• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/2006

JAK POWSTAJE NOWA ODMIANA I NOWA ROŚLINA RÓŻY?

W 2,5-hektarowym kompleksie szklarniowym firmy Rosen Tantau w Uetersen w Niemczech (czytaj też HO 3/2006) prowadzona jest hodowla nowych odmian (fot. 1), produkcja materiałów wyjściowych do produkcji róż i kontenerowa produkcja róż ogrodowych.


Fot. 1. Szklarnia hodowlana Rosen Tantau

Pierwszym krokiem w hodowli jest znalezienie rodziców, czyli roślin o takich cechach, jakie mają się znaleźć u nowej odmiany. Potem, zazwyczaj w maju, następuje krzyżowanie odpowiednich rodziców, przy czym nie bez znaczenia jest to, która z pary roślin będzie dawcą, a która biorcą pyłku. Jesienią zbierane są, wykształcone w wyniku zapylenia, owoce, a na przełomie grudnia i stycznia — wysiewa się pozyskane z tych owoców nasiona. W czerwcu, gdy rośliny kwitną, odbywa się pierwsza selekcja; rośliny są oceniane pod względem wigoru, wyglądu kwiatów, budowy liści, itp. Najtrudniejsza jest pierwsza selekcja, zwłaszcza że chodzi o to, by nie zostało za dużo roślin — mówi Georg Wieners dyrektor działu licencyjnego firmy Rosen Tantau. Z roślin, które zostaną wyselekcjonowane, pobierane są sadzonki i, na rozmnożonych w ten sposób dwudziestu okazach, które sadzi się w kolejnym roku na plantacji doświadczalnej, prowadzone są dalsze obserwacje. Po kolejnym roku, czyli w trzecim sezonie obserwacji, najciekawsze kandydatki na nowe odmiany trafiają do szklarni pokazowych, gdzie są poddawane ocenie ogrodników. Z 300 tys. roślin, jakie co roku uzyskuje się w wyniku krzyżowania i wysiewu nasion, do towarowej produkcji kwiaciarskiej zostaje wprowadzone 5 lub 6 odmian.

Przygotowywane w Uetersen materiały wyjściowe (w sumie około 0,5 mln szt. rocznie) do produkcji kwiatów róż szklarniowych to w większości rośliny szczepione na podkładce Rosa canina 'Inermis'. Coraz większy udział ma przy tym metoda "topgraft". Jest to szczepienie w ręku, które wykonuje się przez cały rok — wykopane z pola krzewy podkładki przechowuje się w chłodni i przenosi do szklarni, w zależności od potrzeb (terminów zamówienia). Pędy podkładki ścina się nad szyjką korzeniową, skraca korzenie i szczepi (w szyjce korzeniowej) zrazem odmiany szlachetnej. Zrazami są pochodzące z krzewów róż uprawianych w szklarni odcinki pędów długości 3 cm z jednym liściem i dobrze wykształconym oczkiem. Zaszczepiona roślina sadzona jest do kostek wełny mineralnej lub doniczek torfowych typu paper pots. W pierwszych dwóch tygodniach (następuje jednoczesne zrastanie się szlachetnego pędu z podkładką i wyrastaniem nowych korzeni z przyciętych korzeni podkładki) rośliny znajdują się w niskich tunelikach foliowych na podgrzewanych stołach w szklarni (fot. 2). W tym czasie utrzymywana jest temperatura 25°C i wilgotność względna powietrza 95%. Gdy z oczka odmiany szlachetnej zaczyna wyrastać młody pęd, zdejmowana jest folia z tunelików, ale nadal utrzymuje się wysoką wilgotność powietrza wokół roślin (92%) i temperaturę 26–27°C. Po 5 tygodniach rośliny przenosi się do innej części szklarni, gdzie są hartowane (21–22°C) przez mniej więcej 2 tygodnie. Po łącznym okresie 8–9 tygodni rośliny są gotowe do sprzedaży (fot. 3).


Fot. 2. Podczas produkcji materiału wyjściowego bardzo ważne jest utrzymanie wysokiej wilgotności powietrza wokół roślin


Fot. 3. Gotowy do sprzedaży ukorzeniony szczep róży (materiał wyjściowy do produkcji szklarniowych róż otrzymany metodą "topgraft")