• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 1/2020

Intensywny rozwój fitofarmacji rozpoczął się po II wojnie światowej. Dzięki niej udało się ograniczyć, a w wielu wypadkach wyeliminować gradacje szkodników i epidemie chorób roślin uprawnych. Produkcja żywności stała się łatwiejsza, a jej rentowność znacznie się zwiększyła. Globalnie fitofarmacja przyczyniła się do powiększenia asortymentów oferowanych produktów, uprawy gatunków w miejscach, w których dotąd była ona trudna lub niemożliwa, a przede wszystkim – do ograniczenia głodu. Chemiczne środki ochrony roślin (ś.o.r.), użyte we właściwy sposób, zgodnie z etykietą, w odpowiednim terminie i w dawce zalecanej na daną uprawę – chronią plantacje przed agrofagami.

Więcej »

W najnowszym numerze Hasła Ogrodniczego między innymi: • Ochrona konieczna • Wiosna na plantacji winorośli • Choroby warzyw a zmiany klimatu • Dynia – świetny wybór • Moja winnica.

Więcej »