• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 1/2020

Nasze sprawy

Intensywny rozwój fitofarmacji rozpoczął się po II wojnie światowej. Dzięki niej udało się ograniczyć, a w wielu wypadkach wyeliminować gradacje szkodników i epidemie chorób roślin uprawnych. Produkcja żywności stała się łatwiejsza, a jej rentowność znacznie się zwiększyła. Globalnie fitofarmacja przyczyniła się do powiększenia asortymentów oferowanych produktów, uprawy gatunków w miejscach, w których dotąd była ona trudna lub niemożliwa, a przede wszystkim – do ograniczenia głodu. Chemiczne środki ochrony roślin (ś.o.r.), użyte we właściwy sposób, zgodnie z etykietą, w odpowiednim terminie i w dawce zalecanej na daną uprawę – chronią plantacje przed agrofagami.

Trwa czas przygotowań do prac polowych w sezonie oraz zakupów ś.o.r. Ich niska cena na bazarach, u obwoźnych sprzedawców, w ogłoszeniach internetowych – kusi. Dlatego trzeba obudzić czujność i zwiększyć świadomość obecności na rynku nielegalnych ś.o.r. i zagrożeń, jakie powodują. Komisja Europejska i EUIPO szacują, że co siódme opakowanie ś.o.r. w Europie może być podrobione. Kupując podróbki, tracisz wiele razy! – pod takim hasłem rozpoczęła się druga odsłona kampanii edukacyjnej skierowanej przeciwko nielegalnym, w tym podrobionym, ś.o.r., prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) oraz Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). Na stronie internetowej PIORiN można zapoznać się z informacjami o tym, w jaki sposób ustrzec się przed zakupem nielegalnych ś.o.r. i jakie konsekwencje związane są z ich posiadaniem. I tak:

  • zarejestrowane, legalne ś.o.r. można kupić w sklepie, hurtowni, u dystrybutora, który jest zarejestrowany przez PIORiN, sprzedaje produkty zarejestrowane w Polsce, wystawi dowód zakupu: paragon lub fakturę;
  • ś.o.r. nie można kupować: na straganie, z bagażnika, od pośrednika z zagranicy, od kolegi, spod lady;
  • zakup ś.o.r. od niezarejestrowanych sprzedawców, a potem ich użycie grozi: utratą plonu; zdrowia, dotacji unijnych (stosowanie niezarejestrowanych ś.o.r. jest jednoznaczne z naruszeniem zasad wzajemnej zgodności), odbiorców (dla przetwórców i producentów żywności liczą się jakość i bezpieczeństwo) oraz skażeniem środowiska;
  • przywożenie z zagranicy ś.o.r. bez zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi grozi odpowiedzialnością karną, a ich użycie stwarza ryzyko utraty zdrowia własnego i innych osób oraz zagraża środowisku.