą rolę odgrywa prawidłowa ochrona. W artykule tym chcę zwrócić uwagę przede wszystkim na szkodniki, które mogą wystąpić na plantacjach truskawek, oraz przybliżyć metody ograniczenia szkód.
Więcej »
W nowoczesnych sadach prowadzonych zgodnie z zasadami Integrowanej Produkcji (IP) chwasty można zwalczać herbicydami 2–4 razy w sezonie. Pierwszy zabieg wykonuje się przeważnie na przełomie kwietnia i maja, następny — w czerwcu lub, w przypadku produkcji wczesnych owoców — w lipcu, po ich zbiorze. Ostatni zabieg, który coraz częściej wykonywany jest rutynowo, przeprowadza się w końcu października, w listopadzie lub nawet na początku grudnia. Dobór herbicydów zależy od rodzaju sadu oraz stanu i stopnia jego zachwaszczenia. Herbicydy mogą wykazywać jednak różną skuteczność chwastobójczą w zależności od tego, jakiej wody użyje się do zabiegu. Dlatego warto zwrócić uwagę na kilka zasad przy ich stosowaniu.
Więcej »
W Polsce, wraz ze wzrostem zainteresowania deserowymi truskawkami, coraz bardziej popularna staje się ich sterowana uprawa. Pozwala ona uzyskać owoce poza tradycyjnym okresem owocowania. Dzięki niej, a także nowym odmianom i technologiom produkcji sadzonek, owoce można zbierać przez kilka miesięcy w roku. Duży wpływ na uzyskanie wysokich plonów dobrej jakości ma też odpowiedni dobór sadzonek. Dotychczas producenci zakładali plantacje z sadzonek świeżych (zielonych) o średnicy korony 10–15 mm. Obecnie coraz częściej decydują się na sadzonki typu frigo.
Więcej »
Zastanawia się nad tym wielu producentów owoców miękkich, które wymagają znacznych nakładów na robociznę, zwłaszcza że w ubiegłym sezonie pojawiły się problemy z zatrudnieniem wystarczającej liczby osób do pracy. Dotyczy to szczególnie osób uprawiających truskawki, których zbiór jest bardzo pracochłonny i ma znaczny udział w kosztach produkcji. Niestety, dotychczas nie wymyślono maszyn, które pozwalałyby zmechanizować zbiór truskawek. Są jednak takie, które usprawniają tę pracę.
Więcej »
Powszechnie wiadomo, że teraz o wyborze odmiany decyduje konsument i firmy handlowe. Te ostatnie dyktują konsumentom, co mogą kupować, a, pośrednio, także producentom — jakie uprawiać odmiany. Niestety, wiele dużych jednostek handlowych kieruje się interesem firmy, który nie zawsze jest zgodny z interesem konsumentów i producentów jabłek.
Więcej »
Przyspieszona uprawa krzewów owocowych pod osłonami nabrała dużego znaczenia gospodarczego, ponieważ pobudzając popyt przynosi znaczne zyski producentom. Okres dojrzewania jagód borówki wysokiej, od odmian wczesnych do późnych, trwa 8–10 tygodni, tj. od końca czerwca do pierwszych przymrozków jesiennych we wrześniu lub na początku października, ale zwykle kończy się w pierwszym tygodniu września. W niektórych krajach Europy Zachodniej zaczęto wydłużać okres zbioru tych jagód przez przyspieszanie lub opóźnianie pory dojrzewania owoców. Dlatego w Holandii i Belgii rozpoczęto uprawę odmian wczesnych i późnych tego gatunku pod osłonami. Najczęściej są to pojedyncze lub wielonawowe tunele foliowe (fot. 1 i 2), rzadziej szklarnie.
Więcej »
1 i 2 lutego, w Grójcu z inicjatywy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach oraz Związku Sadowników RP odbyło się XII Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników. Wśród wielu tematów dominowały te związane z rosnącym deficytem wody w uprawach sadowniczych i koniecznością nawadniania sadów czy plantacji, aby uzyskać owoce wysokiej jakości.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy omówili problemy związane z Reformą Rynku Rolnego.
W drugim dniu w spotkaniu wziął udział również minister rolnictwa — Andrzej Lepper (fot. 1).
Więcej »
Mączniak jabłoni jest drugą, po parchu jabłoni, najczęstszą chorobą jabłoni. Jego nasilenie zależy przede wszystkim od podatności odmiany i warunków atmosferycznych, a te w drugiej połowie minionego roku i ostatniej zimy sprzyjały rozwojowi sprawcy tej choroby.
Więcej »
Dziwne pytanie? Może i tak, ale czy na pewno? Choć rola pszczół w sadzie, zdaniem wielu sadowników, wydaje się niepodważalna, są jednak i tacy, którzy poglądu tego nie podzielają. Korzyści z wprowadzenia pszczół do sadu jest wiele. Są jednak i zagrożenia, np. rozprzestrzenianie zarazy ogniowej, a także trudności z wypożyczeniem uli oraz względy ekonomiczne. Czy warto więc "zaprosić" pszczoły do sadu?
Więcej »
Gdy przed dwoma laty wskazywałem na potrzebę zakładania sadów jabłoniowych, z których owoce przeznaczano by dla przemysłu przetwórczego, spotkałem się z wieloma kąśliwymi komentarzami. Dziś, choć liczba zwolenników tej koncepcji nie zwiększyła się znacznie, mam wiele satysfakcji, bo moja propozycja spotyka się z coraz szerszym zainteresowaniem.
Więcej »
Określenie stanu odżywienia roślin uprawnych w czasie wegetacji zawsze stwarzało sporo problemów. Najczęściej stosuje się wizualną ocenę kondycji roślin. W ten sposób jednak w przypadku składników pokarmowych nie można zdiagnozować ukrytych niedoborów, które mogą spowodować spadek plonów nawet do 20%, bez widocznych objawów na roślinach. Przy takim diagnozowaniu odżywienia ważne są systematyczne lustracje plantacji i znajomość objawów niedoboru poszczególnych składników pokarmowych. Skuteczną metodą oceny stanu odżywienia upraw sadowniczych jest analiza liści. Opracowane liczby graniczne zawartości składników pokarmowych w liściach danej uprawy porównane z wynikami analizy informują, jaki składnik pokarmowy należy uzupełnić, a jakie są w ilościach zapewniających prawidłowy wzrost i plonowanie.
Więcej »
Spółdzielnia Ogrodnicza "Grodzisko" z Raciechowic powstała w 1995 roku. Do jej utworzenia zachęciły sadowników organizowane w latach 90. ub. wieku szkolenia, na których informowano o korzyściach wynikających ze wspólnej sprzedaży owoców. Członkowie spółdzielni nie prowadzą dużych gospodarstw, ale i tak różnią się one znacznie wielkością. Współpraca umożliwia sprzedaż owoców do kilku sieci handlowych, pozwala także osiągać sukcesy. Grupa "Grodzisko" jako pierwsza w Polsce uzyskała w roku 1998 certyfikat "Jakość Carrefour", a w ubiegłym roku, dzięki staraniom sadowników, "Jabłko z Raciechowic" zostało wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych.
Więcej »
28–30 września 2006 r. z inicjatywy Krajowej Unii Producentów Soków zorganizowany został wyjazd do Mnchpfiffel koło Querfurtu w Niemczech, poświęcony zwiedzaniu sadów przemysłowych oraz wizycie na wystawie maszyn dla sadownictwa IMIGO 2006. Uczestnikami wyjazdu byli głównie członkowie KUPS, zajmujący się produkcją koncentratów owocowych, a przewodnikiem — prof. dr hab. Eberhard Makosz prezes Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. Jak wynika z zebranych podczas wyjazdu informacji, prowadzenie sadów przemysłowych z drzewami na silnie rosnących podkładkach i mechanicznym zbiorem owoców nie jest łatwe i wymaga ogromnych inwestycji, zwłaszcza w pierwszych latach takiej działalności.
Więcej »
W ostatnich latach coraz więcej osób interesuje się uprawą winorośli. W Polsce co roku zwiększa się także powierzchnia uprawy tego gatunku. W produkcji winogron wysokiej jakości warto przestrzegać zaleceń podanych w niniejszym artykule, dotyczących cięcia winorośli w okresie jej wegetacji.
Więcej »
Oprócz tematów związanych z czereśniami (czyt. HO 3/2007), które zdominowały konferencję towarzyszącą III Międzynarodowym Targom Agrotechniki Sadowniczej w Warszawie (12–13 stycznia br.), kilka wystąpień poświęcono nawożeniu i ochronie jabłoni.
Więcej »
O tym, co już od 2009 r. czeka m.in. polskich sadowników jako producentów żywności, dyskutowano 6 i 7 lutego br. w Skierniewicach, podczas dorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych, zorganizowanej przez Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa.
Więcej »
Jednym z gości XVI Spotkania Sadowniczego w Sandomierzu (czyt. też HO 3/2007) był Peter van Arkel (fot. 1) doradca z holenderskiej firmy Fruit Advies Zuid-Limburg. Zajmuje się on doradztwem nie tylko w Kraju Tulipanów, lecz także w Belgii, Niemczech, a ostatnio również w Polsce. Jego zdaniem, podobnie jak kilka lat temu w Holandii, obecnie w Polsce także konieczne będzie intensyfikowanie produkcji, aby przy jak najwyższych plonach ograniczać koszty uprawy. Pomóc może w tym prawidłowe prowadzenie i cięcie drzew.
Więcej »
Więcej »
Na świecie, w tym również w Polsce, zagrożenie upraw pomidora przez wirusa mozaiki pepino (PepMV) od czasu ostatniej mojej publikacji na ten temat (HO 12/2002) uległo znacznym zmianom ilościowym i jakościowym. Duża potencjalna szkodliwość wirusa była powodem umieszczenia go na tzw. liście alertowej EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization), co oznacza, że jest on przedmiotem szczególnej uwagi służb fitosanitarnych. Niektóre kraje podejmują różne działania ograniczające występowanie PepMV.
Więcej »
Wiosną coraz większa jest popularność partenokarpicznych, krótkoowocowych odmian ogórków. Popyt na nie jest duży, zwłaszcza w okresie, kiedy nie ma jeszcze ogórków z uprawy polowej. Mogą być spożywane jako świeże, a także przeznaczane do krótkiego kwaszenia, czyli produkcji ogórków tzw. małosolnych. Uprawa może być prowadzona zarówno w szklarniach, jak i tunelach wysokich lub niskich, z ogrzewaniem lub tylko z możliwością dogrzewania, a także — w rejonach o korzystnych warunkach mikroklimatycznych — bez ogrzewania.
Więcej »
Warzywa odgrywają bardzo ważną rolę w żywieniu człowieka, ponieważ dostarczają m. in. składników mineralnych, witamin, antyoksydantów, fitosteroli oraz błonnika. Na liście spożywanych produktów roślinnych zajmują 3. miejsce — po ziemniakach i produktach zbożowych. Według badań GUS, w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca roczne spożycie wynosi mniej więcej 110 kg warzyw i ich przetworów, największy udział mają w nim kapusta, marchew, cebula, pomidory i ogórki.
Więcej »