• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 05/1999

Więcej »
Ponad połowę powierzchni Izraela zajmują pustynie. Opady roczne są tam niewielkie, a poza tym skoncentrowane w okresie 4-5 miesięcy zimowych (listopad-kwiecień), przez pozostałą część roku trwa pora sucha. Wielkość opadów jest również silnie uzależniona od regionu kraju.
Więcej »
Więcej »
W połowie lat 90. udział handlu w wytwarzaniu produktu krajowego brutto wyniósł około 15% (druga pozycja po przemyśle). Rozwój tego sektora bazuje na zmianie orientacji z produkcyjnej na rynkową, w której konsument i jego potrzeby stają się głównym wyznacznikiem decyzji gospodarczych.
Więcej »
Więcej »
Na początek maja zaplanowano otwarcie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach. Wyprzedzając chwilę rozpoczęcia handlu, na którą z niecierpliwością czekają producenci z rejonu warszawskiego, poprosiliśmy prezesa WRSRH SA, Jacka Kalińskiego, o rozmowę na temat szans, jakie w handlu produktami rolno-ogrodniczymi stwarzają rynki hurtowe oraz perspektyw rozwoju w Polsce tego typu centrów.
Więcej »
Na początku kwietnia na warszawskich bazarach było tak, jak powinno być przed polską Wielkanocą: mnóstwo bazi, sztucznych i żywych kwiatów oraz pisanek. Nieco wcześniej, przed Wielkim Tygodniem - cieszyła oczy rozmaitość palm i palemek, wprawdzie nie takich, jak na Kurpiach, ale przecież polskiemu sercu równie bliskich.
Więcej »
Więcej »
Pierwsze dni wiosny nie przyniosły istotnej zmiany na rynku warzyw. Panującą na nim sytuację określiły w zasadzie trzy czynniki: duża nadwyżka podaży warzyw krajowych z ubiegłorocznych zbiorów nad popytem, mniejszy niż w roku ubiegłym udział importu w rynku oraz rosnące dostawy wczesnych warzyw ze źródeł krajowych. Wszystko to sprzyjało utrzymywaniu się niskich cen.
Więcej »
Więcej »
Dużo interesujących informacji dla producentów owoców jagodowych napływa ostatnio z północno-wschodnich terenów Polski. 11 i 12 marca w Bartoszycach (województwo warmińsko-mazurskie) miał miejsce pierwszy zjazd Mazurskiego Związku Producentów Owoców Jagodowych.
Więcej »
4 marca zakończyła się pierwsza runda wstępnych rozmów z Bankiem Światowym, dotyczących środków finansowych, jakie z jego funduszy mają być przyznane polskiej wsi - o czym w tym samym dniu podczas konferencji prasowej poinformował minister rolnictwa, Jacek Janiszewski.
Więcej »
Niekwestionowanym liderem europejskiej produkcji roślin ozdobnych od lat pozostaje Holandia. Spośród innych krajów Europy Zachodniej, przodujących na rynku kwiaciarskim, wyróżniają się też Niemcy i Włochy.
Więcej »
W ostatnim dziesięcioleciu wzrosło w Europie Zachodniej zapotrzebowanie na czosnek, a jego produkcja stała się w wielu krajach opłacalna bardziej niż kiedykolwiek. W samej tylko Wielkiej Brytanii wciąż rosnące obroty w handlu tym warzywem sięgnęły 10 mln funtów (ok. 63,8 mln zł). W porównywalnym okresie nie odnotowano równie dynamicznego wzrostu popytu w przypadku żadnego innego gatunku warzyw.
Więcej »
4 marca br. Sejmowa Komisja Małych i Średnich Przedsiębiorstw powołała w swoich ramach specjalną podkomisję nadzwyczajną do opracowania projektu dotyczącego ustawowego terminu płatności za dostarczane do supermarketów towary. Przedstawiciele komisji uważają, że wszystkie płatności powinny być regulowane w przeciągu 21-30 dni.
Więcej »
Gorzka plamistość podskórna jest zaburzeniem fizjologicznym w budowie tkanek jabłek, a przyczyną jej jest nieprawidłowe zaopatrzenie owoców w składniki pokarmowe. Jabłka dotknięte tą chorobą wykazują w części przykielichowej początkowo małe - wielkości 3-5 mm - zagłębione, przebarwione na szarozielono partie tkanek. Plamki takie przyjmują w końcu brązowe zabarwienie.
Więcej »
Doskonalenie technologii uprawy truskawek zmierza między innymi do przedłużenia okresu zbiorów. W celu uzyskania owoców po tradycyjnym terminie dojrzewania, można uprawiać odmiany późne (na przykład Tarda Vicoda, Malling Pandora) czy powtarzające owocowanie (Geneva, Selva czy Evita) albo zakładać plantację z sadzonek ''frigo'' (Elsanta, Marmolada, Kent).
Więcej »
Więcej »
Na obrzeżach Wodzisławia Śląskiego - miasta leżącego 15 kilometrów od granicy z Czechami - już od kilkudziesięciu lat uprawiają truskawki państwo Małgorzata i Alfons Oślizłowie. Kilka lat temu przejął to gospodarstwo, po skończeniu studiów na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie, syn - Mirosław, który obecnie wraz z żoną Barbarą prowadzi czterohektarową plantację truskawek.
Więcej »
Wapń zazwyczaj występuje w glebie w ilości pokrywającej zapotrzebowanie jabłoni na ten składnik. Jednak na skutek nierównomiernej jego dystrybucji w roślinie zawartość tego pierwiastka w owocach może być dosyć niska i nie odzwierciedla ani zasobności gleb w ten składnik, ani też jego ilości pobranej przez korzenie.
Więcej »
Syntetyczne środki ochrony roślin niezaprzeczalnie jeszcze długo będą wiodące w walce ze szkodnikami i chorobami roślin uprawnych. Rozwijający się, poświęcający więcej uwagi ochronie środowiska przemysł fitofarmaceutyczny dostarcza coraz doskonalszych produktów zawierających żywe organizmy (naturalnych wrogów agrofagów) czy opartych na substancjach naturalnego pochodzenia (toksyny).
Więcej »
Podczas tegorocznego, zorganizowanego 4 i 5 marca, XIX Międzynarodowego Seminarium Sadowniczego w Limanowej odbyła się bardzo miła uroczystość, 50-lecie pracy zawodowej w sadownictwie profesora Eberharda Makosza (fot. 1). Przedstawiciele produ' centów owoców oraz firm związanych z branżą ogrodniczą podziękowali jubilatowi za dotychczasową pomoc w unowocześnianiu naszego sadownictwa, życzyli dalszej owocnej pracy i przy okazji wręczyli olbrzymie bukiety kwiatów.
Więcej »
Kapusta pekińska należy do najszybciej rosnących warzyw. Już po dwóch, trzech miesiącach po wysadzeniu daje plon do 10 kg z metra kwadratowego. Dobrze znosi transport i przechowywanie, ma dużą wartość biologiczną. Warzywo to jest jednak wrażliwe na zaburzenia (choroby) fizjologiczne, które mogą całkowicie zniszczyć plon handlowy. Szczególnie częste są one w uprawach pod osłonami, gdzie wzrost roślin jest szybszy, panuje wyższa temperatura i większe są jej wahania.
Więcej »
W WODR w Mikołowie 19 marca prof. Włodzimierz Sady przybliżył zasady proekologicznej uprawy i nawożenia, które aż w 40-50% jest odpowiedzialne za wysokość i wartość biologiczną plonu warzyw.
Więcej »
Zachodnie firmy nasienne starają się coraz lepiej zaspokajać oczekiwania konsumentów - stąd coraz szersza oferta luksusowych nowości odmianowych. Uważa się nawet, że w krajach zachodnich o umiarkowanym klimacie - na przykład w Holandii - nie opłaca się masowa produkcja podstawowych gatunków warzyw, gdyż tą, po znacznie niższych kosztach, na dużą skalę zaczyna prowadzić Hiszpania.
Więcej »
Głównymi szkodnikami sałaty są 4 gatunki mszyc: porzeczkowo-sałatowa (Nasonovia ribisnigri), brzoskwiniowo-ziemniaczana (Myzus persicae), ziemniaczana smugowa (Macrosiphum euphorbiae) - atakujące liście - natomiast bawełnica topolowo-sałatowa (Pemphigus bursarius) żeruje na korzeniach roślin.
Więcej »
Więcej »
Produkcja papryki w nieogrzewanych tunelach foliowych jest u nas coraz bardziej popularna. Obecnie koncentruje się głównie na terenach byłych województw radomskiego, krakowskiego i piotrkowskiego. W sezonie wegetacyjnym uprawy te atakuje wiele szkodników, dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na lokalizację tuneli.
Więcej »
Więcej »
Norweska firma Jiffy International zorganizowała 25-26 lutego spotkanie na temat wykorzystania swoich produktów w ekologicznej technologii produkcji rozsady. Do podzielonogórskiej miejscowości Ochla przyjechało kilkadziesiąt zainteresowanych osób.
Więcej »
Produkcja doniczkowych hortensji wzrosła w Holandii z 5,7 milionów szt. W 1997 roku do prawie 7 mln w 1998 r. (wysoka podaż pociągnęła jednak za sobą spadek cen: średnia obniżyła się - odpowiednio - z 6,11 NLG do 5,81 NLG za sztukę).
Więcej »
Podczas spotkania udziałowców Fundacji Chryzantema (26 lutego, Poznań) podjęto decyzję o wskrzeszeniu Grupy Producentów Sadzonek Chryzantem - organizacji, która powstała w 1985 r. z inicjatywy Tadeusza Baranowskiego (obecnie profesora) z Katedry Metod Ochrony Roślin poznańskiej AR. Grupa była wprawdzie zrzeszeniem nieformalnym (niezarejestrowanym, bez biura, księgowej, itp.), ale regularnie dawała o sobie znać.
Więcej »
Proszę o sprostowanie informacji dotyczącej granicznej kontroli fitosanitarnej, zamieszczonej w numerze 3/1999 ''Hasła Ogrodniczego'' na str. 79 (wstęp Alicji Cecot do ''Kwiaciarstwa'', pt. MAJĄ STAĆ NA GRANICY poświęcony kontroli fitosanitarnej importowanych materiałów rozmnożeniowych -przyp. red.).
Więcej »
Wprawdzie szkółkarze są głównymi producentami bylin, ale od kilku lat notuje się w Europie wzmożone zainteresowanie ogrodników-''szklarniowców'' tą grupą roślin ozdobnych. Równocześnie mnożą się sposoby wykorzystania gatunków trwałych - często traktowanych jako jednoroczne i sadzonych na balkonach, w pojemnikach tarasowych, na sezonowych kwietnikach. Niejednokrotnie byliny, kwitnące w drugiej połowie lata, spełniają rolę ozdób ''powakacyjnych''.
Więcej »
Mieczyki są wspaniałą ozdobą Ogrodu latem - od połowy lipca do połowy września - i w naszym kraju kojarzy się je wyłącznie z tym okresem. Tymczasem na świecie trafiają na rynek także poza naturalnym terminem kwitnienia w polu. Uważane są bowiem za kwiaty równie efektowne, jak róże; zapewne dzięki temu towarzyszą wielu ważnym uroczystościom. Warto i u nas zwrócić uwagę na możliwości, jakie daje przyspieszona uprawa mieczyków pod osłonami, czyli uzyskiwanie kwiatów w maju oraz w czerwcu.
Więcej »
Więcej »
Wprawdzie od ubiegłorocznych pack trials (czyli pokazów organizowanych przez zagraniczne firmy hodowlano-nasienne) upłynęło sporo czasu, ale przypomnienie tam prezentowanych nowości na początku bieżącego sezonu uprawy roślin rabatowych jest jak najbardziej na czasie. Nowe odmiany, pokazywane po raz pierwszy w 1998 r., trafiły bowiem do handlu nie wcześniej niż na początku 1999 r., a wiele z nich wciąż pozostaje nieznane. Z przesianej nam relacji W. Krausego wybraliśmy niektóre gatunki, zwłaszcza mniej popularne, nie pomijając najważniejszych rewelacji pack trials '98 (red.).
Więcej »