• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 02/2006

ROŚLINY RABATOWE - NIEKONIECZNIE SEZONOWE

Produkcja roślin balkonowo-rabatowych nie musi być ograniczona tylko do okresu wczesnowiosnnego. Urozmaiceniem jej mogą być rośliny kwitnące latem i jesienią, co umożliwia uprawę tych roślin także poza typowym dla niej sezonem. Bezpośrednia ich sprzedaż odbiorcom detalicznym pozwala przy tym uzyskać nie tylko lepszą cenę, ale również sprawia, że klienci chętnie wracają do miejsca, gdzie widzą ładne kwitnące rośliny i uzyskują fachową informację o ich uprawie. Tego typu działalność prowadzą przy swym gospodarstwie Danuta i Tadeusz Pastwa (fot. 1) z Poznania.


Fot. 1. Tadeusz Pastwa (z cynią z grupy Zinnita)

Prawie trzy dekady

Właściciele zaczynając swoją "przygodę z kwiatami" ponad 27 lat temu mieli do dyspozycji tunel foliowy o powierzchni 200 m2 i małą szklarnię. Zimą i wczesną wiosną pędzili tulipany i narcyzy, potem produkowali rośliny rabatowe, a jesienią — chryzantemy. Obecna specjalizacja jest podobna, jak przed mniej więcej trzema dekadami. Areał upraw wynosi jednak 2400 m2 pod osłonami oraz około 5000 m2 w polu. Z roku na rok coraz bogatsza staje się zarazem oferta sprzedawanych roślin.

W ostatnim czasie na zakupionym 3-hektarowym terenie postawiono 7 tuneli foliowych. Rozpoczęto też budowę nowych szklarni — jako pierwszy ma powstać obiekt o powierzchni 3000 m2, a cały projekt obejmuje postawienie ciep­larni o łącznym areale 9000 m2. Zainstalowano też zbiornik o pojemności 800 m3 na wodę deszczową (fot. 2).


Fot. 2. Nową inwestycję rozpoczęto od postawienia zbiornika na wodę deszczową

Zwiększenie produkcji dzięki tym inwestycjom pozwoli, zdaniem pana Tadeusza, na zapewnienie dostaw dużych partii roślin dla klientów hurtowych, którzy — oprócz klientów detalicznych — są stałymi odbiorcami towaru z jego gospodarstwa.

Wiosna

Podobnie jak na początku swojej działalności, D. T. Past­wowie rozpoczynają sezon uprawy od pędzenia tulipanów i narcyzów. Cebule narcyzów są sadzone bezpośrednio do gruntu w tunelach foliowych, tam zimują, po czym podejmują wzrost. Gotowe kwiaty uzyskuje się na Wielkanoc. Cebule tulipanów, po preparowaniu "na sucho", sadzone są do plastikowych skrzynek (40 x 60 x 15 cm) wypełnionych mieszanką ziemi kompostowej (30%) z torfem (70%). Skrzynki z posadzonymi cebulami umieszcza się w połowie października w chłodni (około 2 tys. skrzynek). Początkowo, do momentu ukorzenienia się cebul, utrzymuje się temperaturę 9Pierwsze kwiaty tulipanów gotowe są do sprzedaży na Dzień Babci (21 stycznia), ostatnie — przed 8 marca. W ciągu sezonu produkowane jest około 130 tys. kwiatów tulipanów oraz, dodatkowo, niewielkie ilości hiacyntów, narcyzów i krokusów, oferowanych w doniczkach. Cebule tulipanów i narcyzów, które są zbyt małe, by można je było wykorzystać do pędzenia, sadzone są w pole i wykorzystywane do reprodukcji. W minionym roku cebule posadzono 20 września na powierzchni 4000 m2 i na zimę okryto słomą (wiosną jest ona zgarniana w międzyrzędzia, tam pozostaje jako ściółka, która ogranicza parowanie wody z zagonów i hamuje wyrastanie chwas­tów). Wykopane latem cebule T. Pastwa wykorzystuje do pędzenia we włas­nym gospodarstwie w następnym sezonie. zostają do wzrostu rośliny tam zimujące — mateczniki pelargonii i jaskry (w okresie spoczynku roślin utrzymywana jest temperatura 5–6°C, po rozpoczęciu pędzenia — podnosi się ją do 15–16°C).

Jaskry sadzone są na początku października do doniczek o średnicy 10 cm. W trakcie wzrostu rośliny te są oprys­kiwane retardantem wzrostu (Cycocel 750 SL* w stężeniu 0,15%): pierwszy raz na początku grudnia, gdy zaczynają być widoczne nowe liście, a kolejne 2, 3 razy w okresie poprzedzającym kwitnienie. Jaskry są gotowe do sprzedaży pod koniec marca.

W 10. i 11. tygodniu roku rozpoczyna się produkcja roślin balkonowo-rabatowych. Pelargonie bluszczolistne są rozmnażane we własnym zakresie, w większości pozostałych przypadków kupuje się gotowe, ukorzenione sadzonki lub rozsady (wynika to również z faktu, że gros nowych odmian jest objęte prawną ochroną przez firmy hodowlane). 70% roślin balkonowo-rabatowych produkowanych w gospodarstwie D. T. Pastwów (50 tys. sztuk rocznie) stanowią pelargonie. W trakcie wzrostu rośliny są jeden raz podlewane retardantem wzrostu (Cycocel 750 SL — 0,05%), co pomaga uzyskać bardziej zwarte ich formy. Oprócz pelargonii, nie brakuje innych gatunków, jak begonie, osteospermum, lobelie, kocanki z grupy Sundaze (fot. 3) czy mandewila z grupy Sundaville. Duża część roślin jest produkowana w doniczkach 12-cm, misach o średnicy 17–23 cm, wiszących pojemnikach bądź skrzynkach, również w postaci gotowych kompozycji.


Fot. 3. Ubiegłoroczną nowością w tym gospodarstwie były kocanki z grupy Sundaze

Lato

Kiedy kończy się produkcja roślin wiosennych, w drugiej połowie maja właściciele rozpoczynają uprawę celozji, cyniii astrów. Rośliny są sadzone do doniczek ( 10 cm) i ustawiane w tunelach. Uprawa cynii z grupy Zinnita (fot. 1) trwa od posadzenia do uzyskania kwitnących roślin 8 tygodni.
W trakcie wzrostu rośliny są dwukrotnie opryskiwane retardantem wzrostu — B-Nine 85 SP (0,03%), pierwszy raz, gdy zaczynają się krzewić, i powtórnie, gdy nowe przyrosty mają długość 1–2 cm.

Celozje (forma pierzasta) sadzone są do doniczek 20 maja. W ubiegłorocznej uprawie były odmiany z serii Kimono w kilku odmianach: o kwiatostanach czerwonych (fot. 4), pomarańczowych i żółtych.


Fot. 4. Celozje — odmiana 'Kimono Red'

Z roślin lata najdłużej, bo 12 tygodni, trwa uprawa astrów chińskich — sadzone w końcu maja rozpoczynają kwitnienie na początku sierpnia. Dla uzyskania ładnych zwartych form trzeba rośliny opryskać dwukrotnie środkiem B-Nine 85 SP (0,03%) — pierwszy raz, gdy zaczynają się rozkrzewiać, drugi raz w okresie pojawiania się pąków kwiatostanowych.

Jesień

Na początku lipca wysiewano (jeszcze w ostatnim sezonie) nasiona ozdobnej kapusty. Rozsadę tych roślin przygotowywano w plastikowych multiplatach,a następnie siewki sadzono do doniczek. Początkowo rośliny ustawiano na agrotkaninie w tunelu (fot. 5). Po upływie 2–3 tygodni wynoszono je na zewnątrz i dołowano w polu (we wrześniu, gdy noce są już chłodniejsze, liście kapusty się wybarwiają). W trakcie uprawy konieczna była bardzo staranna ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami (głównie gąsienicami bielinków). Gotowe do sprzedaży rośliny uzyskiwano od połowy września, handel nimi odbywał się aż do 1 listopada. W ostatnich dwóch latach trudno jednak było sprzedać kapusty (z 20 000 sztuk w 2004 r. udało się zbyć zaledwie około 3000 szt., a w 2005 r. z 4000 szt. — tylko 40%). Dlatego też w bieżącym roku postanowiono zaniechać produkcji tych roślin.


Fot. 5. Ozdobne kapusty — początek uprawy

W jesiennym okresie cyklu uprawowego dominują chryzantemy, przede wszystkim produkowane na dzień Wszystkich Świętych. Nie brakuje jednak i odmian drobnokwiatowych "samokrzewiących" (fot. 6), które nie wymagają zaciemniania, a kwitnienie rozpoczynają od początku sierpnia. Chryzantemy te sadzone są do doniczek o średnicy 21 cm na początku maja, a następnie i ustawiane na agrotkaninie w polu. Ukorzenione sadzonki roślin produkowanych pod osłonami na 1 listopada sadzone są do doniczek z początkiem sierpnia. W gruncie szklarni uprawia się chryzantemy na kwiat cięty, których produkcję rozpoczyna się w połowie lipca. Dla zaindukowania kwitnienia konieczne jest zaciemnianie tych roś­lin. W tym celu przez 10 dni osłania się rośliny czarną folią w godzinach od 1800 do 800 rano dnia następnego (długość dnia wynosi wówczas 10 godz.). Chryzantemy doniczkowe wymagają dłuższego zaciemniania, które rozpoczyna się po dwóch tygodniach od posadzenia roślin i trwa 3 tygodnie. Chryzantemy drobnokwiatowe po tygodniu od sadzenia są uszczykiwane, a gdy nowe przyrosty mają około 1 cm długości — po raz pierwszy opryskiwane są retardantem B-Nine 85 SP (0,03%). Ten ostatni zabieg powtarzany jest 2- lub 3-krotnie co 7–10 dni. Sadzonki chryzantem wielkokwiatowych sadzone są do mis o średnicy 21 cm (po 5 szt.) i 24 cm (po 7 szt). W tym przypadku roślin się nie uszczykuje, a jedynie — począwszy od tygodnia od posadzenia — traktuje się je ww. retardantem wzrostu — 3 lub 4 razy (zależnie od odmiany) co 7–10 dni. Przy wyższej temperaturze zabiegi te muszą być częstsze. Rośliny są prowadzone na jeden kwiatostan, a wyrastające z kątów liści pędy boczne się usuwa. Łącznie na okres Wszystkich Świętych przygotowywane jest w gospodarstwie D. T. Pastwów około 6 tys. kwiatów ciętych i 2,5 tys. chryzantem w pojemnikach.


Fot. 6. Chryzantemy drobnokwiatowe uprawiane na zewnątrz — do sprzedaży późnym latem

Technologia uprawy

Produkcja roślin balkonowo-rabatowych odbywa się głównie na matach podsiąkowych. Rośliny w większych pojemnikach oraz te znajdujące się w nieogrzewanych tunelach, a także w polu, podlewane są natomiast kroplowo. Dzięki takim systemom nawadniania rośliny, zwłaszcza te uprawiane w tunelach, są mniej narażone na porażenie przez choroby grzybowe. Z każdym podlewaniem podawana jest roślinom pożywka o bardzo niskim stężeniu (0,1%). Do jej przygotowania wykorzystywany jest krystaliczny nawóz kompleksowy Efekt (16-16-18 + 2 Mg). Azot występuje w nim zarówno w formie amonowej, jak i mocznikowej, co sprawia, że dosyć mocno zakwasza się pożywkę i nie ma już konieczności dodatkowego użycia
w tym celu kwasów. Ponadto, od czasu do czasu, pożywka jest uzupełniana saletrą wapniową lub potasową.

Podłoże wykorzystywane do ukorzeniania sadzonek oraz sadzenia młodych roślin to gotowy substrat torfowy, przygotowywany przez specjalistyczną firmę. Dla roślin uprawianych w większych pojemnikach podłoże jest natomiast sporządzane w gospodarstwie. Stanowi je mieszanka torfu (60%) z ziemią kompostową (20%), drobno zmieloną korą (10%) i przekompostowanym obornikiem (10%). Ziemia używana do takiej mieszanki jest przygotowywana w następujący sposób: w polu wysiewana jest trawa — najczęściej życica roczna — którą w trakcie wzrostu zasila się roztworami nawozów mineralnych Cropcare w wysokich dawkach (1 t nawozu na hektar), tak by uzyskać jak największą masę zieloną. Pod koniec sezonu wegetacyjnego rośliny te są opryskiwane herbicydem (zawierającym glifosat), gdy już zostaną zniszczone przez ten środek, cała ta masa — wraz z 5-centymetrową warstwą ziemi — jest zbierana i kompostowana na pryzmie. Po przekompostowaniu, które trwa do wiosny, i wykonaniu analizy chemicznej podłoża, jest ono wykorzystywane do przygotowania wspomnianego substratu.

Od producenta do klienta

Większość wyprodukowanych roślin jest sprzedawana w sklepie ogrodniczym prowadzonym obok szklarni przez panią Danutę. W trakcie zakupów klienci mają zapewnioną fachową obsługę, mogą również zobaczyć, jak wyglądają kwitnące, rozrośnięte już egzemplarze roślin, eksponowane przy punkcie sprzedaży. Właścicielka dba o to, by oferowane rośliny ładnie się prezentowały (fot. 7). Przygotowuje też gotowe aranżacje w pojemnikach, często na życzenie klientów. Danuta i Tadeusz Pastwowie odwiedzają ponadto swoich klientów, którzy mają problemy z uprawą roślin, doradzają i pomagają przezwyciężyć kłopoty. Dzięki takiej strategii mają stałych kupujących i reklamę w postaci roślin zadbanych, ładnie kwitnących na balkonach, tarasach i w ogrodach. W sezonach zwiększonej podaży sprzedaż roślin wyprodukowanych w tym gospodarstwie odbywa się również na giełdzie w Poznaniu, a w okresie Wszystkich Świętych — także przy pobliskim cmentarzu.


Fot. 7. Klientów punktu sprzedaży detalicznej przy gospodarstwie D. T. Past-
wów przyciąga m.in. takie wyeksponowanie roślin