• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 12/2006

Tegoroczne targi Polagra-Farm w Poznaniu odbyły się pomiędzy 12 a 15 października. Pod wspólną nazwą tej imprezy kryje się kilka autonomicznych elementów, w tym — oprócz pawilonów i ekspozycji zewnętrznych ze środkami produkcji dla rolnictwa — Krajowa Wystawa Ogrodnicza (jej organizatorem jest Oddział Poznański Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa), Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz, od niedawna, Pawilon Regionów i Wystawa Produktu Lokalnego i Regionalnego. Powierzchnia tegorocznych targów była wprawdzie większa niż przed rokiem, ale część imprezy, która najbardziej interesuje rolników zajmujących się produkcją roślinną (w tym ogrodników), znowu się zmniejszyła.
Więcej »
Według danych zaprezentowanych na kongresie Prognosfruit (czyt. też HO 10/2006), zbiory jabłek w UE mogą być w tym roku o 5% niższe od ubiegłorocznych. Z szacunków GUS wynika, że zbiory tych owoców będą w Polsce o 10,6% wyższe niż przed rokiem (wzrost do2,296mln ton), a warzyw — o 14% niższe. Na początku III kwartału 2006 r. firmy eksportujące płaciły za owoce więcej niż rok wcześniej, jednak ceny tych produktów obniżały się i pod koniec września osiągnęły poziom z poprzedniego sezonu. Ceny warzyw w III kwartale bardzo się zmieniały, a największy wzrost notowań dotyczył cebuli i kalafiorów.
Więcej »
Według przedwynikowych szacunków GUS z września 2006 r., w bieżącym roku zbiory warzyw były o 14% niższe niż w 2005 r. Na taką sytuację decydujący wpływ miała susza w lipcu, ale również brak siły najemnej do zbiorów niektórych gatunków. Susza powodowała także drobnienie owoców i hamowała wzrost niektórych warzyw oraz przyspieszała ich dojrzewanie (np. ogórków polowych), a deszcze w sierpniu przyczyniły się do pękania owoców i gorszego zasychania cebuli w polu. W efekcie, ceny większości warzyw i owoców były w trzecim kwartale br. wyższe niż w 2005 roku.
Więcej »
Decyzja Komisji Europejskiej o czasowym wprowadzeniu ceł antydumpingowych na część truskawek sprowadzanych z Chin wywołała protesty unijnych przetwórców owoców zrzeszonych w organizacji OEITFL (Organisation of European Industries Transforming Fruits and Vegetables). Warto bliżej się przyjrzeć ich argumentacji.
Więcej »
W poprzednich artykułach z tego cyklu Autor przedstawił wpływ niskiej temperatury na koszty ogrzewania obiektów pod osłonami (HO 4/2006) oraz opisał, jak można te koszty obniżyć (HO 10/2006). Poniżej koncentruje się na kotłach na miał węglowy i możliwościach wykorzystania ich przez ogrodników (red.).
Więcej »
Wzorem lat ubiegłych na łamach grudniowego "Hasła Ogrodniczego" przedstawiam rozważania na temat trwającego sezonu przechowalniczego. Ogólnie można stwierdzić, że nic szczególnego nie powinno zaskoczyć sadowników, poza dobrze znanymi problemami z poprzednich sezonów. Warto jednak zacząć od omówienia sezonu wegetacyjnego.
Więcej »
Pierwsze uprawy sadownicze w gospodarstwie prowadzonym przez Ryszarda Słabego, jego syna Michała (fot. 1) i zięcia Pawła Baryłę w Białej Rządowej koło Wielunia zakładał teść Ryszarda, Tadeusz Pagacz w latach 60. ub. wieku. W latach 80. powiększono nasadzenia jabłoni z 2,5 ha do 7 ha. Kolejny raz powierzchnię upraw sadowniczych zaczęto powiększać na początku lat 90. Obecnie gospodarstwo ma 38 ha, z czego 36 ha to uprawy sadownicze — na 32 ha rosną jabłonie, a na 4 ha grusze. W gospodarstwie znajduje się również nowoczesna baza przechowalnicza oraz hale, w których przygotowuje się owoce do sprzedaży.
Więcej »
Koniec roku to dobra okazja do podsumowania pracy Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, którego działania z każdym rokiem przynoszą coraz lepsze efekty. Kończący się rok obfitował w wiele wydarzeń, w których uczestniczył związek. Było to m.in. posiedzenie grupy prognostycznej "Jabłka i Gruszki" powołanej przy Komisji Europejskiej (KE), reprezentowanie Polski na międzynarodowej konferencji producentów malin w Serbii, organizacja XXII Pielgrzymki Ogrodników na Jasną Górę, a także wielu konferencji i imprez sadowniczych w Polsce.
Więcej »
Jan Skibicki prowadzi 15-hektarowe gospodarstwo pod Białymstokiem. Na 12 hektarach uprawia jabłonie. Sadownik ten był również jednym z pierwszych w regionie, który wprowadził system Integrowanej Produkcji w gospodarstwie. Teraz przestawia sady na ekologiczną produkcję i, prawdopodobnie, po uzyskaniu certyfikatu już od przyszłego roku produkowane owoce będzie mógł nim oznaczać. Stara się także wprowadzać nowe rozwiązania techniczne, w których realizacji pomaga mu m.in. firma SaMASZ z Białegostoku.
Więcej »
Więcej »

Trzecim krajem odwiedzonym przez grupę polskich sadowników w trakcie lipcowej wycieczki po Europie (poprzednie relacje — z Austrii i ze Słowenii — w HO 10 i 11/06), zorganizowanej przez firmy BASF i Agrosimex, były Węgry. Kraj ten jest niewielki (powierzchnia 93 030 km2), ale — jak podają statystyki — ma największy w Europie odsetek gruntów ornych (50% powierzchni kraju), pod nasadzeniami sadowniczymi znajduje się 2,5% powierzchni kraju, rocznie zbiera się tam około 0,6 mln ton jabłek. Wśród producentów owoców są i tacy, którzy uprawiają także rośliny rolnicze.
Więcej »
W Środzie Śląskiej w ramach Święta Wina w Mieście Skarbów 16 września zorganizowano II Ogólnopolską Konferencję Winoroślarską. Głównymi jej organizatorami były Sekcja Winoroślarska Związku Sadowników Polskich oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego na Dolnym Śląsku.
Więcej »
Więcej »
Tegoroczne targi Polagra-Farm, które odbyły się 12–15 października w Poznaniu, były najuboższe z dotychczasowych edycji, jeśli chodzi o ofertę dla osób zajmujących się towarową produkcją owoców. Mimo małej liczby stoisk, można było jednak znaleźć nowości.
Więcej »
W rejonie centralnej Polski, pomiędzy dominującymi tutaj sadami, często można napotkać plantacje truskawek. Owoce na nich produkowane są w większości jako deserowe sprzedawane na rynkach warszawskich lub eksportowane — głównie na Wschód. Poniżej przedstawiam dwa gospodarstwa — w jednym udoskonala się technologię produkcji w celu osiągnięcia większych plonów, w drugim nadrabia się straty wynikające ze źle przygotowanego pod truskawki stanowiska.
Więcej »
W 11-hektarowym gospodarstwie Mariana Kapela (fot. 1) absolwenta Akademii Rolniczej w Krakowie, w Szczucinie w województwie małopolskim borówkę wysoką uprawia się na 6,85 ha. Są to rośliny 3–7-letnie, około 60% stanowi odmiana 'Bluecrop', 20% — 'Duke', a mniej więcej 10% — 'Bluerey'. Na niewielkich areałach rosną także krzewy odmian 'Bluegold' (fot. 2), 'Nelson', 'Darrow', 'Lateblue', 'Northland', 'Bluetta', 'Brigitta Blue', 'Bluejay' i 'Elliott'. Od dwóch lat plantację prowadzi się zgodnie z wymaganiami stawianymi ekologicznej produkcji. Według plantatora, dobre efekty daje podporządkowanie zabiegów kalendarzowi biodynamicznemu.
Więcej »
Więcej »
Powierzchnia uprawy cebuli w Polsce w roku 2006, wg danych GUS, była mniejsza o 6% niż w 2005 r., a produkcja oszacowana została na mniej więcej 636 tys. ton, czyli o 11% mniej niż przed rokiem. Pogoda w ostatnim sezonie nie sprzyjała dobremu wzrostowi i tworzeniu się cebul — głównym powodem była długa susza trwająca od końca czerwca do końca lipca.
Więcej »
Miniony sezon nie sprzyjał uprawie pomidorów polowych. Po długotrwałej suszy panującej od połowy czerwca intensywne deszcze rozpoczęły się pod koniec lipca, co negatywnie wpłynęło na zdrowotność upraw i na jakość surowca dla przetwórstwa.
Więcej »
Mijający rok pod względem pogody nie rozpieszczał ogrodników. Panujące w pierwszej połowie sezonu wegetacyjnego niekorzystne warunki przysporzyły producentom warzyw polowych w rejonie Sandomierza wielu problemów (czyt. HO 9/2006). Również przebieg pogody w dalszej części sezonu sprzyjał rozwojowi wielu chorób i szkodników. Skutkiem tego jest gorsza niż zwykle jakość warzyw i ich słabsza przydatność do przechowywania.
Więcej »
W minionym okresie wegetacji największym utrudnieniem w uprawie warzyw korzeniowych był niedostatek opadów oraz wysoka temperatura powietrza i gleby. To spowodowało znaczny niedobór wody w glebie i, jeżeli uprawy nie były deszczowane, wiązało się ze znacznym spadkiem plonu i pogorszeniem jego wyrównania. Do tego dołączyły problemy z licznym występowaniem szkodników oraz chorobami fizjologicznymi i infekcyjnymi.
Więcej »
Od 2 do 5 października producenci warzyw kapustnych z państw Europy Wschodniej, Centralnej, a także z krajów nadbałtyckich uczestniczyli w "objazdowej" konferencji zorganizowanej przez firmę Nickerson Zwaan we Wrocławiu, w Sokolnikach (niedaleko Wielunia) i Kaliszu. Wykłady przygotowane na spotkanie przez pracowników firmy dotyczyły, między innymi, kierunków hodowli tych warzyw oraz metod ich uprawy, przedstawiono także analizę rynku warzyw kapustnych w krajach będących ich ważniejszymi producentami w tej części Europy — m. in. w Rosji i na Ukrainie. Goście z zagranicy mieli także możliwość obejrzenia kolekcji odmian kapusty na polu demonstracyjnym (fot. 1 ) w gospodarstwie braci Dubasów w Białej Kopcu (czyt. też HO 11/2006). W programie spotkania była też wizyta w gospodarstwie Anny i Stanisława Lesieniów w okolicy Kalisza, którzy, oprócz uprawy, zajmują się również przetwórstwem warzyw.
Więcej »

Nota prawna

Materiały umieszczone na tym portalu objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie. Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na tym portalu jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.