Hasło Ogrodnicze - strona główna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

sad24.pl

warzywa.pl

 


Plantpress Sp. z o.o.
ul. J. Lea 114a, 30-133 Kraków
www.plantpress.pl, e-mail: wydawnictwo@plantpress.pl
tel./fax 012-636-18-51, 012-638-28-64, 012-638-28-65
tel. kom. 600 489 547

NIP: 677-002-45-31, REGON: 350016240
KRS: 0000163819
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy 75 000 PLN.

Konto bankowe: 72 1240 4722 1111 0000 4857 2587 - ogłoszenia
Konto bankowe: 65 1240 4722 1111 0010 2729 5729 - prenumerata, wydawnictwa

   
REDAKCJA  

Joanna Klepacz-Baniak
redaktor naczelny Hasła Ogrodniczego
Joanna.Klepacz-Baniak@plantpress.pl
tel. kom. 600 489 615

Katarzyna Kupczak — redaktor
Katarzyna.Kupczak@plantpress.pl
tel. kom. 600 489 566

Dorota Łabanowska-Bury sadownictwo
Dorota.Labanowska@plantpress.pl
tel. kom. 600 489 554

Monika Strużyk — sadownictwo
Monika.Struzyk@plantpress.pl
tel. kom. 600 489 613

Aleksandra Czerwińska-Nowak — warzywnictwo
Aleksandra.Czerwinska@plantpress.pl
tel. kom. 608 006 843

Anna Wilczyńska — mechanizacja rolnictwa
Anna.Wilczynska@plantpress.pl
tel. kom. 600 489 551

Anita Łukawska — współpracownik
Anita.Lukawska@plantpress.pl
tel. kom. 600 489 618

SKŁAD: Ewa Morek

ŁAMANIE:
Joanna Rajca
Joanna.Rajca@plantpress.pl

Marta Dąbrowska
Marta.Dabrowska@plantpress.pl

"HASŁO OGRODNICZE"
ul. J. Lea 114a, 30-133 Kraków
www.plantpress.pl
e-mail: wydawnictwo@plantpress.pl
tel./fax (12) 636-18-51, 638-28-64,
638-28-65

WYDAWCA:
Plantpress Sp. z o.o.
adres i telefony jak wyżej.

SPRZEDAŻ I PRENUMERATA:

Grażyna Wójcik
Grazyna.Wojcik@plantpress.pl
tel./fax 12 636-18-51,
638-28-64 (65)
tel. kom. 602 651 838

BIURO REKLAMY I OGŁOSZEŃ

ogloszenia@plantpress.pl
tel./fax 12 636-18-51,
638-28-64 (65)

Zbigniew Firek — kierownik biura reklamy
i ogłoszeń

Zbigniew.Firek@plantpress.pl
tel. kom. 608 006 844

Radosław Barabasz
Radoslaw.Barabasz@plantpress.pl
tel. 12 622-57-75
tel. kom. 600 489 558

Katarzyna Kulczak
Katarzyna.Kulczak@plantpress.pl
tel. 12 622 57 68,
tel. kom. 600 489 564

Katarzyna Owczarek
Katarzyna.Owczarek@plantpress.pl
tel. kom. 600 489 616

KONSULTANCI:
prof. dr hab. Edward Kunicki
prof. dr hab. Włodzimierz Lech
dr Grzegorz KlimekSzkółkarstwo | plantpress.pl | archiwum | kontakt | polityka prywatności
  © 1999-2020 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na tym portalu objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na tym portalu jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.