• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 08/2000

MRÓZ PRZYSZEDŁ KIEDY KWITŁY

Nawet najstarsi sadownicy nie pamiętają tak złego roku, jak obecny - w rejonie warecko-grójeckim mrozy do -8°C dosięgły także sadów położonych na najlepszych stanowiskach. Sytuację znacznie pogorszyły skoki temperatury - w nocy mróz, a w dzień palące słońce oraz brak wilgoci...
Nawet najstarsi sadownicy nie pamiętają tak złego roku, jak obecny — w rejonie warecko-grójeckim mrozy do –8°C dosięgły także sadów położonych na najlepszych stanowiskach. Sytuację znacznie pogorszyły skoki temperatury — w nocy mróz, a w dzień palące słońce oraz brak wilgoci (od połowy kwietnia do połowy czerwca spadło 20–25 mm deszczu). Przymrozki dotknęły sadowników tego regionu także w zeszłym roku, ale szkody nie były tak znaczne — szacowano je na 20–30% produkcji. W tym roku jest to klęska.

KWIATY WIŚNI ZNISZCZONE NOCĄ Z 2 NA 3 MAJA PRZEZ PRZYMROZEK


Powołane do oszacowania strat komisje, w których skład wchodzą przedstawiciele urzędów gminnych, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grójcu i Związku Sadowników Mazowsza, skończyły już swoje prace. Z 35 500 hektarów upraw sadowniczych 29 183 ha, to jest 82%, zostało zgłoszone jako dotknięte skutkami mrozów w ponad 50%. W poszczególnych gminach straty te wynosiły od 52 do 96%. Oto kilka przykładów: Warka — 80%, Chynów — 86%, Grójec — 80%, Goszczyn — 93%, Pniewy — 96%, Tarczyn — 92%. Jak widać z przytoczonych liczb, straty są ogromne, a przecież jest wiele gospodarstw, w których sięgnęły one 90–95% zarówno w tym, jak i w ubiegłym sezonie.
W tak trudnej dla sadowników sytuacji niezbędna jest pomoc, głównie finansowa, dla odtworzenia produkcji w następnym sezonie. Związek Sadowników Mazowsza popiera wszystkie działania władz lokalnych mające na celu ogłoszenie w naszym rejonie stanu klęski żywiołowej. Pozwoli to na uruchomienie niskoprocentowych kredytów. Chciałbym jednak przestrzec sadowników przed nadmiernym zadłużaniem gospodarstw. Może to doprowadzić do niewypłacalności i bankructwa.
Naszym zdaniem, bardzo skuteczną formą pomocy byłoby odroczenie spłaty kredytów zaciągniętych przez sadowników w poprzednich latach. Takich rozwiązań się domagajmy.W odpowiedzi na pismo związku z 12 maja br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi umowami banki mogą prolongować spłaty rat kapitału i odsetek, a także wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu do maksymalnego, właściwego dla danej linii kredytowej. Związek Sadowników Mazowsza wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o powołanie wspólnej komisji mającej na celu określenie form i warunków pomocy — także bezzwrotnej — sadownikom dotkniętym klęską przymrozków. Bardzo cenne są też działania podjęte z własnej inicjatywy przez poszczególne oddziały związku, jak choćby negocjacje z miejscowymi bankami na temat zabezpieczenia środków finansowych na kredyty umowne, a także pobierania najniższej prowizji przy obsłudze kredytu.