• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl

Redakcja

 

Joanna Klepacz-Baniak

redaktor naczelna Hasła Ogrodniczego

600 489 615
joanna.klepacz-baniak@plantpress.pl

Katarzyna Kupczak

redaktor

600 489 566
katarzyna.kupczak@plantpress.pl

Dorota Łabanowska-Bury

sadownictwo

600 489 554
dorota.labanowska@plantpress.pl

Monika Strużyk

sadownictwo

600 489 613
monika.struzyk@plantpress.pl

Aleksandra Czerwińska-Nowak

warzywnictwo

608 006 843
aleksandra.czerwinska@plantpress.pl

Anna Wilczyńska

mechanizacja rolnictwa

600 489 551
anna.wilczynska@plantpress.pl

Anita Łukawska

współpracownik

600 489 618
anita.lukawska@plantpress.pl