• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 12/1999

PREFERENCJE POLSKICH NABYWCÓW KWIATÓW CIĘTYCH

Gusty polskich klientów dotyczące kwiatów ciętych wyraźnie zmieniły się w ostatnich latach. Gerbery i goździki, królujące kiedyś w naszych kwiaciarniach, ustąpiły obecnie miejsca innym gatunkom. Podobnie, prawie w zapomnienie odszedł szparag Sprengera, zastąpiony przez inną zieleń ciętą.
Istota upodobań klientów jest skomplikowana i uzależniona od wielu, czasami pozornie nieistotnych, czynników. Odpowiedź na pytanie, jakie gatunki kwiatów Polacy nabywają najchętniej i co ma najistotniejszy wpływ na decyzje dotyczące zakupu próbowano znaleźć, analizując wyniki badań marketingowych przeprowadzonych na Akademii Rolniczej w Krakowie. Materiały informacyjne zgromadzono na przełomie 1998 i 1999 roku w Krakowie oraz w dwóch miastach aglomeracji śląskiej — Rybniku i Tarnowskich Górach.
Analiza wyników wykazała, że wśród ankietowanych mieszkńców Polski największą popularnością cieszą się róże (tabela). Gatunek ten osiągnął znaczną przewagę nad gerberami, frezjami czy chryzantemami gałązkowymi. Dominacja róż jest bardzo wyraźna we wszystkich ankietowanych środowiskach, niezależnie od płci, wieku czy poziomu budżetu domowego kupującego. Te czynniki mają natomiast istotne znaczenie w przypadku podejmowania decyzji o zakupie kwiatów innych gatunków. Na przykład kobiety — odwrotnie niż mężczyźni — częściej zwracają uwagę na frezje niż na gerbery czy chryzantemy gałązkowe.

NIEKTÓRE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PREFERENCJE NABYWCÓW RÓŻNYCH GATUNKÓW KWIATÓW CIĘTYCH W POLSCE (w %*): * procenty "otwarte", tzn. że ich suma nie musi się równać 100% (niektórzy respondenci wskazywali na więcej niż jeden gatunek)


Dość wyraźnie zaznaczają się różnice w upodobaniach poszczególnych grup wiekowych nabywców. Osoby młodsze preferują lilie oraz anturium, natomiast w mniejszym stopniu zainteresowane są frezjami, gerberami czy goździkami. Podobnie przedstawia się zależność zakupów od średnich miesięcznych budżetów domowych — grupa osób o wyższych dochodach kupuje trzy ostatnie z wymienionych powyżej gatunków dwukrotnie rzadziej niż ankietowani mniej zarabiający.
W przypadku zakupu wiązanek Polacy najchętniej wybierają składające się z nieparzystej liczby kwiatów. Zazwyczaj kupują trzy, a rzadziej pięć sztuk roślin z tak zwanym przybraniem. Pojedyncze kwiaty cieszą się podobną popularnością, jak bukiety, w których skład wchodzi więcej niż pięć sztuk kwiatów ciętych. Klienci kwiaciarni wolą bukiety mieszane od jednogatunkowych (ta tendencja jest wyraźniejsza w miastach mniejszych niż Kraków).
Bardziej skomplikowana jest sprawa barwy. Tutaj czynnikiem decydującym o wyborze w największym stopniu jest przeznaczenie kwiatów (imieniny, ślub, pogrzeb, itp.). Interesujące jest, że stosunkowo liczna grupa ankietowanych uzależnia wybór konkretnej barwy od gatunku roślin (na przykład, jeśli róża, to najczęściej czerwona), natomiast niewielu uważa tę cechę za nieistotną podczas podejmowania decyzji o zakupie.

WIĘKSZOŚĆ KLIENTÓW KWIACIARNI ZWRACA UWAGĘ NA JAKOŚĆ KWIATÓW I NIEPOWTARZALNOŚĆ BUKIETÓW


Zasadniczo wszyscy klienci kwiaciarni (średnio powyżej 80% respondentów, w Rybniku aż 95%) zwracają uwagę na jakość kwiatów i — co ciekawe — niepowtarzalność bukietu (tę cechę, jako bardzo ważną, wskazało 54% ankietowanych krakowian i prawie 70% mieszkańców pozostałych dwóch miast). Większość nabywców jest zadowolona z oferowanego przez sprzedawców asortymentu gatunkowego kwiatów ciętych — im jednak większe miasto, tym większe wymagania, np. tylko 52,5% mieszkańców Krakowa oceniło ofertę handlową kwiatów ciętych jako zadowalającą, podczas gdy w Rybniku i Tarnowskich Górach odpowiednio — 76% i 71%. Podobnie przedstawiały się liczby klientów usatysfakcjonowanych dołączanymi do wiązanek dodatkami, z których najczęściej zieleń cięta wymieniana była jako najważniejsza.

Autorka jest pracownikiem Akademii Rolniczej w Krakowie