• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 10/1999

FITOPLAZMATYCZNE CHOROBY WARZYW

Choroby typu żółtaczki i miotlastości stały się w ostatnich latach ogromnym problemem w uprawie wielu gatunków roślin. Mogą one powodować zahamowanie wzrostu, nekrozę i chlorozę, a nawet żółte zabarwienie rośliny. Tym objawom czasem towarzyszy (lub występuje jako odrębny symptom) czerwonawe zabarwienie liści, masowe wyrastanie pędów bocznych z kątów liści oraz różnorodne zaburzenia w rozwoju organów generatywnych. Kwiaty są źle wybarwione i zniekształcone, często przetworzone w utwory liściaste i pędy, nie wytwarzają nasion.