• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 06/2006

RYNEK OWOCÓW I WARZYW W I KWARTALE 2006 ROKU

,
W pierwszych trzech miesiącach tego roku szybko wzrastały ceny większości warzyw z ubiegłorocznych zbiorów. Na taką sytuację wpłynęły niższe niż zazwyczaj plony w 2005 roku, problemy z przechowywaniem tych produktów podczas mroźnej zimy oraz wzmożony eksport, głównie do Czech, na Słowację i na Ukrainę. Rosyjskie embargo nie miało natomiast widocznego wpływu na zbyt oraz ceny polskich warzyw i owoców. Ze względu na chłodną wiosnę, długo utrzymywały się wysokie notowania nowalijek, zwłaszcza pierwszych krajowych ogórków oraz pomidorów.

Spółdzielnie ogrodnicze

W pierwszym kwartale podrożały: cebula — o 14% (z 0,51 zł/kg do 0,58 zł/kg — wykres 1), kapusta biała — o 24% (z 0,55 zł/kg do 0,68 zł/kg — wykres 2), kapusta czerwona — o 38% (z 0,71 zł/kg do 0,98 zł/kg), marchew — o 38% (z 0,56 zł/kg do 0,77 zł/kg), buraki ćwikłowe — o 37% (z 0,49 zł/kg do 0,67 zł/kg), pietruszka — o 63% (z 1,54 zł/kg do 2,50 zł/kg), selery — o 49% (z 1,17 zł/kg do 1,74 zł/kg) i pory — o 59% (z 2,09 zł/kg do 3,32 zł/kg). Długa zima i chłodna wiosna powodowały, że ceny nowalijek były w I kwartale stabilne lub obniżały się powoli. Na przykład rzodkiewka kosztowała w tym okresie 1,48 zł za pęczek, a sałata potaniała tylko o 8%. Krajowe ogórki zaczęto kupować na początku marca po 4,30 zł/kg i do końca marca ich ceny obniżyły się jedynie o 1% — do 4,27 zł/kg. Skup pomidorów krajowych rozpoczął się w tym samym okresie od 4,35 zł/kg i pod koniec marca ich ceny wzrosły
o 23% — do 5,33 zł/kg. Średnia cena skupu jabłek deserowych wzrosła o 16% — z 1,01 zł/kg w styczniu do 1,17 zł/kg w marcu. W stosunku do danych z ubiegłego roku notowania tych owoców wzrosły w styczniu br. o 22%, w lutym o 12% i w marcu o 39%. Rekordowo drogie były jabłka przemysłowe, za które w spółdzielniach płacono 0,40 zł/kg w styczniu i 0,43 zł/kg w marcu (w lutym skupu nie prowadzono), a więc, odpowiednio, o 90% i o 115% więcej niż w 2005 roku. Pomiędzy styczniem a marcem br. tylko o 6% wzrosły natomiast ceny gruszek (z 2,43 zł/kg do 2,57 zł/kg).

Wykres 1. Ceny skupu cebuli w spółdzielniach ogrodniczych
w I kwartale 2005 r. i 2006 r.

Wykres 2. Ceny skupu kapusty białej w spółdzielniach ogrodniczych
w I kwartale 2005 r. i 2006 r.

Zakłady przetwórcze

Skup warzyw dla przetwórstwa w I kwartale stopniowo malał, rosły natomiast ich ceny. Pietruszka i buraki ćwikłowe podrożały w lutym br. — w stosunku do cen ze stycznia lutowe zwiększyły się, odpowiednio, o 56% i o 35%. Pomiędzy styczniem a marcem dwukrotnie podrożała marchew, o 92% kapusta biała, o 24% cebula w łusce, o 13% kapusta kwaszona
i o 10% cebula obierana (wykres 3). W lutym nieco potaniały jabłka przemysłowe (z 0,46 zł/kg w styczniu do 0,40 zł/kg w lutym), których ceny wzrosły ponownie w marcu (do 0,43 zł/kg). Tegoroczne notowania warzyw i owoców znacznie się różniły od ubiegłorocznych, np. w marcu br. podrożały: marchew 3,5-krotnie, cebula w łusce i kapusta biała niemal trzykrotnie, cebula obierana o 76%, jabłka przemysłowe o 65%, a kapusta kwaszona o 33%.

Wykres 3. Ceny skupu obieranej cebuli w zakładach przetwórczych
w I kwartale 2005 r. i 2006 r.

Rynki hurtowe

W całym kwartale ceny marchwi wzrosły o 26%, pietruszki o 32%, buraków ćwikłowych o 22%, kapusty białej o 33% i cebuli o 30%. Sałata krajowa w lutym i marcu kosztowała tyle samo — 2,17 zł/szt.
W marcu krajowe warzywa spod osłon były droższe od importowanych — pomidory (11,83 zł/kg) 2,3-krotnie, a ogórki (4,86 zł/kg) o około 10%. W stosunku do sytuacji z ubiegłego roku w marcu 2006 r. znacznie wzrosły ceny hurtowe: cebuli białej — 2,5-krotnie, kapusty białej — 2,4-krotnie, marchwi — o 57%, pietruszki — o 28%, buraków ćwikłowych — o 59%. Ceny jabłek deserowych, pomimo trwającego rosyjskiego embarga, wzrosły pomiędzy styczniem a marcem br. o 15% — z 1,34 zł/kg do 1,54 zł/kg, a gruszek o 8% — z 2,84 zł/kg do 3,06 zł/kg. W stosunku do notowań ubiegłorocznych jabłka deserowe były w tym roku droższe w styczniu o 13%, w lutym o 33% i w marcu o 29%, a gruszki w styczniu o 26% i w lutym o 21% (w marcu ich ceny obniżyły się o 6%). Pomiędzy styczniem a marcem o 60% potaniały importowane truskawki (z 23,7 zł/kg do 10,48 zł/kg).

Tabela 1. Średnie ceny skupu warzyw i owoców w spółdzielniach ogrodniczych oraz zakładach przetwórczych w I kwartale 2005 r. i 2006 r.

Źródło: notowania Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ
* brak produktu na rynku

Tabela 2. Średnie ceny hurtowe warzyw i owoców w I kwartale 2005 r. i 2006 r.

Źródło: notowania Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW oraz dane  Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ